Dra. Teresa Solé Aragall
Dra. Teresa Solé Aragall
PC, 17è VOLUM. Especialitats Mèdiques de Catalunya, II

DRA. TERESA SOLÉ ARAGALL

DERMATOLOGIA

Text del 2004

Les lesions que apareixen a la pell poden ser un reflex de problemes de salut més greus que succeeixen a l’interior de l’organisme.

La dermatologia té cura de les malalties de la pell, la nostra primera protecció enfront l’exterior. No és només la part més visible del nostre cos, sinó que a més realitza importants funcions de defensa i regulació tèrmica de l’organisme. Des que naixem, la pell es troba exposada als efectes beneficiosos i nocius de la radiació solar i a d’altres agents externs. Però, en termes de salut, està comprovat que els efectes perjudicials de la radiació solar són molt superiors als beneficiosos. Les irritacions cutànies i els càncers de pell són algunes de les patologies que més freqüentment tracta el dermatòleg, patologies que la majoria de vegades són provocades per una exposició excessiva al sol. Per aquest motiu cal divulgar entre la població la importància d’aprendre a conviure amb el sol i de portar a la pràctica normes per protegir-se de la radiació solar.

L’ampli ventall de patologies que s’inclouen dins l’àmbit de la dermatologia revela la importància de tenir cura de la pell exterior i de preguntar al metge sobre qualsevol lesió que aparegui de forma fortuïta. Com explica la doctora Teresa Solé Aragall, dermatòloga, “l’especialitat dermatològica s’encarrega del diagnòstic i tractament de malalties tant externes com internes que apareixen en el cos humà. Qualsevol part del nostre organisme és susceptible de desenvolupar algun tipus de patologia dermatològica. És en aquest sentit que es considera una especialitat molt àmplia i a la vegada nova, ja que data de principis del segle xx, quan es va anar ampliant el coneixement sobre l’organisme i es van descobrir patologies de la pell de gran importància. A mesura que s’ha anat estudiant el cos humà s’ha vist que les lesions que apareixen a la pell poden ser un reflex de problemes de salut més greus que succeeixen a l’interior de l’organisme. Malauradament, entre la població encara hi ha molt de desconeixement sobre aquesta especialitat.”

De petita, Teresa Solé ja somniava a ser metgessa, un objectiu pel qual va lluitar enèrgicament. “Sempre he volgut ser metgessa. Vaig estudiar els primers dos anys de carrera a la Universitat de Reus i vaig continuar-la a l’Hospital Clínic de Barcelona. Va ser un espai formatiu idoni amb el qual mantinc contacte. És una institució de referència en la meva tasca, una manera de mantenir els meus coneixements actualitzats i de relacionar-me amb professionals de l’especialitat.”

Com la resta d’especialitats mèdiques, la seva evolució en els darrers anys ha comportat el descobriment de teràpies i tractaments que donen resposta a moltes patologies. “Però encara queda un gran nombre de malalties sense un tractament definitiu. És el cas de malalties cròniques com la psoriasi. Hem millorat la qualitat de vida dels pacients però no hem aconseguit descobrir l’arrel del problema. El vitiligen i la psoriasi estan molt relacionades genèticament i sovint sorgeixen a partir d’una situació d’estrès. A vegades l’origen de la malaltia és psicosomàtic. Com aquestes, hi ha moltes lesions de la pell que s’assemblen, per això en el diagnòstic de les malalties cutànies és bàsic mirar i escoltar el pacient.”

Un dels grans avenços en el terreny de la dermatologia ha estat la dermocosmètica: “El làser, els pealings i una bateria molt àmplia de tècniques dermoestètiques estan cada vegada més a l’abast de la població. Són opcions no agressives per a l’organisme, que eviten haver d’entrar al quiròfan i que combinades donen resultats molt satisfactoris.”

Hi ha un grup important de població que encara no ha pres consciència de la importància de tenir cura de la pell. “El nostre vestit exterior, la pell, ens protegeix de l’entorn físic que ens envolta, del sol, de l’aigua, de la pol·lució, de tòxics com el tabac, de l’aire condicionat, de les calefaccions… però se n’ha de tenir cura. Les agressions externes passen factura. Estem en una latitud on el sol té efectes importants sobre la pell de la persona, evidentment quan es pren el sol a la platja o a la piscina, però també quan passegem pel carrer. En l’actualitat s’estan realitzant moltes adopcions de nens provinents de països on hi ha menys irradiació solar i cal que els pares siguin conscients de la necessitat de protegir-los del sol. La pell va acumulant radiacions solars que amb els anys poden produir patologies cutànies, per exemple un càncer de pell, la incidència del qual en els darrers anys ha augmentat. La cultura de la protecció solar va sorgir fa tan sols dues dècades i ha estat progressiu l’interès de la població per la protecció de la pell i l’aplicació de factors de protecció solar. Avui molts pares eduquen els fills sobre la importància de protegir-se del sol. No obstant això, de forma contradictòria ells no s’apliquen les mateixes mesures.”

Però no només cal tenir cura de l’exposició solar, també l’excés d’higiene física pot comportar problemes dermatològics: “Ens netegem massa. La utilització diària de detergents fa que la protecció natural de la nostra pell hagi disminuït, uns efectes que han repercutit en el camp de la genètica en fer que els mals hàbits s’acabin heretant d’una generació a una altra a través d’una alteració genètica. En l’actualitat hi ha molts nens atòpics que pateixen al·lèrgies a través de la pell perquè estan determinats genèticament, mentre que els seus avantpassats tenien una protecció natural.”

Entre les patologies més habituals que tracta la doctora Solé destaquen l’acné, l’èczema atòpic –propi dels nens petits–, èczemes per estrès i caiguda del cabell. “Realitzo un gran nombre de tractaments amb dermocosmètica adreçats a persones que volen millorar l’aspecte de les mans, de la cara o bé d’alguna altra part del cos. També tracto i controlo lesions solars.”

La doctora Solé té clar que el tractament de l’acné en estadis inicials repercuteix en una curació avançada de la patologia: “Aquesta malaltia inflamatòria pot deixar cicatrius que poden tenir efectes importants sobre la persona. Els tractaments de l’acné són senzills i generalment bastant resolutius. Cal tractar l’acné des de la joventut i veure com evoluciona. Pel que fa als èczemes per estrès, cada vegada són més habituals. Produeixen vermellor a la pell, descamació i picor. Poden ser generats per moments d’ansietat, d’estrès o d’un disgust i es poden manifestar al cuir cabellut, a la cara, a dins les orelles o al pit. És un dels motius de consulta més freqüents. Però n’hi ha d’altres, com els problemes de calvície i les alopècies hereditàries.”

La doctora Teresa Solé Aragall disposa d’una consulta de ginecologia i obstetrícia a la Clínica CIMA de Barcelona, des de les quals realitza una tasca de prevenció, diagnòstic i tractament de les patologies dermatològiques. Recomana en tot moment als pacients “que es facin una revisió anual i que en cas de detectar qualsevol lesió nova visitin de seguida un metge.” Aquestes són les paraules d’una professional de la medicina compromesa amb la salut de la població en una especialitat cada vegada més notable dins de la ciència mèdica.