Sr. Elies Nova Inglés
Sr. Elies Nova Inglés
PC, 19è VOLUM. Impuls immobiliari

ELIES NOVA INGLÉS

NOVATOP TOPOGRAFIA, S.L.

Text del 2007

S’ha de valorar la nostra feina i establir normes relacionades amb la topografia perquè la gent les compleixi”

La topografia és un àmbit de treball força desconegut per la majoria de la població. Però la seva aportació al món de l’arquitectura, l’urbanisme, les obres públiques i de totes les activitats relacionades amb la construcció és fonamental. Elies Nova Inglés, director de Novatop Topografia, coneix a bastament aquest àmbit professional. “En els darrers anys, la topografia s’ha donat a conèixer gràcies a la tasca de divulgació del col·lectiu de professionals del sector. El topògraf és essencial abans de començar qualsevol projecte, i ho continua sent durant el procés de construcció i també al final amb la redacció d’un informe. Som tan necessaris com ho pot ser un arquitecte o un cap d’obra. Abans de desbrossar el terreny, hem de donar dades de superfície, perfils… Tal com diu un dels arquitectes col·laboradors de Novatop, Llorenç Olivé, la nostra feina és semblant a la dels metges: fem la radiografia del terreny per poder treballar i desenvolupar el projecte.”

Novatop Topografia és un estudi de topografia de reconegut prestigi a Catalunya. Nascut a Llívia, el condueixen dos socis, Elies Nova i Xavier Torrents, ajudats per un equip d’experts encarregat de dissenyar els projectes i de controlar-los de manera efectiva i rigorosa. “L’entesa entre els membres de l’equip és fonamental per poder realitzar projectes molt complexos que exigeixen dades precises i inequívoques.”

La topografia és una de les arts més antigues, ja que des de l’antiguitat ha estat necessari marcar límits i delimitar terrenys. Els aixecaments topogràfics actuals són imprescindibles per elaborar plànols de superfícies terrestres i de zones marítimes, per traçar cartes de navegació en terra, mar i aire i per establir límits en terrenys de propietat privada i pública. “Tanmateix, moltes vegades ens queixem per la falta de regulació que hi ha en el sector. Cal que el topògraf pugui certificar projectes i que les administracions reconeguin la importància d’un professional com aquest. S’ha de valorar la nostra feina i establir normes relacionades amb la topografia perquè la gent les compleixi.”

El topògraf comença la seva labor mesurant la superfície, la forma i la planimetria que pot tenir el terreny; després, l’arquitecte pot començar a desenvolupar el projecte. “El topògraf s’encarrega de marcar el terreny amb estaques, delimitar pilars i controlar que l’obra s’edifiqui en el punt exacte. La supervisió permanent per part dels tècnics de l’obra és fonamental per poder afrontar imprevistos. De totes maneres, no és habitual que sorgeixin problemes. Si l’estudi previ és exhaustiu i precís, no n’han de sorgir.”

El gran creixement urbanístic dels darrers anys no sols té una lectura positiva. “Han estat deu anys seguits de creixement econòmic i de molta especulació immobiliària. La bonança ha estat exagerada i ha provocat que es construís amb presses, amb falta de rigor i amb poca precisió. Un aspecte clau en construcció i en topografia és fer bé les coses. La manca de professionalitat és inacceptable.”

Elies Nova és Tècnic Superior en Desenvolupament de Projectes de Construcció i Topografia i des de sempre ha sentit un gran interès per la topografia. “L’havia viscuda a casa, on havia sempre aparells de topografia que utilitzava el meu pare en les seves feines. M’atreia el càlcul i el mesurament del terreny.”

Des de fa 20 anys, al costat del seu soci, Xavier Torrents, es dedica professionalment a la topografia. “En Xavier és Enginyer Tècnic Topògraf i Enginyer Tècnic en Obres i plegats hem anat desenvolupant un projecte sòlid i amb perspectives de futur. Fem aixecaments topogràfics per a estudis de vialitat, urbanitzacions, edificacions… així com el replanteig posterior dels projectes elaborats, peritatges… Novatop ha treballat des del principi en tot el territori nacional, però centra la seva activitat a la zona nord-est de la península.” Alguns dels seus principals clients són Tècniques de Muntanya, Estació d’esquí La Molina, Estació d’esquí Masella, Adell Associats Arquitectes, l’ajuntament d’Alp, Olive-Trilla Arquitectes, Fudesa Cerdanya o Promocions Doroga.

La topografia ha incorporat les tecnologies més avançades per guanyar precisió, i Novatop és conscient de la importància d’utilitzar procediments i tècniques actuals per realitzar amb la màxima cura tots els seus treballs. “Comptem amb tots els mitjans materials i humans necessaris per concretar el projectes, donar-los forma, desenvolupar-los i assessorar els clients des de les primeres etapes de l’elaboració fins que s’executen. Ens basem en idees pròpies o adquirides de caràcter tècnic o financer i apliquem les tecnologies més modernes i avançades en el disseny, l’equipament i les instal·lacions, sempre amb l’objectiu de maximitzar l’eficàcia i la rendibilitat de les activitats desenvolupades en la construcció així com en les actuacions sobre espais naturals. Utilitzem des d’estacions totals làser a equips de posicionament global per satèl·lit que contribueixen a realitzar una feina d’alta precisió. Fa gairebé deu anys que treballem amb material robotitzat, com l’estació total, que permet realitzar els mesuraments en qüestió d’hores i dibuixar-los ràpidament amb l’ordinador.”

Són molts els esquiadors que cada any visiten les pistes d’esquí catalanes. Les infraestructures de les estacions s’han anat ampliant i modernitzant per donar millor servei als usuaris. “Ens hem especialitzat en el replanteig i control de l’obra en la instal·lació de les torres per als remuntadors mecànics –telecadires– de diverses estacions d’esquí. Aquest tipus de treball és de gran precisió, ja que la majoria de vegades es realitza sota condicions dificultoses per les característiques del terreny, que fan necessària l’ajuda d’helicòpters. El control de l’obra i del formigó, i assegurar que els ancoratges estiguin ben posats són, entre d’altres, les tasques en les quals el topògraf té la darrera paraula. Cal ser precís i no es poden cometre errors. En altres casos realitzem el control de moviments de terres. A les pistes d’esquí, el traçat és essencial per compensar els talussos.”

Moltes estacions han remodelat les pistes per aplicar-hi innovacions com els canons de neu. “Cada any s’esquia amb temperatures més elevades, de manera que l’esquí sols serà possible si hi ha canons que produeixin neu artificial. S’han de col·locar en el lloc adequat, i aquí també hi intervenim, com en la topografia i replanteig de la construcció dels llacs perquè guardin l’aigua per a la producció de neu. Són projectes interessants, una combinació entre la feina diària i la meva passió, que és l’esquí. Amb el meu soci ens coneguérem precisament esquiant. Les pistes d’esquí que fins fa uns anys eren quasi passadissos, han tendit a engrandir-se per fer més còmode la pràctica de l’esport. En totes les estacions on hem treballat, hi hem realitzat feines molt diverses. Tan aviat hi fem un edifici com un telecadira. En tot cas, totes les obres són grans experiències, i apliquem el màxim rigor a la nostra labor per desenvolupar projectes segurs i precisos.”