Sr. Enric Barbany i Bages
Sr. Enric Barbany i Bages
PC, 20è VOLUM. Empenta i Coratge

ENRIC BARBANY I BAGES

AJUNTAMENT DE SANTA EULÀLIA DE RONÇANA

Text del 9-6-2009

Cal una economia diversificada al servei de les persones i que contribueixi positivament a l’evolució de la humanitat.

L’enginyer superior de telecomunicacions Enric Barbany i Bages és alcalde des de l’any 2007 de Santa Eulàlia de Ronçana, municipi del Vallès Oriental situat a la conca del Tenes, riu abastit per nombrosos torrents. Amb un paisatge ric en contrastos (des de timbes i fondalades fins a serres o planes), té uns 6.850 habitants, una població que ha experimentat els darrers anys un fort augment. “El nostre municipi abasta 14 km2, té set barris i està constituït per dos nuclis urbans històrics: la Sagrera i el Rieral, a més de diverses urbanitzacions disperses. Hem tingut un creixement sostingut del 5% anual, una xifra excessiva des del punt de vista de la qualitat de vida. Això és degut, no tant per la construcció d’habitatges nous, sinó al fet que nombroses segones residències han passat a ser primeres.”

Santa Eulàlia de Ronçana compta amb dos polígons industrials. “A un hi ha instal·lada una empresa mitjana i a l’altre polígon hi ha un centenar de petites activitats de diversos sectors.”

Procurar sòl industrial és una tasca habitual dels ajuntaments. “Fa anys es va crear sòl industrial però no es va aconseguir que els empresaris locals s’hi instal·lessin. Per les lleis del mercat i per la nostra situació dins la regió metropolitana, hem atret empresaris de la primera corona amb més poder inversor. Ens agradaria que els empresaris locals poguessin fer-s’hi un lloc en el futur i evolucionessin les seves empreses, i des de les instàncies consistorials volem facilitar-ho.”

Tanmateix, Enric Barbany es mostra reticent a la producció industrial si es tracta estrictament de moure diners o de crear riquesa material innecessària; no es poden assegurar llocs de treball a qualsevol preu. “No totes les indústries són iguals. El sentit de la producció industrial i de tota activitat econòmica ha de ser el progrés i la qualitat de la vida humana. Cal una economia diversificada al servei de les persones i que contribueixi positivament a l’evolució de la humanitat. Per això, en aquest lloc del planeta i a començaments el segle xxi, volem crear un centre de treball per fomentar els projectes i les microempreses amb valor afegit, en l’àmbit, preferiblement, dels serveis (ecologia, societat del coneixement, participació, cooperació, educació, art, lleure, etc.).”

El futur de Santa Eulàlia de Ronçana i de Catalunya, segons l’alcalde, passa per reorientar el talent i l’enginy humans vers la producció de productes també no materials. En un altre ordre de coses, malgrat que el Vallès Oriental és una de les comarques més industrials de Catalunya, el parer del senyor Barbany és que no està rebent suficients aportacions de l’Administració. “Els empresaris i directius de la comarca tenen una cultura empresarial superior a la dels seus interlocutors de l’Administració pública, i això crea disfuncions.”

Com a complement a l’activitat industrial, Santa Eulàlia de Ronçana i la Vall del Tenes compten també amb prou al·licients per potenciar el turisme rural. “Fins fa poc no s’havia abordat aquesta potencialitat que tenim. Ara estem desenvolupant un Pla de Dinamització Turística en col·laboració amb la Fundació Universitària Martí l’Humà. Des de la iniciativa privada, ja disposem, però, d’algun hotel, d’algunes cases rurals, de restaurants i del pol d’atracció de Sant Miquel del Fai.”

Així mateix, es vol potenciar la marca La Vall del Tenes, el jardí del Vallès per atraure els turismes interior i exterior. “És un mosaic de paisatge format per camps de conreu, boscos, masies i els vessants dels Cingles de Bertí. I no és només paisatge: apostem també per una agricultura autòctona de proximitat, amb productes madurats segons les estacions de l’any.”

El sector primari encara està ben present al municipi. “Tenim alguna granja porcina i quatre explotacions de producció lletera que produeixen molta més llet de la que consumim. També s’hi fa cria de vedells.”

Sobre el context actual, el senyor Barbany, que també és president de la Mancomunitat Intermunicipal de la Vall del Tenes, és partidari d’aprofitar els aspectes positius de la crisi. “En aquest territori de 35.000 habitants mirem de fer aportacions que vagin més enllà de la crisi mateixa, la qual, per altra banda, és una oportunitat de veure a on hem de posar els esforços de cara el futur.”

Per al president municipal de Santa Eulàlia de Ronçana, el Pla E de creació d’ocupació ha estat executat de manera injusta. “Ens n’aprofitarem, perquè estem fent actuacions que convenen al nostre poble, però és un decret injust des de la seva concepció, perquè vulnera les competències que la Generalitat té traspassades al respecte.”

La fórmula única de x euros per cada habitant, sense tenir en compte altres paràmetres, tampoc li sembla la més adient. L’alcalde Barbany es lamenta, igualment, que els ajuntaments mitjans com el seu no tinguin prou competències per ajudar les empreses locals que ho necessitin. “Alguna cosa podem fer, però no massa. Podem ajudar els empresaris facilitant-los l’activitat o l’ús del sòl, o bé promovent, com ho fem, el comerç local amb un pla de dinamització, però no podem fer gaire més en altres temes que necessiten.”

Una de les prioritats en temps de crisi és donar servei a les persones sense feina. “Tenim un 12% d’atur, el doble de fa quinze mesos. Santa Eulàlia no genera prous llocs de treball per a tots els seus habitants, i moltes d’aquestes persones ara aturades treballaven a altres poblacions de la regió metropolitana.”

Enric Barbany destaca que el drama dels aturats posi a prova, en general positivament, la solidaritat de l’entorn familiar i veïnal dels afectats. Tot i així, per lluitar a favor de la gent en precarietat laboral, l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, mancomunat amb els altres municipis de la Vall del Tenes, ha emprès diverses iniciatives. “Oferim serveis d’inserció laboral, de formació ocupacional i de simulació d’empreses. Tenim un pla d’ajut extraordinari a les famílies. I ara estem acabant una diagnosi competitiva de tota l’activitat econòmica.”