PC, 19è VOLUM. Impuls immobiliari

FÈLIX CASTILLA YÁÑEZ

GRUP IMMOBILIARI CASTMOR, S.L.

Text del 2007

Ens hem especialitzat força en la rehabilitació integral d’edificis de finals del segle xix i principis del xx.

Mentre duraven les obres, era difícil passar per la Gran Via barcelonina, cantonada amb el carrer Aribau, sense fixar-se en les tasques de rehabilitació que es duien a terme en aquell singular immoble. Aquest és un bon exemple dels darrers projectes engegats pel Grup Immobiliari Castmor, S.L., companyia situada a Barcelona i presidida pel seu fundador, el senyor Fèlix Castilla Yáñez. “Tot i que fa 25 anys que ens dediquem a la construcció en general, en els darrers temps ens hem especialitzat força en la rehabilitació integral d’edificis de finals del segle xix i principis del xx, la majoria dels quals estan ubicats al centre de Barcelona i, més concretament, a l’Eixample. L’altre eix important de la nostra activitat se centra en l’obra nova, amb la creació d’espais destinats a habitatges, oficines i hotels en les zones més emblemàtiques de la ciutat.”

Generalment, els immobles objecte de les rehabilitacions de l’equip del senyor Castilla Yáñez són construccions extraordinàries, les quals han esdevingut obsoletes i insegures amb el decurs dels anys. “El primer que observem és una evident mancança global de serveis. Sovint també ens trobem que aquests immobles presenten una situació força deteriorada, ja que es van edificar primerament amb tres o quatre plantes i, posteriorment, i sense variar la fonamentació, van anar afegint-n’hi d’altres, especialment als anys 50.”

Les rehabilitacions solen ser mixtes, com és el cas d’una important promoció al passeig de Gràcia. “Fem rehabilitacions destinades a diversos usos. Al número 89 del passeig de Gràcia hi haurà habitatges, oficines i locals comercials. És un edifici molt deteriorat pel temps i quedarà actualitzat per 100 anys més com a mínim. Es va construir en un principi amb quatre plantes i ara en té onze. La fonamentació ha estat la mateixa des que es va crear l’edifici. Per tant, per poder fer una bona actuació hem de reforçar-la. Això és possible per mitjà de les tècniques actuals, basades en la col·locació de micropilons, els quals posem a 20 metres de profunditat i a sobre dels quals fem la nova fonamentació.”

Altres obres destacades a l’Eixample barceloní són: “La rehabilitació de l’immoble de la Gran Via amb Roger de Llúria –ocupat per la Generalitat de Catalunya– i un hotel de quatre estrelles i 126 habitacions també a la Gran Via, cantonada amb el carrer de Casanova.”

El Grup Castmor centra els seus objectius en l’oferta de solucions immobiliàries íntegres i personalitzades, dirigides a particulars, empreses i grups inversors. “El nostre equip humà realitza un estudi detallat i individualitzat de cada edifici, tenint en compte les característiques de l’entorn i les demandes del mercat. Quan el projecte està definit amb tots els detalls, el següent pas s’encamina cap a recuperar l’espai i adaptar-lo a l’ús per al qual es plantejarà la rehabilitació.”

La companyia s’ha guanyat una sòlida posició dins del sector amb una marca amb segell propi, capaç de deixar la seva empremta en les promocions immobiliàries. “Considerem raonable que els arquitectes vulguin exposar les seves idees, però tenim molt clar que el projecte és nostre. Els donem la idea primera, però després intervenim fins al final i oferim una solució en la qual es reflecteix la nostra pròpia manera de fer.”

En l’àmbit de la rehabilitació, cal una bona entesa amb l’Ajuntament. “Treballem conjuntament amb l’Administració local. No es tracta tan sols d’elaborar els projectes i presentar-los-els perquè els aprovin, sinó que mentre els fem ja parlem amb l’Ajuntament per esbrinar quines són les actuacions que s’adapten millor a l’edifici, al seu entorn i a la ciutat. També ens cal saber fins on podem intervenir en els immobles que tenen parts catalogades, com passa sovint amb la façana i amb altres parts concretes d’aquestes construccions.”

Pel que fa als materials i a les tècniques, el senyor Castilla Yáñez creu que costa evolucionar i acceptar les innovacions. “Suposo que és una qüestió cultural. La gent es queda encallada amb el totxo i pensa que les alternatives no són prou consistents. És difícil fer-li entendre que una paret de pladur, amb els gruixos adients, no és solament una placa sinó també una estructura i un aïllament. Si la col·locació del pladur es fa de manera correcta, esdevé una solució amb una sèrie d’avantatges tècnics importants, com és la gran capacitat de insonorització.”

Davant la baixada de la demanda en el sector immobiliari, el senyor Castilla aposta per la diversificació. “En aquests moments, la demanda d’habitatges ha disminuït significativament. Les empreses que es dediquen tan sols a la construcció destinada a l’ús residencial tenen motius per preocupar-se, perquè la tendència de la demanda és cap a la baixa. Per tant, s’ha d’apostar per la diversificació i fer habitatges, hotels, oficines, etc.”

Per això, creu que el 50% de la gent que va arribar al sector immobiliari en busca de diner fàcil desapareixerà. “El sector s’ha vist envaït per nombroses persones provinents d’altres camps, en busca de diner fàcil i ràpid. El primer que han fet ha estat encarir el sòl i després el preu de l’habitatge. Però, en el fons, qui domina el mercat immobiliari són les grans empreses que fan milers d’habitatges. A poc a poc, la meitat dels arribistes desapareixeran.”

Amb relació a l’anomenat boom immobiliari, la història d’aquests últims deu anys recollirà la convergència d’un grapat de coordenades imprevistes que s’han sabut conjuminar. “Hem aprofitat bastant bé un temps en el qual el vent ens venia de cara. Aquesta situació de bonança obeeix a uns interessos baixos i a l’entrada a la Unió Europea, amb els consegüents i molt importants fons de cohesió obtinguts, circumstància que no viurem mai més. Els fons de cohesió no han estat un somni, han entrat molts diners a tot Espanya, probablement menys a Catalunya, i això es veu clarament en el desenvolupament d’altres regions com la Comunitat Valenciana, la qual ha evolucionat magníficament en aquest aspecte.”

Fèlix Castilla considera que per tirar endavant el sector immobiliari falten idees. “Calen projectes de tot tipus, perquè hi ha molts diners; mai no n’hem tingut tants com ara, no ens en falten pas, i a més a més tenim l’avantatge que ens vénen inversors estrangers amb la decisió d’invertir al nostre país.”

Amb vista al futur, el senyor Castilla constata que el Grup Immobiliari Castmor mantindrà la seva aposta pels projectes emblemàtics i que, sense deixar de mirar altres horitzons, continuarà en la línia en la qual treballa: “Encara hi ha mercat a Catalunya, però l’empresari català i la societat dedicada al món immobiliari en general estan preparats per sortir a l’estranger. Per aconseguir l’èxit, l’únic secret és fer les coses ben fetes i complementar el que tenim aquí. Sortosament, en aquest camí, m’acompanyen els meus tres fills: David, Daniel i Ruth.”