Sr. Ramon Riera Grau
Sr. Ramon Riera Grau
PC, 19è VOLUM. Impuls immobiliari

RAMON RIERA GRAU

CALIBLOC

Text del 2008

“Amb la fusió dels termes qualitat i bloc, vam idear l’any 1982 l’anagrama Calibloc per resumir l’essència del nostre projecte”

A principis dels anys 80, en plena època de crisi econòmica, un grup de set joves professionals del sector de la construcció, capitanejats per Ramon Riera Grau, van decidir deixar la seva antiga ocupació, també en una empresa del ram, per aventurar-se a crear una fàbrica de blocs de formigó premsat que oferís un producte únic, versàtil, resistent i de ràpid muntatge. “Amb la fusió dels termes qualitat i bloc vam idear l’any 1982 l’anagrama Calibloc per resumir l’essència del nostre projecte.”

“No fem totxos, sinó blocs i peces de formigó vist. És un altre concepte de construcció”, explica Ramon Riera, conseller delegat de l’empresa, i afegeix: “Oferir qualitat no és tan sols fer un bon bloc, sinó tenir també tota una sèrie de peces i d’elements complementaris que el client ens pugui demanar o que sabem que pot necessitar per enllestir les seves edificacions.” Blocs i peces que s’elaboren a la fàbrica ubicada a Castellar del Vallès.

La companyia va anar creixent amb la incorporació de nous socis. “Ara som 18 socis. Sembla un miracle que una empresa com la nostra hagi pogut tirar endavant amb divuit persones de diferents opinions i criteris, de les quals sis treballaven a dins. Ha estat una mica complex, però s’ha aconseguit amb caràcter i bona harmonia. Tots plegats formen un equip extraordinari i fan una tasca mereixedora del meu reconeixement.”

Calia capital per engegar l’empresa. “Hi havia tres recursos per recollir diners: tenir-los, demanar-los a un banc o buscar socis. Vam preferir cercar socis i des del principi vaig fer-me càrrec de la gerència l’empresa.”  

Disposen de tres màquines, les quals reflecteixen el pas per diferents èpoques. “Vam començar amb una petita màquina, al cap de deu anys vam adquirir la segona i l’any 2003, la tercera. Una fa grans produccions i funciona quasi tota la setmana amb un mateix producte. L’altra elabora els paviments. La tercera fa les peces complementàries per al bon desenvolupament de les obres. Així, quan tenim un encàrrec, estudiem el plànol i readaptem el projecte de l’arquitecte a les nostres peces.”

Tot i tenir un producte excel·lent, Ramon Riera sap que en un món canviant qualsevol empresa ha de renovar-se constantment per continuar vivint. “En un principi, ens vam centrar en la fabricació de blocs de formigó per a naus industrials. Aquesta demanda ha disminuït força, a causa de la competència dels grans panells prefabricats que s’han anat imposant. Per tant, hem hagut de buscar nous productes i hem entrat en el mercat de l’habitatge. Hem construït des del complex hospitalari de El Ferrol o la Facultat de Veterinària de València fins a poliesportius, esglésies, piscines, clubs, escoles, hospitals, etc., a tot Catalunya. Aquesta evolució ens ha permès disposar d’una cartera de comandes més alta que mai.”

Sense ser una especialitat, dins de la seva producció, Calibloc ofereix un paviment força innovador. “Pel que fa als paviments, com que no volem entrar en competència amb empreses que treballen molt bé, hem optat per fer una petita producció, però estudiada i amb un disseny peculiar. Un exemple és l’enllosat que hem col·locat a la plaça coberta de la Travessera de Dalt de Barcelona –entre els carrers Secretari Coloma i Sardenya–, que destaca pels seus quadrats de diferents colors, amb forats que permeten sortir la gespa pel mig.”

Remarca la importància de l’assistència a les fires del sector immobiliari per conèixer les tendències de la demanda dels materials. “El fet d’estudiar les possibles necessitats dels clients ha estat una de les nostres principals preocupacions. Per això, hem assistit a fires per tot Europa i Amèrica del Nord. La realitat és que a Amèrica del Nord ens duen un gran avantatge i, quan hi surten materials, al cap d’uns anys es comencen a fabricar a Europa.”

La recerca de nous productes els ha empès a encapçalar la investigació i desenvolupament dins d’Arliblock (Asociación Nacional de Bloques de Arcilla Expandida). “El Grup Arliblock és un conjunt de disset fabricants distribuïts per tot Espanya, del qual en som els fabricants exclusius per a Catalunya. Des del comitè tècnic d’Arliblock, hem desenvolupat un nou bloc denominat Fonoaislante, amb un aïllament acústic superior a la major part dels existents en el mercat i homologat per la normativa vigent. Ho hem fet amb la col·laboració de la Universitat d’Astúries, perquè és l’únic centre capaç de realitzar assajos tridimensionals amb blocs i amb una fiabilitat del 99%. A la propera edició de la Fira de Construmat, el maig de 2007, presentarem, entre d’altres, aquesta novetat.”

Calibloc ha estat la primera empresa del sector de la fabricació de derivats del ciment a obtenir el certificat ISO 9002 a Espanya, l’any 1996. “El fet de treure la ISO 9002 no garanteix un augment de les vendes, però sí assegura la millora en els controls de qualitat i la regulació d’ordres, controls i processos.”

També van ser els primers a aconseguir la certificació del producte i el marcatge CE de blocs. “Hem estat la primera empresa espanyola en obtenir el Document d’Adequació a l’Ús, DAU, no per un producte sinó per un procediment, com és el sistema Arliblock. Una altra fita del nostre afany en pro de la qualitat ha estat l’obtenció, l’abril de 2006, del marcatge CE dels blocs, amb sistema 2+ Categoria 1.”

Lamenta Ramon Riera la manca de valoració de les certificacions de qualitat. “El fet de tenir totes aquestes certificacions i homologacions i donar unes garanties requereix grans inversions. Per tant, els nostres productes segurament siguin els més cars del mercat, però compleixen tots els requisits que marquen les normatives. Per desgràcia, les obres importants es fan en comparatiu i generalment guanya el producte més barat.”

D’acord amb els tècnics, es dissenyen les peces adients per solucionar els problemes puntuals que puguin sorgir en el transcurs d’una construcció. “No fem el vestit a mida, però si un client ens demana un tipus de material específic i les nostres màquines poden fer-ho, creem motlles. Cada any fem una inversió de l’ordre de 150.000-200.000 euros només en la construcció de motlles per fabricar peces noves.”

Pel que fa a les perspectives de futur, Ramon Riera creu que el sector de la construcció immobiliària no està en decadència, sinó que descriu períodes d’alces i baixes. “Aquest és un ram caracteritzat per la successió de cicles. Quan vam néixer el sector estava en plena crisi, després hem viscut oscil·lacions curtes i fins ara portàvem una dècada en què la construcció, en general, havia anat incrementant-se força. Actualment, potser s’ha frenat una mica el ritme constructiu, però això és normal; caldrà introduir nous productes, adaptar-se als nous temps per tal de mantenir la nostra línia ascendent. Si només penséssim a continuar igual, probablement seria la fi de l’empresa, així que tenim posades moltes esperances en la introducció de productes innovadors a través d’exclusives. Desitgem mantenir el prestigi que ens hem guanyat al llarg d’un quart de segle i que es reflecteix en les obres que hem creat, molt presents en el paisatge urbà.”