PC, 19è VOLUM. Impuls immobiliari

FÈLIX MORAL MESTRES

GRUP KATORCE

Text del 2007

Intentem transmetre als nostres clients una idea de globalitat i unitat en els projectes i les garanties.

Katorce representa la identitat corporativa d’un conjunt d’empreses dedicades al disseny i l’execució d’aplicacions i serveis per a la construcció. El senyor Fèlix Moral Mestres, Enginyer i director general del grup, relata el procés d’integració de la companyia fins a esdevenir líder a Espanya del seu segment: “El 1990, Katorce Engineering, S.A., societat especialitzada en impermeabilitzacions de freàtics i reparació de formigó, va néixer amb l’objectiu de donar servei a les empreses constructores i per col·laborar amb les enginyeries i els estudis d’arquitectura. Posteriorment, es creà el Grup Katorce, amb Katorce Engineering, S.A. al capdavant, ubicada a Barcelona, i Katorce Zona Levante, S.L., radicada a València. L’any 2004, el grup creix amb l’adquisició de l’empresa Walker Polymers, S.A., experta en impermeabilitzacions contínues i paviments, i amb la creació de la societat Structura Airworks, S.L., especialitzada en serveis de seguretat col·lectiva. Més tard, l’any 2007, culmina el procés d’integració de les activitats del grup, amb el desig d’unificar criteris estètics i de transmetre als nostres clients una idea de globalitat i unitat en els projectes i les garanties.”

El Grup Katorce du a terme diverses aplicacions i serveis: “Impermeabilització d’estructures sota nivell freàtic; segellament de vies d’aigua i consolidació de terrenys; impermeabilització de murs de contenció; impermeabilització de forjats i cobertes; col·locació de paviments i resines; protecció i pintura de sòls, i serveis de seguretat col·lectiva. És a dir, fem impermeabilitzacions i reparacions especials per evitar que a les estructures dels habitatges o a les edificacions hi entri l’aigua procedent de l’exterior, la qual pot provenir de la pluja o del subsòl.”

A l’empresa hi ha un comitè de direcció que representa els cinc departaments més importants de la casa: “Departament Tècnic, Departament d’Administració, Departament Comercial, Departament de Tresoreria i Cobraments, i el Departament de Producció. L’àrea de Recursos Humans és molt important per atendre la recerca i la capacitació del personal. Cal recordar que tenim 260 operaris cada dia a les obres i 130 empleats a l’administració, en total tenim 390 treballadors. La creació del Departament de Tresoreria i Cobraments respon al fet que, com gairebé totes les empreses del nostre sector, ens trobem que als operaris els paguem a final de mes, als fabricants a 90-120 dies, però per part de les constructores tenim terminis de cobrament que superen els 250 dies. Amb aquesta situació, és imprescindible controlar la tresoreria. Pel que fa al Departament de Producció, està dividit en unitats operatives i aplega 260 treballadors repartits en més de 100 obres diferents. Cada grup d’operaris té un cap d’obra. Cada dia surten entre 12 i 15 tones de producte dels magatzems. Comptem amb oficines, magatzems i bases productives a Barcelona, València, Zaragoza i Girona. A Madrid, hi ha una oficina comercial i aviat tindrem una estructura amb operaris.”

Katorce treballa amb dos sistemes bàsics: preventiu i curatiu. “Els sistemes preventius engloben totes les tasques que realitzem prèviament o durant l’edificació a fi d’evitar possibles entrades d’aigua en el futur. Respecte al sistema curatiu, inclou les actuacions per solucionar problemes que sorgeixen en estructures ja construïdes, les quals, o bé no disposaven d’un sistema d’estanquitat o bé el tenien però no funcionava correctament. Els productes i sistemes curatius s’apliquen quan apareixen els problemes.”

Quan es tracta de curar, les actuacions resulten més costoses. “En les intervencions curatives s’empren materials polimèrics, resines d’injecció hidroexpansiva, els quals són productes cars. Però, sobretot, cal remarcar que amb aquest sistema el cost de la reparació és bastant indeterminat. Quan l’objectiu és que deixi d’entrar aigua en una estructura, no saps mai ni els dies que trigaràs ni el material que faràs servir. En canvi, amb un sistema preventiu, pots avaluar d’una manera més ajustada el preu de la feina.”

El grup Katorce ha participat pràcticament en totes les obres emblemàtiques que s’han realitzat a Espanya en els darrers anys. “Actualment, treballem en tasques d’impermeabilització a les obres de l’AVE, a l’Hospitalet i al Prat, on fem el soterrani i el cobriment dels túnels. Al nou Liceu vam intervenir en l’estructura més profunda que s’ha fet mai a Barcelona, situada a 28 metres del nivell freàtic. Treballem en el futur centre d’oci i comercial de l’antiga Plaça de Toros de les Arenes. Hem intervingut en les obres del Fòrum i en quasi tots els edificis de la línia costanera. A València, hem participat en el Parc Oceanogràfic i el Mercat de Colom. Col·laborem amb el patronat de la Sagrada Família quan ens necessiten. Una altra actuació remarcable ha estat a la Torre Agbar, on vam col·laborar des del primer moment, segellàrem l’estructura interior i impermeabilitzàrem el pàrquing. També cal destacar la impermeabilització de quasi 100.000 m2 de formigó a l’Expo de Zaragoza, per protegir l’estructura sota nivell freàtic i les cobertes dels pavellons.”

El senyor Moral apunta que, comparativament amb altres països, Katorce se situa en un nivell similar pel que fa a la tecnologia i a l’especialització del personal. Afegeix, però, que a la normativa espanyola encara li falta molt per arribar al mateix grau d’efectivitat. “Treballem a França, Itàlia, Portugal, Irlanda, etc., i no hi trobem diferències pel que fa a la capacitació del personal o a la tecnologia. A França, una empresa sense experiència ni acreditacions no pot treballar en tasques de responsabilitat, en canvi aquí qualsevol pot muntar una empresa d’impermeabilització i fer servir productes desconeguts. Això no és una reclamació comercial. Nosaltres tenim una quota de mercat molt elevada i ens agradaria compartir-la amb les empreses més serioses del nostre segment. Tenim un Codi Tècnic d’Edificació, i això és positiu, però no és suficient, ja que hauria d’incorporar procediments i sancions per garantir que s’apliqui.”

El Grup Katorce pertany a la família Soler, força coneguda per la seva vinculació al món de l’esport. “Històricament, Katorce fou fundada i dirigida pel senyor Josep M. Soler. Després de la seva mort, l’any 2006, el relleu passà al fill, Jordi Soler Esperalba, i als néts. Tots dos han estat jugadors internacionals del FC Barcelona de bàsquet. Han compaginat l’esport amb el treball a l’empresa, on han creat una estructura cada vegada més professional. El senyor Josep M. Soler era tot cor, una persona amb una empenta i un esperit a la feina com els que tenia quan jugava a bàsquet. I el gran mèrit de Jordi Soler, el seu fill, ha estat treballar intensament i continuar amb la política d’inversió i d’aposta. Que aquestes dues persones han sabut fer d’empresaris ho demostra el fet que fa deu anys que creixem ininterrompudament, tenim una facturació de 30 milions d’euros i un creixement previst del 35% per al 2008.”