Germana M. Dolors Bové Marcé, Germana M. Dolors Arqués Capdevila i Dr. Josep M. de Ferrer
Germana M. Dolors Bové Marcé, Germana M. Dolors Arqués Capdevila i Dr. Josep M. de Ferrer
PC, 15è VOLUM. Entitats mèdiques

GERMANA M. DOLORS BOVÉ MARCÉ, GERMANA M. DOLORS ARQUÉS CAPDEVILA, DR. JOSEP M. DE FERRER

CLÍNICA SANT JOSEP

Texto del 2003

Les germanes juntes clamem per la professionalitat i per donar calor humà als pacients. Intentem en aquest repte ser signe de Crist positiu, valent i eficaç per interpel·lar el món d’avui.

La Clínica Sant Josep de Vic és un centre sanitari amb un vessant humanístic molt destacat per l’actuació de la congregació de les Germanes Josefines de la Caritat que són les fundadores de l’entitat. La Mare Caterina Coromina i Agustí va crear aquesta congregació l’any 1877 a Vic amb la missió de dedicar-se al servei dels malalts a les seves llars. Les Germanes Josefines de la Caritat tenen presència a diverses ciutats espanyoles, on realitzen diferents tipus de tasques assistencials, però també a altres països de la resta del món. Les germanes M. Dolors Arqué i M. Dolors Bové són dues religioses de la congregació, que des del 1958 compta amb un espai físic on realitzar les labors de curació i atenció als malalts. “Si bé en un primer moment la nostra fundadora es desplaçava a casa dels malalts per cuidar-los, les circumstàncies socials i l’avenç de la medicina van fer-nos plantejar un gir en la nostra forma d’actuació. El 1958 vam inaugurar la Clínica Sant Josep en un edifici adossat al convent. Amb l’esforç de totes les germanes es va poder reconvertir un espai per utilitzar-lo com a centre mèdic.”

Clínica Sant Josep és una institució sanitària adaptada als temps actuals. Les tècniques i aparells més avançats de tractament estan a l’abast dels pacients que ho necessitin. El Dr. de Ferrer, director mèdic de la Clínica, expressa l’esforç que s’ha realitzat en els darrers anys per donar resposta a les necessitats de la població. “S’estan donant la majoria d’especialitats mèdiques, que són impartides per professionals altament qualificats. De fet, aquesta institució sempre ha comptat amb la col·laboració de professionals mèdics de gran nivell, alguns dels quals, com el Dr. Bayés de Luna, hi han iniciat la carrera mèdica. Hi ha tots els serveis quirúrgics, cirurgia plàstica, traumatologia, urologia… i de mèdics hi ha medicina interna, servei d’urgències, consulta externa i diagnòstic per la imatge. Les germanes han estat conscients de la importància d’adaptar-se als temps actuals i a les necessitats emergents i canviants de la població i de la comarca. La Clinica disposa d’habitacions individuals amb banys –hi ha setanta llits per a malalts aguts i crònics–, una àrea quirúrgica nova i personal sanitari (infermeres i auxiliars clíniques) amb un alt grau de competència i dedicació. La infraestructura de quiròfans és la més moderna de la comarca.”

I afegeix: “La tasca d’atenció al malalt que fan les germanes dóna valor afegit a la feina dels metges. Els professionals mèdics tenim molt d’interès que tothom qui tingui una actuació sanitària (germanes i personal sanitari) estigui ben preparat. Per aquest motiu s’ha creat un pla de formació pel personal mèdic i d’infermeria.”

La Clínica també compta amb servei de cuina i bugaderia. “La cuina és casolana i molt apreciada. Les germanes pretenen que el pacient se senti com a casa i per això els cuinen plats que saben que els agraden.”

La relació que estableixen les religioses amb els pacients és molt propera i marcada per una profunda compassió “entesa des de la perspectiva que la germana expressa la voluntat espiritual d’ajudar el malalt, des de la comprensió i sobretot el suport anímic i presencial. És un dels aspectes que més valorem els metges. Hi ha poques persones capaces d’afrontar al costat del malalt qualsevol patologia que no se sap com pot evolucionar. La comprensió i la compassió són sentiments que els surten del cor.”

Les germanes realitzen una tasca d’atenció als malalts que els omple una bona part de les hores del dia: “Estem immerses en el treball, però no cal perdre de vista que som seguidores de Crist. Jesús tenia la faceta de curar els malalts. Nosaltres intentem fer el mateix en el marc del món i la societat actuals. Seguim Crist en els signes del temps d’ara. La pobresa ha canviat i avui rebem un tipus de persones diferent del de fa trenta anys. Hi ha col·lectius diferents per atendre, els més marginals però també persones amb problemàtiques derivades de la desestructuació familiar, divorciats, separats… Hi ha moltes persones soles que necessiten ser escoltades. Aquelles que passen per un moment complicat de la seva vida troben en nosaltres un mitjà per retrobar-se espiritualment. Quan una persona arriba a la clínica, la religiosa l’escolta i li transmet pau i confiança. Les germanes som les primeres professionals a donar calor i comprensió als malalts. També hi ha un servei pastoral extern que col·labora en la nostra labor. Els metges que tracten aquests pacients són conscients de la tasca que realitzem i es mostren satisfets dels resultats que s’aconsegueixen en aquest treball compartit d’atenció i cura.”

Cuidar bé el malalt és el gran valor de la clínica. Són moltes les institucions sanitàries públiques i privades que voldrien assolir un grau de proximitat i d’atenció cap al malalt més elevat, però no totes les estructures ho permeten. “Som una institució privada que prioritza l’atenció del malalt i evita aglomeracions per crear un ambient de tranquil·litat i pau dins de la clínica. No ens plantegem assolir beneficis econòmics extraordinaris, només intentem rendibilitzar les inversions.”

Per altra banda, la clínica també atén persones sense recursos. “Els estatus ja determinen que ha d’haver-hi algun llit buit per atendre persones sense mitjans. Aquesta tasca humanitària és molt evident en la nostra institució. El 1982 vam iniciar un projecte sanitari al Perú. Vam crear-hi un clínica que acull gent abandonada i sense recursos i també una guarderia infantil i una clínica geriàtrica. Projectes que es repeteixen a altres països amb grans nuclis de pobresa com Mèxic i Colòmbia.”

L’atenció dels malalts de les religioses es completa amb els moments de rés. “Una part essencial del dia a dia de la congregació és el moment de la meditació i pregària. Ens ajuda i reforça psicològicament, ens dóna més força i energia per ajudar els malalts i donar-los calor humà. Intentem en aquest repte ser signe de Crist positiu, valent i eficaç per interpel·lar el món d’avui; la vida és més que la superficialitat, la materialitat, el poder i el comodisme.”