Sra. Glòria Berga Roda
Sra. Glòria Berga Roda
PC, 19è VOLUM. Impuls immobiliari

GLÒRIA BERGA RODA

ENGINYER TÈCNIC TOPÒGRAF

Text del 2008

La construcció d’edificis i carreteres no seria possible sense l’aplicació dels coneixements topogràfics.

En el món de la construcció, no només hi té un paper rellevant l’arquitecte, dissenyador d’espais i estructures, sinó que altres professionals hi aporten el seu coneixement. El topògraf desenvolupa un rol fonamental en la preparació del terreny per a l’edificació o urbanització posterior. Glòria Berga Roda és Enginyera Tècnica en Topografia i cap de l’oficina tècnica de la constructora gironina Servià Cantó. En el marc d’aquesta empresa du a terme l’estudi de terrenys i la seva representació gràfica, és a dir, el dibuix de les superfícies amb les seves formes i detalls.

L’oficina tècnica s’ocupa dels treballs d’enginyeria de la topografia relacionats amb el món de la construcció. “La feina dels topògrafs és molt desconeguda per la majoria de la societat. Tanmateix, la construcció no seria possible sense l’aplicació dels coneixements topogràfics. El nivell tècnic de la professió és notable, només cal observar la base en geometria i càlcul i les habilitats en cartografia que exigeix. Allò que representem en un plànol després de càlculs complexos i un bon nombre de mesuraments hem de poder-ho plasmar a l’obra. El despatx desenvolupa obres adjudicades per la Generalitat de Catalunya, el ministeri i administracions locals, bàsicament obra civil i carreteres, a la província de Girona.”

Cada nou projecte que arriba al despatx ha de passar pel departament de topografia. “Hem de visitar el terreny on s’haurà de fer l’obra i dibuixar els plànols, és a dir, hem de crear una petita cartografia del terreny, la qual cal comprovar rigorosament i validar, i llavors s’hi podrà començar a construir. Els topògrafs som els enginyers mes adequats per estudiar la geometria d’una obra, d’un edifici… i definir la seva ubicació. Però la nostra tasca no finalitza aquí. Durant el procés de construcció fem un seguiment de la feina per verificar que tot es realitza segons la geometria definida en el projecte. Som els primers d’arribar allà on s’ha d’edificar i també som els darrers de marxar-ne, perquè efectuem la supervisió de l’obra i n’elaborem un informe. Moltes vegades, durant el desenvolupament del projecte es produeixen modificacions que s’han de reflectir en un document escrit.”

L’especialització de Glòria Berga en carreteres fa que conegui molt bé la xarxa viària catalana. “La xarxa de carreteres catalanes ha millorat en els darrers anys, també la de Girona, on hem realitzat moltes obres i encara se n’esperen més per tal d’actualitzar una província que durant anys no ha rebut les inversions necessàries. Un aspecte gratificant d’aquesta feina és poder veure l’obra acabada quan has participat en el procés de construcció i n’has observat l’evolució sobre el terreny. Quan ens adjudiquen la feina, comencem a treballar-hi de seguida i acostumem a anar contra-rellotge. En el cas d’una infraestructura viària, hem d’estudiar-ne el traçat proposat i, si hi ha cap modificació, col·laborem en definir la millor solució intentant complaure tots els punts de vista. Disposem d’eines modernes, basades en les darreres tecnologies, que ens ajuden a fer els càlculs sobre el terreny, com per exemple els GPS, que han aportat gran precisió a la professió. Quan vaig començar a treballar en el món de la construcció, les oficines encara no tenien aparells tan sofisticats. Els càlculs es feien sobre la taula de dibuix que el topògraf s’emportava a l’obra.”

La trajectòria professional de Glòria Berga s’inicià durant els Jocs Olímpics de Barcelona, el 1992. Va ser una oportunitat única per començar a descobrir el món de la construcció i l’edificació. “Aleshores era una becària que intentava assimilar els coneixements que anava adquirint a la universitat. Em sento orgullosa de totes les obres en les quals he participat, fins i tot les d’aquesta primera època. Fou una experiència molt enriquidora que em permeté descobrir la realitat de la professió. Vaig participar en la construcció de la porta nord de la B-20 a Badalona i en la de l’autovia que connecta Mataró i Granollers; i recordo amb un sentiment especial la meva tasca en el pont elevat de la zona del Maremàgnum de Barcelona mentre estava embarassada. També he treballat a l’Aeroport del Prat, un àmbit que requereix certa especialització perquè les vies per on circulen els avions són diferents de les carreteres per a automòbils. També he fet alguna feina puntual en ports, un àmbit amb característiques específiques. Són molts els camps on el topògraf pot col·laborar; seria interessant poder participar en la construcció de parcs eòlics, en terra ferma o bé dins del mar.”

La formació dels titulats en enginyeria tècnica en topografia és molt bona. La senyora Berga ho ha pogut comprovar de primera mà treballant amb moltes enginyeres que s’inicien en la professió. “Els ensenyem la nostra manera de treballar, així podem crear equips ben formats i professionals. Els últims anys, curiosament, la majoria dels tècnics contractats són dones perquè mostren més predisposició a desplaçar-se i a adaptar-se a nous entorns. Els estudiants surten ben preparats de la universitat i en poc temps poden treballar de forma autònoma, portant la seva pròpia obra.”

I si bé avui la dona té menys problemes per accedir al mercat laboral i ser acceptada com una professional més, la senyora Berga admet que no tothom ha sabut valorar-ho així. “Alguns potser esperaven menys de mi pel fet de ser dona, i alguna vegada he sentit com em jutjaven. Per sort, els meus caps sempre m’han recolzat i m’han donat la confiança necessària per poder desenvolupar-me professionalment.”

Els primers passos a Barcelona, la seva ciutat natal, van donar pas a una nova etapa a la zona de Girona. Establerta a Caldes de Malavella, avui gaudeix de la província al costat del seu dos fills, el Salvador i l’Albert, que l’encoratgen en el seu projecte. Compaginar l’educació dels fills i la professió exigeix molt d’esforç, però la Glòria no dubta a l’hora de portar endavant el seu somni i aprofundir cada dia una mica més en el món de la topografia.