PC, 19è VOLUM. Impuls immobiliari

GUILLEM BOIRA HERREROS

BHEFSAN ENGINYERS

Text del 2008

L’excel·lència dels serveis i el prestigi de la feina ben feta són el millor màrqueting.

Guillem Boira Herreros, fundador de Bhefsan Enginyers, emprengué la seva aventura empresarial l’any 1993: “Em vaig decantar per la formació com a Enginyer Industrial perquè era una titulació amb un tarannà molt generalista. Més tard, no vaig dubtar ni un moment a l’hora d’especialitzar-me en la branca d’organització industrial, perquè m’agradava i aspirava a dedicar-me a l’administració d’una companyia del sector. I fou aquesta preferència pel món empresarial el factor que motivà la creació de Bhefsan.”

Al principi, la firma va néixer amb vocació d’assessorament i suport a les empreses: “Fins l’any 2001 portàvem a terme únicament tasques d’oficina tècnica en el disseny de tot tipus de projectes relacionats amb la distribució i l’emmagatzematge de combustibles fòssils i amb el tractament de residus, però llavors decidírem emprendre una expansió empresarial per tal d’assumir l’execució dels projectes, alhora que vam anar ampliant les nostres vies de negoci.”

Com a conseqüència d’aquesta voluntat expansiva, en l’actualitat Bhefsan desenvolupa la seva tasca en camps molt diversos. En primer lloc, el dels combustibles: “Ens encarreguem del disseny, l’assessorament i la construcció d’estacions de servei i de totes aquelles instal·lacions de distribució i emmagatzematge de combustibles que impliquen una feina altament especialitzada i qualificada pels riscos sanitaris i mediambientals intrínsecs.”

Completen aquesta línia d’actuació dins del món de la distribució dels hidrocarburs dues activitats més: “D’una banda, actuem com a laboratori auxiliar de verificació per als mesuradors de gran cabal, és a dir, disposem d’equips mòbils que calibren els camions cisterna i, d’una altra, també ens dediquem a la venda de materials i complements per al transvasament de fluids.”

Alhora, Bhefsan planifica i construeix espais d’emmagatzematge de residus i plantes de tractament de residus, uns recintes de complexitat i funcionalitat molt diversa. “Els actuals abocadors controlats són espais preparats per no degradar l’entorn en què es localitzen mentre hi funcionin i per esdevenir pujols inserits en el paisatge quan deixin de funcionar. Les plantes de transferència, per la seva banda, són espais on es compacten les escombraries per poder portar-les a abocadors més grans. Tant els abocadors com les plantes de transferència són necessaris en aquest període de transició cap a la separació i el reciclatge dels residus, ja que en l’actualitat encara no totes les localitats disposen de les infraestructures adequades per iniciar programes globals de tractament dels residus. Les plantes de compostatge, en canvi, són més respectuoses amb el medi ambient, ja que faciliten l’assimilació dels residus per part de l’entorn. En aquesta línia, són especialment interessants les plantes de tractament de lixiviats, on a partir de líquids de rebuig s’extreu aigua potable. Finalment, també ens encarreguem d’altres tasques relacionades amb el tractament de residus, com ara la planificació i construcció de punts verds o el soterrament de contenidors gràcies a un sistema hidràulic.”

A diferència de la seva primera parcel·la d’actuació, que es desenvolupa al llarg de tot l’Estat espanyol, en aquest moment la seva àrea d’acció en la construcció d’espais de tractament de residus se circumscriu a Catalunya, Aragó i Llevant: “Aquestes tasques requereixen una major proximitat respecte de les nostres oficines per qüestions d’infraestructura.”

L’empresa també disposa de l’exclusiva de distribució a tot el continent europeu d’un sistema per tal de lluitar contra els adhesius i els grafits que tant enlletgeixen les parets i fanals de les nostres ciutats. “Es tracta d’un recobriment antigrafits a base de vidre format a temperatura ambient, d’origen japonès, que no permet que ni les enganxines ni la pintura dels grafits s’hi adhereixin, de manera que dificulta l’ús d’aquesta superfície per part dels grafiters.”

Finalment, entre les nombroses activitats empresarials de Bhefsan cal destacar que recentment ha iniciat una línia de treball en l’àmbit de les obres civils. “Hem començat aquest vessant d’actuació analitzant i mesurant la importància de les expectatives d’inversions de les administracions en els propers anys en aquest sector. De fet, aquesta és una de les nostres apostes de creixement en els pròxims anys.”

Per donar resposta a les demandes de servei dels seus clients, Bhefsan disposa d’un equip d’unes 30 persones, entre les quals destaquen vuit enginyers industrials que s’encarreguen dels dissenys de les obres, quatre professionals que les dirigeixen i un equip de tècnics que s’encarrega de les tasques altament qualificades que es porten a terme durant la construcció d’instal·lacions petrolíferes o elèctriques. “La proposta empresarial de Bhefsan no només desitja donar resposta a les necessitats de servei dels clients, sinó que també té una clara vocació de proporcionar un bon ambient de treball i de realització professional a les persones implicades en el projecte.”

Pel que fa a les perspectives de cara al futur, el senyor Boira manifesta que no només desitgen continuar creixent en nombre de serveis i de clients: “També volem internacionalitzar la nostra tasca, i prova d’això són els nostres actuals contactes amb països com Macedònia o Sèrbia per tal d’assessorar-los en la construcció d’estacions de servei. Evidentment, és molt possible que moltes de les ramificacions de Bhefsan esdevinguin finalment empreses independents en el futur per satisfer les necessitats d’especialització de les diferents propostes empresarials.”

En qualsevol cas, no volen créixer per créixer. “Sempre prioritzem l’excel·lència dels serveis i el prestigi de la feina ben feta com la millor fórmula de màrqueting. Fou justament aquesta màxima la que permeté la ràpida consolidació i expansió del nostre projecte, perquè els nostres clients, tenint en compte les fites assolides durant la nostra etapa com a oficina tècnica, confiaren de seguida en la nostra capacitat d’execució.”