Sr. Pau Rosselló Mañá
Sr. Pau Rosselló Mañá
PC, 19è VOLUM. Impuls immobiliari

PAU ROSSELLÓ MAÑÁ

GRUPO 78

Text del 2008  

“Hem de tenir la mentalitat del project manager i pensar que anem tots en el mateix vaixell”

Gerent i soci fundador de l’empresa Grupo 78, Pau Rosselló Mañá va estudiar a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura Tècnica de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya. “Probablement, el fet de tenir familiars arquitectes que treballen en el ram de la construcció va ser un dels factors decisius que em va empènyer a estudiar la carrera d’aparellador.”

L’any 1995 inicià la seva trajectòria professional. “Vaig entrar a treballar a una promotora i constructora, en el vessant de la construcció. El 1995 no era ni de bon tros un dels fabulosos anys que vindrien després. El sector encara no s’havia enlairat.”

El pas següent el va dirigir cap a l’empresa Cubiertas Barcelona, S.A., una de les grans constructores de l’època. “Hi vaig treballar uns anys. Després, aquesta companyia esdevindria Necso Entrecanales y Cubiertas, S.A. i, posteriorment, l’actual Acciona Infraestructuras, S.A., una de les empreses de l’Ibex 35.”

Més tard, l’any 2004, el senyor Rosselló es va independitzar i, amb el soci Alfredo González, va muntar Grupo 78, una constructora orientada a fer petites promocions. “Amb el nostre esperit jove, vam intentat tirar cap endavant sense gaires recursos. Com que la clau era anar sembrant, hem fet petites promocions: una torreta, petits blocs de cinc i deu habitatges, amb uns marges moderats. El nostre objectiu ha estat la perseverança: sabíem que no podíem abastar grans projectes, però teníem molt clar que volíem continuar sent-hi.”

Aviat, Grupo 78 es va especialitzar en el sector dels concessionaris de vehicles i en el de l’hoteleria. “Tant els concessionaris d’automoció com els hotelers són clients especials. Es diferencien de la resta en el breu termini que et marquen per realitzar les obres. Tots dos volen acabats de qualitat, han tingut un volum de negoci important en els darrers anys i se situen en ciutats o grans nuclis urbans. Per poder donar resposta a aquestes dues branques principals del nostre negoci, tenim 16 empleats a l’empresa, dels quals deu són operaris en plantilla. Fins i tot tenim un operari oficial de paleta que té 63 anys. Poques empreses de l’àmbit de Barcelona contracten oficials d’aquesta edat.”

Justament, un dels problemes que pateix el món de la construcció és la manca d’artesans capaços de realitzar detalls arquitectònics. “Aquell professional que tenia un taller de manyà o de planxisteria, a qui feies un encàrrec i es passava tres mesos treballant per obtenir un percentatge, ara es guanya millor la vida fent peces per a grans promocions. Per tant, hauríem d’intentar industrialitzar la construcció al màxim, perquè estem perdent els artesans, així com formar una pedrera de professionals que siguin manetes per als encàrrecs especials.”

Grupo 78 treballa en la remodelació i manteniment dels concessionaris i tallers de la divisió d’automoció Seat i Audi del grup Rhan. “Pel que fa a la remodelació dels concessionaris, el 40% de la nostra tasca se centra en l’aparador on s’exposen els cotxes. Aquesta part, la que veu tothom des del carrer, es renova periòdicament per adequar-se als criteris globals de promoció de l’empresa. La resta, el 60%, correspon als tallers situats a la part del darrere. Aquí tenim molta feina, ja que ens ocupem de diverses tasques: fem les obres necessàries per poder encabir la maquinària destinada al control i l’arranjament dels cotxes, per dur a terme la recuperació de residus líquids i sòlids, per tenir les rampes adequades per a la revisió dels baixos dels vehicles, decidim on s’han de col·locar els grups electrògens, vigilem que la potència elèctrica sigui la corresponent…”

D’acord amb el concepte de contractació per lots, Grupo 78 col·labora amb la cadena Abba Hotels, a Barcelona i rodalies. “Fins fa quatre anys, la idea que dominava en el sector de la construcció era la del promotor que contractava una constructora, la qual li feia una obra amb una direcció facultativa determinada i, quan la tenia acabada, la hi lliurava. Ara, generalment, es fa la contractació per lots, en què diverses empreses mitjanes i petites ofereixen un apartat de l’obra.”

Una de les funcions que desenvolupa el senyor Rosselló és la de project manager, considerada una de les figures més importants dins del ram hoteler. “El project manager és la persona responsable del planejament global i de l’execució de qualsevol projecte. Maneja diversos lots com l’estructura o la instal·lació, els quals contracta amb les empreses corresponents, i coordina els tècnics segons les necessitats establertes per la direcció de l’hotel.”

El fet d’implicar-se en el compromís intern de l’empresa hotelera aporta molts avantatges. “Tenim molt clar que hi ha uns tècnics de l’empresa que fixen la data en la qual els hotels han de funcionar i el que han de costar. Està clar que ens hi hem d’involucrar, i no fer només de constructors, sinó que hem de tenir la mentalitat del project manager i pensar que anem tots en el mateix vaixell; si acabem aquell edifici en el termini fixat, tots hi sortirem guanyant. Si fas una bona gestió d’un projecte, serà una roda, ja que després te’n demanaran un altre.”

Actualment, Grupo 78 coordina les tasques de construcció de l’Hotel Barceló Rambla del Raval. “La cadena Barceló Hotels –BC Hotels– va guanyar el concurs públic per a la construcció i explotació de l’Hotel Barceló Rambla del Raval, un establiment de quatre estrelles amb 186 habitacions. Donem suport als tècnics de la cadena hotelera i ens encarreguem de la coordinació dels diferents industrials que hi participen.”

Fa quatre anys que els grans hotels barcelonins disposen de totes les tecnologies necessàries per poder dur a terme els actes que corresponen a una ciutat de congressos. “El problema són els hotels que no han fet reformes i s’han quedat obsolets. Avui dia cal tenir projectors, sistemes d’àudio i de comunicacions en condicions, ja que els visitants que vénen a les convencions demanen unes instal·lacions que els permetin desenvolupar la feina com si estiguessin a la seva oficina. A aquests clients se’ls han d’oferir espais agradables i moderns, combinats amb les noves tecnologies.”

Així mateix, els halls dels hotels han adquirit més importància. “El temps de visita dels turistes a la ciutat s’ha reduït. Cada vegada les estades són més curtes i passen moltes estones a l’entrada. Per tant, la primera impressió ha de ser important, les entrades i accessos han de ser còmodes, atractius i acollidors. En aquest sentit, a Catalunya s’ha fet una gran inversió en la construcció d’espais diàfans i moderns.”

La tercera branca de negoci de Grupo 78 s’inclina per la intervenció en l’estructura dels edificis. “Com a professionals, diversifiquem el negoci cap a la rehabilitació estructural d’immobles, en col·laboració amb Josep Martínez de Contracta, que està molt centrat en aquest vessant a Catalunya, especialment a Barcelona. Ens satisfà molt poder actuar tècnicament en una estructura d’un edifici existent, recuperar-ne elements i readaptar-ne els usos.”