Sr. Héctor Jausàs Farré
Sr. Héctor Jausàs Farré
PC, 18è VOLUM. Recerca Científica

HÉCTOR JAUSÀS FARRÉ

JAUSÀS

Text del 2006

“La normativa farmacèutica i sanitària, cada vegada més abundant i complexa, exigeix professionals del dret hiperespecialitzats”

La farmàcia cobreix un ampli espectre d’especialitats i àmbits d’actuació. Les necessitats d’assessorament legal en l’àmbit farmacèutic són clares i cada vegada més grans. El dret interactua de forma directa amb el món sanitari i farmacèutic. Héctor Jausàs Farré coneix en profunditat aquest sector i l’entramat legal que s’hi relaciona. Dirigeix el departament de dret farmacèutic i sanitari de JAUSAS, bufet líder en assessorament legal sobre qüestions relacionades amb medicaments i aparells mèdics amb més de 40 anys d’experiència. “Les peculiaritats del dret sanitari i del mateix sector farmacèutic necessiten un elevat grau de coneixement i especialització.”

Aquesta especialització ha estat fruit d’una evolució personal i professional. “Quan era jove m’agradava la filosofia, una carrera amb poques possibilitats professionals; en canvi el dret semblava tenir moltes sortides. Després de llicenciar-me a la Universitat de Barcelona vaig anar a Brussel·les a fer un màster sobre dret comunitari aconsellat pel pare. Em va recomanar que em formés en alguna matèria nova i amb projecció; això em va donar un perfil professional distintiu i avantatjós respecte a la resta d’advocats de la meva generació. És un camp que avui aplico al món sanitari.”

El seu pare, Agustí Jausàs, va oferir-li la possibilitat d’entrar a treballar a JAUSAS, el bufet que havia creat el 1965. “Era un despatx de 12 persones amb molt de prestigi i ja amb una especial dedicació al sector sanitari i farmacèutic. He viscut l’evolució d’un despatx artesanal que pivotava al voltant d’una il·lustre figura cap a una empresa de dret multidisciplinària, molt especialitzada i professionalitzada amb un equip de 60 advocats. La figura de l’advocat artesanal és entranyable però ha evolucionat molt.”

La font d’obtenció de clients en un despatx jurídic és bàsicament el boca a orella. “La confiança és l’eix de la relació entre advocat i client. El client sap que l’advocat farà tot el que estigui al seu abast per donar-li el millor servei possible.”

La formació més pràctica i adaptada a la realitat sobre el dret sanitari i farmacèutic s’aprèn treballant: “Aquesta matèria s’ha d’estudiar en un despatx amb especialistes en aquest àmbit. He fet allò que diuen els anglesos, teaching or learning by example, s’aprèn per l’exemple, a més de veure casos concrets molt recurrents i resoldre’ls. Això genera una sistemàtica i un know how que implica estar al dia sobre la legislació i les circulars que adopten administracions sanitàries, una normativa que no es veu però que té gran repercussió pràctica. Cal tenir accés a les fonts d’informació i a les administracions sanitàries. Per la nostra experiència, coneixem els canals d’actuació de l’Administració. Saber-s’hi moure és un valor afegit que els nostres clients valoren. En un entorn tan canviant i intervingut com el farmacèutic, és bàsic per tractar de solucionar possibles diferències. D’altra banda, tenim un deure de formació continuada per donar el servei. La normativa farmacèutica i sanitària, cada vegada més abundant i complexa, exigeix professionals del dret molt ben formats.”

JAUSAS, junt amb l’Instituto de la Empresa de Madrid, ha estat pioner a oferir un curs avançat de dret sanitari. “Ha estat un gran èxit, fet que demostra la manca d’aquest tipus de formació explicada de forma sistematitzada.”

Entre els principals serveis que presta el Departament de Dret Farmacèutic i Sanitari de JAUSAS hi ha els contractes de llicència i distribució, publicitat, assessorament en autoritzacions, preus i aprovacions de reemborsos, assistència en matèria d’investigació i assaigs clínics, farmacovigilància, assessorament en comerç paral·lel de medicaments, propietat industrial, dret de la competència, responsabilitat de producte i concursos públics. I una àrea especialitzada en l’activitat publicitària de productes farmacèutics, Publi-Farma. “Oferim tots els serveis imaginables a l’empresa sanitària. Tenim el coneixement i els materials per realitzar una tasca eficient. Hi ha molts despatxos d’advocats que tenen ganes de desenvolupar aquest camp del dret; però 40 anys d’experiència en aquest àmbit no s’assoleixen en poc temps.”

El dret proporciona normes de convivència, d’harmonització… “i es fixa segons una realitat i unes situacions que exigeixen respostes normatives. La realitat va sempre un pas per endavant del dret i aquest s’ha d’adaptar a les noves situacions. Per normativa europea, el dret sanitari està establert en un 95% a Brussel·les; i per això, està cada cop més harmonitzat i homogeneïtzat. Vivim en un entorn comunitari.”

Cada vegada hi ha més casos de litigi. “Sóc partidari d’evitar-ho. Abans les companyies que tenien un problema esgotaven els mecanismes per evitar el judici. Ara el grau de litigiositat és molt important. A la nostra especialitat s’ha de filar molt prim. Apostem pel dret preventiu. El dret ha de regular d’acord amb les conviccions majoritàries sempre que responguin a criteris humanístics, s’ha de limitar a reflectir les conviccions morals de la majoria de la societat.”

Héctor Jausàs reclama la necessitat que s’aprovi la nova llei del medicament: “El tràmit parlamentari està sent lent, s’està produint un retard respecte a la decisió europea que determina l’existència de la normativa.”

Sobre la polèmica de l’aparició dels medicaments genèrics, opina “la indústria farmacèutica que inverteix en recerca de noves molècules i en producció de nous fàrmacs ha de gaudir d’unes rendes de monopoli de la patent durant un temps per recuperar la inversió. Després la comunitat es pot beneficiar de la dimensió del fàrmac i elaborar els genèrics, que han de ser bioequivalents. És bo que existeixin, però no ho és que per això es desincentivi la inversió en investigació. La indústria europea està perdent competitivitat a nivell mundial. Mercats més homogenis com el nord-americà són més competitius. El dret comunitari imposa una certa barrera al desenvolupament.” Són les paraules d’un advocat compromès amb el món del dret, que afronta el present i el futur de la seva especialitat amb voluntat de servei, amb capacitat d’innovació i amb il·lusió.