PC, 19è VOLUM. Impuls immobiliari

HÈCTOR ZAPATA CEBRIÁN

TETRAVOL, S.L., ARQUITECTURA I REALITAT VIRTUAL

Text del 2008

“No dissenyem els projectes des del punt de vista de la planta i l’alçat, sinó que els planifiquem en 3D des que són un avantprojecte, de manera que des dels primers estadis els podem veure sota qualsevol angle i passejar-nos per dins”

Tetravol, S.L. és una empresa innovadora dins l’àmbit dels despatxos d’arquitectura, com també ho és el seu impulsor, l’Arquitecte Hèctor Zapata. La seva singularitat rau en la concepció del disseny tridimensional: “No dissenyem els projectes des del punt de vista de la planta i l’alçat, sinó que els planifiquem en 3D des que són un avantprojecte, de manera que des dels primers estadis els podem veure sota qualsevol angle i passejar-nos per dins.” En els darrers cinc anys, Tetravol ha desenvolupat grans projectes en l’àmbit internacional, entre els quals destaca la remodelació de la ciutat de Porec, a Croàcia, el complex turístic i residencial Taghazout, al Marroc, l’Eco-Resort Don Quixote a Espanya i la Ciutat de l’Alumini al Regne de Bahrain. Tots ells, naturalment, presentats amb el seu sistema de Realitat Virtual.

Els avantatges de l’ús de la realitat virtual són diversos. “En primer lloc, representa una gran eina de comunicació, perquè qualsevol pot percebre i entendre com serà el projecte. En segon lloc, permet apreciar molts més detalls que els plànols: qüestions estètiques i volumètriques i moltes més subtileses, que permeten rectificar i perfeccionar els projectes ràpidament; finalment, les eines informàtiques ajuden a construir edificis de forma més segura perquè la realitat virtual possibilita veure diverses alternatives, simular el seu comportament real, mostrar ampliacions i poder-les visualitzar pràcticament com si fossin una realitat tangible.” Per tal de portar a terme aquesta tasca complexa, Hèctor Zapata disposa de la col·laboració del seu soci, Joaquim Sans, director executiu de Tetravol i especialista en paisatgisme, i d’un equip multidisciplinari de professionals de l’arquitectura, l’enginyeria i la Realitat Virtual.

Tetravol està especialitzada en la realització de master plans virtuals: “La nostra especialitat és la confecció d’avantprojectes de gran extensió i complexitat: remodelació d’espais urbans, disseny de camps de golf, complexos residencials, etc., en els quals definim les principals traces organitzatives i estètiques del projecte i les mostrem. És el que nosaltres anomenem un Master Plan Virtual.”

La seva metodologia parteix sempre del coneixement de les característiques orogràfiques del terreny. “A partir de la documentació topogràfica creem un model 3D del terreny, sobre el qual comencem a generar les primeres traces del projecte, de manera que els edificis s’ajustin a les característiques del lloc i prenguin forma de manera conjunta i gradual.”

Un exemple de la innovadora metodologia de treball de Tetravol és l’últim gran projecte que ha desenvolupat: l’Aeroport de Ajman, als Emirats Àrabs Units. “Hem planificat i mostrat el Master Plan Virtual d’un aeroport amb capacitat per a un milió de passatgers a l’any. Paral·lelament, també s’hi edificarà un complex d’habitatges, oficines, centres comercials, mesquita, etc., en una extensió total d’aproximadament 600 hectàrees.”

La tipologia dels encàrrecs i el sistema de treball converteixen Tetravol en un despatx pioner en aquesta forma de concebre i desenvolupar els projectes. “Jo, sincerament, no en conec cap altre que combini arquitectura i realitat virtual de la forma en què ho fem nosaltres.”

Tot i que la representació tridimensional de projectes és comú en els tallers d’arquitectura a nivell mundial, molt sovint es produeix a posteriori. “Molts despatxos elaboren presentacions en tres dimensions un cop el projecte està enllestit, per tal de mostrar les seves propostes. En el nostre cas, en canvi, el modelat i la simulació informàtica són les nostres eines bàsiques de treball; dit amb unes altres paraules: al nostre despatx les plantes i alçats són conseqüència de la concepció tridimensional dels edificis, i no al contrari.”

Des de l’any 1999, Hèctor Zapata combina les seves tasques a Tetravol amb la docència universitària: “Sóc professor de Geometria Descriptiva I i II del Departament d’Expressió Gràfica Arquitectònica i també del Màster de Simulació Visual en l’Arquitectura a la Universitat Politècnica de Catalunya. El futur de l’arquitectura passa per l’ús de les eines informàtiques; és un canvi imparable, malgrat que molts arquitectes no s’hi estiguin adaptant i encara considerin les presentacions tridimensionals com complementàries i les deleguin a altres professionals.”

Hèctor Zapata sempre ha estat convençut que la representació tridimensional és el futur de l’arquitectura. Desgraciadament, la mort prematura del seu progenitor el va obligar a assajar i a comprovar molt aviat l’eficiència de la seva proposta. “El meu pare, l’arquitecte Antoni Zapata, va morir als 50 anys, l’any 2002, deixant interrompuda una brillant carrera professional que el va portar a desenvolupar projectes per tot l’Estat espanyol. Fou un cop molt dur perquè, a més d’un pare, vaig perdre un mestre i un suport professional molt important. Ell sempre va donar suport a les meves inquietuds, dient-me sovint: ‘Fill meu, fes el que vulguis, però fes-ho bé.’ De fet, fou ell qui m’havia transmès la inquietud per les eines informàtiques perquè estava convençut que eren el futur de l’arquitectura. Va ser un dels primers arquitectes de Barcelona a informatizar totalment el despatx i a presentar els projectes en CAD.”

Malgrat la continuïtat de la proposta d’Hèctor Zapata respecte als ensenyaments paterns, és evident que hi ha hagut també una aposta per una nova concepció de l’arquitectura, la qual no va ser fàcil: “El fet de presentar una metodologia tant diferent de la tradicional ens va portar a realitzar tota una tasca, no ja de promoció, sinó de docència, amb l’objectiu de donar a conèixer les possibilitats de la Realitat Virtual en el món de l’arquitectura. Juntament amb en Joaquim Sans plantejàrem tota una estratègia de comunicació d’abast internacional. Vam haver d’explicar el nostre plantejament, començar des de zero i proposar una concepció de l’arquitectura radicalment diferent als mètodes tradicionals.” Seguint aquesta estratègia de comunicació, en els darrers anys Tetravol ha participat i exposat en fires i congressos d’àmbit nacional i internacional, des de Dubai fins a Miami.

Pel que fa al futur, Tetravol continuarà desenvolupant master plans virtuals presentats amb tecnologia de realitat virtual, que cada vegada seran més fidedignes respecte a la realitat. “D’altra banda, apostem per la creació d’universos virtuals a Internet. En un termini molt curt de temps, les pàgines web canviaran de forma i ja no hi veurem imatges amb textos, sinó que entrarem en universos paral·lels, que podran tenir una relació directa amb llocs existents al món real o ser espais totalment aliens. Com que les lleis de la física no tenen vigor en aquest format, les possibilitats creatives d’aquests espais són infinites. Algú haurà de dissenyar aquests móns virtuals. La lògica dicta que siguin els arquitectes, però si no ens n’adonem i comencem a preparar-nos en aquest sentit, algú altre ho farà. Tetravol ja està treballant en aquesta futura revolució.”