Imma Mayol i Beltran, Joan Ramon Villalbí i Hereter i Joan Guix i Oliver
Imma Mayol i Beltran, Joan Ramon Villalbí i Hereter i Joan Guix i Oliver
PC, 18è VOLUM. Recerca Científica

IMMA MAYOL I BELTRAN, JOAN RAMON VILLALBÍ HERETER, JOAN GUIX I OLIVER

AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA DE BARCELONA

 Text del 2006

L’Agència de Salut Pública de Barcelona garanteix l’equitat en l’accés dels ciutadans als serveis que els permeten mantenir i millorar el seu estat de salut.

L’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) compleix una funció fonamental de vigilància de la salut dels ciutadans i visitants de la ciutat de Barcelona. Integra el concepte de bona pràctica en salut pública a través de la promoció de l’acció basada en l’evidència i l’avaluació però també en la recerca i la formació. Va iniciar la seva activitat el 2003. És un organisme integrat per l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, que ha desenvolupat una intensa trajectòria en el camp de la salut a través d’un model de funcionament hereu d’una tradició social que té com a referent l’Ajuntament de Barcelona. Com explica la Presidenta de l’ASPB i tercera tinent d’alcalde i regidora de Medi Ambient de l’Ajuntament de Barcelona, Imma Mayol i Beltran, “L’Ajuntament de Barcelona ha assumit des del segle XIX competències en salut pública que altres ajuntaments no desenvolupen. Amb l’inici de la democràcia, els ajuntaments, que han mostrat des de sempre una gran voluntat de treball i de prestació d’ajuda al ciutadà, van assumir tasques i serveis davant d’una realitat que demanava respostes encara que no en tenien les competències. Avui, aquesta voluntat i aquesta acció de promoció de la salut han donat lloc a organismes com l’Agència de Salut Pública de Barcelona.”

L’Agència de Salut Pública de Barcelona fa una valoració de les necessitats de salut de la població i desenvolupa polítiques i accions de prevenció i control de malalties i de promoció i protecció de la salut. “Garantim l’equitat en l’accés dels ciutadans als serveis que els permeten mantenir i millorar el seu estat de salut. Estem estructurats en cinc grans branques: l’Institut de Seguretat Alimentària i Salubritat, el Laboratori, l’Institut de Serveis a la Comunitat, la Direcció de Vigilància Ambiental i l’Observatori de la Salut Pública, a més de la Direcció de Recursos. A través d’aquests organismes tenim cura de la promoció de la salut, fomentem hàbits saludables en alimentació, fem una tasca de prevenció i tractament de les drogodependències i també treballem en el camp epidemiològic i en el desenvolupament d’un entorn ambiental i social sostenible per a la salut”, explica el gerent de l’Agència, Joan Guix i Oliver. “L’essència d’aquesta organització és saber quin és l’estat de salut de la ciutat, estudiant, fent informes, anàlisis i recerca i establint una estratègia per millorar-lo des de l’Agència, o bé vetllant per tal que ho facin altres agents del sistema sanitari.”

L’Agència de Salut Pública de Barcelona és de les poques organitzacions que hi ha a l’Estat espanyol, o fins i tot a Europa, que tracta tots els camps de la salut pública. “Control d’aspectes preventius, vacunacions i distribució de les vacunes al sector públic de la ciutat, control dels aliments i dels escorxadors, control de plagues, qüestions d’educació sanitària, polítiques positives per als hàbits saludables, vigilància epidemiològica i detecció i lluita contra brots epidèmics, aspectes relacionats amb la salut laboral, repercussió sobre els éssers humans de la contaminació atmosfèrica, control de les aigües de consum i de les de platja, control d’instal·lacions que puguin afectar la salut de les persones, control d’establiments alimentaris de la ciutat, del mercat central de fruites i peix de Mercabarna… Fins i tot l’atenció a les drogodependències i als animals de companyia”, exposa Imma Mayol.

Des de fa dues dècades, un informe elaborat per aquesta entitat i que es presenta al Plenari de l’Ajuntament evidencia cada any la realitat social i sanitària de la població barcelonina. Joan Ramon Villalbí i Hereter, adjunt a gerència, indica que consisteix en “una anàlisi i un seguiment del sistema sanitari amb una especial atenció a un aspecte que no es pot descuidar des del punt de vista institucional, les desigualtats socials Una de les mancances que podem contribuir a detectar i respecte a la qual podem suggerir millores és la relació entre equipaments sanitaris i equipaments socials.”

També s’ha treballat en la reducció dels nivells de contaminació atmosfèrica i s’hi han assolit resultats: “Hi ha menys contaminació, tot i que hi ha paràmetres que són encara massa alts. Les diferents estacions de control de contaminació de la ciutat ens permeten estar atents a la seva evolució i prendre mesures d’alerta, però sense canviar el model de mobilitat el problema persistirà. Avui la contaminació que ens preocupa prové del trànsit.”

Així mateix, davant d’una eventualitat epidèmica, hi ha plans d’emergència. “Desenvolupar els protocols per fer front a perills hipotètics és una de les labors de l’Agència. Per exemple, en el cas de l’amenaça de la grip aviària, s’han desenvolupat plans per si arribés el moment d’actuar. Pel que fa als brots de legionel·la que apareixen, encara que el risc zero no existeix, i no podem evitar d’una manera absoluta que sorgeixin brots, s’han implementat normatives d’exigència sobre les torres de refrigeració, així com la responsabilització dels propietaris en les tasques de manteniment i control. Tots els brots que s’han produït a Barcelona s’han detectat precoçment i s’han resolt.”

Un dels aspectes que caracteritza l’Agència de Salut Pública de Barcelona és el rigor en el desenvolupament de la recerca, com ho mostra el fet que el prestigi dels seus treballs trobi reconeixement i difusió en els articles publicats en revistes rellevants de salut pública d’àmbit europeu: “La nostra recerca és aplicada. No som una institució exclusivament de recerca, però per tenir excel·lència com a entitat hem de fer recerca i docència. Comptem amb grups de recerca punters a Europa: en desigualtats socials en salut, en l’avaluació de programes i polítiques que desenvolupem, sobre addiccions i malalties transmissibles”, explica Joan Guix. També són importants els vincles amb les universitats. “Som centre associat a la Universitat Autònoma de Barcelona i a la Universitat Pompeu Fabra. Amb la prestigiosa escola de salut pública de la Universitat Johns Hopkins de Baltimore s’organitza el Fall Institute, el seu campus presencial de salut pública a Europa.”

La vocació i la realitat de l’Agència de Salut Pública de Barcelona és ser la finestreta única de la ciutat en qüestions de salut pública. Reforçar el seu treball i interactuar amb altres institucions i entitats de la ciutat forma part de la seva voluntat de present i de futur per portar a la població més garanties i serveis de salut.