PC, 18è VOLUM. Recerca Científica

JAVIER SÁNCHEZ MOLINO

S.E. CARBUROS METÁLICOS SA

Text del 2006

“Des que formem part de la multinacional Air Products, encara s’ha reforçat més la idea tradicional de Carburos Metálicos  sobre la necessitat de crear infraestructures que es puguin utilitzar per fer recerca en el futur.”

Estructura-propietat de recobriments de cermets de WC+Co-Cr, TiC+Ni-Ti i TiC+Cr3C2+Ni obtinguts per projecció tèrmica. Aquest és el títol de la tesi que va presentar el doctor Javier Sánchez Molino a la Universitat de Barcelona, on va estudiar químiques i es va especialitzar en metal·lúrgia i ciència de materials. “Tractava sobre els recobriments de projecció tèrmica de carburs metal·lics per a aplicacions tecnològiques. Era una tècnica que tot just començava a desenvolupar-se a mitjans dels anys 90 i que ara es fa servir freqüentment.”

L’any 1995, en acabar el doctorat, va començar a treballar com a coordinador de projectes al departament de recerca de Carburos Metálicos SA. “En aquesta companyia he ocupat diferents càrrecs fins l’any 2001, en què van nomenar-me director del departament d’I+D. El nostre objectiu és desenvolupar projectes en diferents àmbits d’interès per a la societat i per a l’empresa.”

Carburos Metálicos  entén la recerca com una inversió. “Des que formem part de la multinacional Air Products, encara s’ha reforçat més la idea tradicional de l’empresa sobre la necessitat de crear infraestructures que es puguin utilitzar per fer recerca en el futur. El Grup Air Products fa una inversió anual d’uns 140 milions de dòlars en investigació pura.”

Des de la seva creació l’any 1897, Carburos Metálicos  ha crescut fins a situar-se al capdavant en el sector dels gasos industrials i d’ús medicinal a l’Estat espanyol. Carburos Metálicos  agrupa 17 plantes de producció, dos laboratoris de gasos, 41 centres propis i 200 punts de distribució i delegacions repartits pel territori espanyol. La seva activitat s’organitza en les cinc divisions següents: Gasos Comprimits, Gasos Liquats, Industrial, Mèdica i Soldadura.”

L’alimentació representa a l’entorn del 30% del volum de negoci de Carburos Metálicos. “Els gasos tenen nombroses aplicacions a l’alimentació. El CO2 s’utilitza en les begudes carbòniques, en la cervesa, en les fermentacions i també per conservar els aliments. Un exemple d’aquest ús són els embalatges que allarguen considerablement la vida de determinats aliments –amanides, verdura, etc.- gràcies a una atmosfera interior modificada, formada per una barreja d’oxigen, nitrogen i diòxid de carboni. Altres gasos, com el nitrogen líquid, es fan servir en la congelació alimentària.”

Carburos Metálicos  treballa també en l’eliminació de plagues en productes emmagatzemats, gràcies a un parell de patents. “Es tracta d’una investigació feta en col·laboració amb l’Institut de Recerca i Tecnologies Agroalimentàries de la Generalitat. Treballem per substituir els pesticides tòxics, utilitzats per combatre les plagues dels cereals, per gasos totalment innocus que s’apliquen un cop els aliments s’aïllen en sitges, reactors o bosses estanques.”

Sovint el públic identifica Carburos Metálicos  amb l’aplicació dels gasos en el camp de la medicina. “La gent ens coneix pel fet d’haver vist en alguna ocasió alguna ampolla d’oxigen als hospitals. En l’àmbit mèdic, els gasos s’utilitzen principalment per a la respiració; en criogènia, per congelar mostres hospitalàries; per fer tractaments d’hiperventilació, i a les cambres hiperbàriques.”

Paral·lelament a la seva responsabilitat com a director d’I+D, l’any 2002 el doctor Sánchez va assumir la direcció general de la companyia Matgas, constituïda per Carburos Metálicos SA, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas i la Universitat Autònoma de Barcelona. “Matgas és una agrupació pionera a Espanya d’interès econòmic i sense ànim de lucre. Es planteja com a objectius principals cobrir la demanda d’I+D i potenciar la transferència tecnològica i l’ensenyament en l’àmbit dels materials i dels gasos. Els investigadors que col·laboren amb nosaltres saben que treballen en una entitat participada per l’empresa però també pel sector públic.”

Les àrees de treball definides de Matgas són: nanotecnologia, fluids supercrítics, energia, reactivitat de gasos i modelització i preindustrialització. “A l’àrea de nanotecnologia treballem propietats òptiques, mecàniques i tèrmiques. Dins de l’àrea de fluids supercrítics fem servir, sobretot, el diòxid de carboni en processos relacionats amb el medi ambient. A l’àrea d’energia, l’hidrogen és molt important, ja que el grup Air Products és el primer productor mundial d’aquest gas. Pel que fa a la de reactivitat de gasos, tenim un laboratori on es treballa la catàlisi i on tenim diversos projectes d’adsorció de gasos en sòlids. Finalment, la modelització pren cada vegada més força i ens ajuda a estalviar recursos en el camp de la recerca.”

La col·laboració entre Matgas, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas i la Universitat Autònoma de Barcelona fa possible minimitzar els costos dels equipaments. “A Matgas intentem tenir els equips més específics, perquè els generals ja els tenen aquestes institucions. Així, per exemple, no necessitem comprar un microscopi de transmissió car, perquè fem servir el de la Universitat. De la mateixa manera, disposem d’un equip d’adsorció de gasos en materials que està a disposició dels investigadors del Consejo i de la Universitat.”

Dins del singular tipus de col·laboració establerta a Matgas, s’inclou també el model d’ocupació. “No tenim personal propi sinó els empleats de cada un dels socis. Les persones que disposen d’una taula fixa a l’edifici són una vintena, però les que hi treballen i fan projectes als laboratoris, sobrepassen la seixantena. No cal estar a l’edifici físicament per desenvolupar projectes, ja que es pot treballar a les instal·lacions del Consejo o a les de la Universitat.”

Les empreses que volen ser competitives han de fer part de la seva recerca externament. “Les empreses poden fer una part de la recerca internament, però hi ha una altra part important que s’ha de fer en col·laboració amb els experts. Poden tenir especialistes de primera línia en diverses àrees, però és difícil que siguin els millors del món i que els tinguin en exclusiva. El Consejo i la Universitat Autònoma de Barcelona tenen personal competent, però no els cal que dediquin tot el seu temps en exclusiva a projectes de l’empresa. Matgas surt beneficiada del fet d’incorporar idees i coneixements de persones expertes, i aquestes aprofiten l’oportunitat de poder treballar en àrees punteres en tecnologia.”

Els investigadors catalans i espanyols tenen un indubtable potencial. “En el terreny de la investigació hi ha grans possibilitats, però necessitem voluntat per part del govern i de les empreses. La situació de la investigació a Catalunya en relació amb Europa no és la desitjable pel que fa al nivell científic, però sí podem dir que tenim investigadors brillants.”