Dra. Pilar Santaló Bel
Dra. Pilar Santaló Bel
PC, 18è VOLUM. Recerca Científica

PILAR SANTALÓ BEL

SERVEI DE FARMÀCIA CLÍNICA CYCLOPS

Text del 2006

«L’èxit en la gestió d’un Servei de Farmàcia depèn de la bona comunicació i de la capacitat d’argumentació entre els professionals implicats»

La doctora en farmàcia Pilar Santaló i Bel es va decantar pel món de la farmàcia tenint en compte “la varietat del pla d’estudis i les nombroses i diversificades sortides professionals que ofereix.”

Mentre es formava com a futura farmacèutica a la universitat de Barcelona, la doctora Santaló va anar inclinant-se per la subespecialització de farmàcia hospitalària. Va ser per aquesta raó que en acabar els estudis pregraduats ja havia decidit “de preparar i opositar per assolir la incorporació al programa de farmacèutics interns residents. Un cop superada l’oposició, vaig ser destinada al servei de farmàcia de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, on vaig rebre una immillorable formació clínica.”

A més d’aquesta preparació específica de base sobre la missió i especificitats de la farmàcia hospitalària, la doctora Santaló, finalitzat el seu període de formació com a resident, també va desitjar conèixer de primera mà el funcionament d’un centre de referència internacional com és el Centre Oncològic MD Anderson: “Hi vaig romandre tres mesos, durant els quals vaig poder comprovar la diferència de mitjans i d’organització existents entre el centre nord-americà i la realitat catalana, en aquell moment. El Servei de Farmàcia estava obert les 24 hores del dia, totes les seccions clíniques estaven desenvolupades,  funcionant amb diferents torns,  i cada unitat del centre disposava del seu propi farmacèutic.”

Per tal de completar la seva formació, un cop obtingut el títol d’especialista en Farmàcia Hospitalària, la doctora Santaló desitjà d’enfrontar-se amb una recerca de doctorat, sota la supervisió i direcció del doctor Frederic Sampedro, cap de la Unitat de Recerca Oncològica de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. “El balanç d’aquella etapa i l’obtenció d’aquesta titulació van  ser molt positius. La realització de la investigació de doctorat i la seva posterior redacció no és pas fàcil. Comporta un sacrifici personal i una capacitat d’organització que no sempre hem desenvolupat durant els estudis pregraduats. En el meu cas concret, a més a més, em vaig decantar per una línia d’investigació bàsica. El resultat final fou el treball Estudio de la actividad antitumoral de nuevos complejos de platino para su encapsulación en liposomas. Obtención de liposomas con diferentes citotáticos, presentat l’any 1991.” La doctora Santaló va obtenir amb aquest treball una qualificació d’Excel·lent “Cum Laude. Si bé en la seva trajectòria professional no va seguir treballant en l’esmentada línia d’investigació, el seu treball ha ajudat a d’altres investigadors per aconseguir tractaments eficaços en la lluita contra el càncer.

Després de treballar a hospitals de diferentes característiques, Hospital de Bellvitge, Hospital de la Vall d’Hebrón, Clínica Nostra Senyora del Pilar, Hospital de Barcelona, Clínica Olivé Gumà…, la doctora Santaló es va incorporar, l’any 1993, a un nou projecte hospitalari: la creació del Servei de Farmàcia de la Clínica Traumatològica Cyclops, una entitat summament especialitzada, amb capacitat per a 60 llits i dos quiròfans; a més a més el Servei de Farmàcia aten els dipòsits de medicaments de Mútua Cyclops a Catalunya. “Vaig ser la impulsora del Servei de Farmàcia de la Clínica Cyclops. Cal que reconegui que els primers moments no van ser pas fàcils perquè aleshores no només no s’apreciava el valor i la tasca d’un farmacèutic hospitalari,  sinó que molts professionals de l’àmbit sanitari tampoc no entenien la meva implicació a jornada completa en un institució sanitària de dimensions mitjanes, dins una mútua d’accidents de treball. Afortunadament, el treball diari i l’eficiència del nostre servei, amb la confiànça i suport de la direcció de Mutua Cyclops, van anar justificant no tan sols la conservació, sinó també l’ampliació del nostre servei, que en l’actualitat compta amb un altre farmacèutic i una auxiliar de farmàcia.”

Aquests tres professionals porten a terme un treball molt ampli que engloba tant la logística com l’assistència farmacèutica dels malalts. “Segurament la nostra assignatura pendent és el tracte directe amb el pacient. Ara bé, totes les decisions que es prenen al Servei de Farmàcia tenen com a objectiu el benestar del pacient; per aquest motiu, els farmacèutics formem equip amb altres estaments sanitaris (DUE, metges). La prioritat és coordinar les funcions logístiques i assistencials que desenvolupem, per tal de proporcionar un excel·lent servei als nostres clients interns, a més de garantir el control en la gestió de medicaments i productes sanitaris.”

El Servei de Farmàcia de Clínica Cyclops, gestiona els medicaments, productes sanitaris, ortopèdia, gasos medicinals i dipòsit de sang. La doctora Santaló considera que “la gestió, econòmica i clínica, és fonamental en el nostre servei, perquè repercuteix en el bon funcionament de tot l’hospital, i la informàtica ha estat una eina clau per millorar l’eficiència en la gestió del medicament i del producte sanitari.”

Respecte a les decisions farmacoterapèutiques, es gestionen en gran part gràcies a la tasca desenvolupada per la Comissió de Farmàcia, impulsada des del Servei de Farmàcia, i formada per un grup multidisciplinar de membres: “En aquesta comissió valorem el cost i els riscos dels diversos medicaments existents per tal d’escollir-ne l’òptim des del punt de vista sanitari i econòmic. Les decisions preses esdevenen protocols que tots els facultatius del centre compleixen. Quan es volen introduir variacions o modificacions es debaten en la Comissió. La Comissió de Farmàcia és un òrgan que permet de millorar l’eficiència terapèutica i de gestió del nostre centre responsabilitzant-ne tots els professionals implicats de manera que esdevé una tasca col·legiada. El seu èxit depèn de la bona comunicació i de la capacitat d’argumentació entre els professionals implicats.”

El Servei de Farmàcia ha instaurat pels productes sanitaris i l’ortopèdia els mateixos criteris en el procés de sel·lecció que els establerts pels medicaments. “Les propostes d’inclusió de nous productes sanitaris, pel seu consum a clínica, també es valoren dins de la Comissió de Farmàcia.

A banda de la tasca assistencial i logística  també te previst desenvolupar programes de recerca: “Tenim previst desenvolupar alguns programes de recerca, tot i que considero que el gruix d’investigacions s’han de portar a terme a les grans instal·lacions hospitalàries del país que disposen dels mitjans adients.”

La doctora Santaló no només se sent una professional realitzada professionalment, sinó que també es considera molt feliç en l’àmbit personal, un àmbit en què domina l’estimació cap a la branca sanitària, ja que “el meu marit, la meva cunyada i el meu germà són metges.”

En el seu cas concret, “m’agrada molt la meva professió, de manera que mai no m’ha sabut greu ni un dels minuts que he hagut de passar de més a la clínica per tal d’organitzar el servei i per engrescar tots els sanitaris en la millora de l’eficiència hospitalària, en l’àmbit farmacèutic.”