Sr. Jesús Loma-Ossorio Blanch et alia
Sr. Jesús Loma-Ossorio Blanch et alia
PC, 19è VOLUM. Impuls immobiliari

JESÚS LOMA-OSSORIO BLANCH, JUAN CIRUJEDA RANZENBERGER

BAYSYSTEMS IBERIA, S.L.

Text del 2007

El poliuretà s’ha convertit en un dels materials aïllants més adequats per a la construcció perquè afavoreix l’estalvi energètic i augmenta el confort als habitatges.

El repte de canviar la mentalitat de la nostra societat sobre la importància de tenir cura del medi ambient hauria de ser una prioritat. El futur del planeta depèn de les nostres decisions i d’una consciència ecològica major sobre els problemes que es generen al nostre entorn. BaySystems és el nom de la xarxa mundial d’empreses especialitzades en sistemes de poliuretà de Bayer Material Science. Les seves investigacions en el camp del poliuretà, un material inventat per Bayer, l’han portat a realitzar importants avenços que s’apliquen a diferents sectors, entre els quals destaca el de la construcció. Fer edificacions i habitatges correctament aïllats des del punt de vista tèrmic, mitjançant el poliuretà, pot contribuir de forma determinant a l’estalvi energètic, tal com expliquen Jesús Loma-Ossorio Blanch, gerent de BaySystems Iberia, i Joan Cirujeda Ranzenberger, responsable de màrqueting de l’empresa i president d’IPUR (Associació de la Indústria del Poliuretà Rígid).

Jesús Loma-Ossorio, llicenciat en Ciències Químiques per la Universitat de València i PDD per l’IESE, té una llarga trajectòria dins de Bayer, empresa on va començar a treballar l’any 1975. “BaySystems Iberia, present al nostre territori des del 2002, abasta el mercat ibèric (Espanya, Portugal i Andorra) i també el Nord d’Àfrica (Algèria, Marroc, Tunísia i Líbia). BaySystems aporta a les empreses transformadores de poliuretà l’accés a tots els recursos tecnològics, d’investigació i de suport dels quals disposa com a principal fabricant mundial de matèries primeres de poliuretà. Els nostres clients es troben al centre de les nostres reflexions i dels nostres objectius. Els busquem solucions a mida basades en una elevada experiència sobre la química aplicada i en la voluntat d’investigació, desenvolupament i innovació de l’empresa.”

L’aposta decidida per la innovació i el servei als clients ha suposat al llarg dels darrers anys molta capacitat d’adaptació i voluntat de superació. Juan Cirujeda, doctor en Ciències Químiques, indica que “aquest esforç en innovació i creativitat té com a essència contribuir al benestar de les persones, la qual cosa està directament relacionada amb el compromís pel creixement sostenible i la cura del medi ambient. Els segells de qualitat obtinguts per l’empresa són una mostra del nostre rigor. Els productes que es desenvolupen a BaySystems abasten tots els camps del poliuretà, per això estan orientats a indústries i serveis molt diversos com l’automoció, la construcció, la indústria de la refrigeració, l’electrònica, la tecnologia mèdica, el calçat, les noves energies, etc. Una línia de treball central de BaySystems és la resistència al foc dels elements aïllants.”

Precisament en el camp de la construcció i de l’edificació aquest material té una presència cada vegada més determinant, sobretot per que fa a aïllaments tèrmics i acústics. “L’espuma rígida de poliuretà fabricada amb matèries primeres de Bayer ha demostrat ser una opció altament rendible i eficaç per aïllar tot tipus d’edificis. Apostem per la qualitat de vida i la sostenibilitat en l’edificació. El poliuretà s’ha convertit en un dels materials aïllants més adequats per a la construcció perquè afavoreix l’estalvi energètic i augmenta el confort als habitatges.”

La gamma de productes registrats de BaySystems destinats a la fabricació de materials aïllants (Baymer, Baymer Spray, Baytherm), que s’utilitzen en edificacions residencials, industrials i terciàries, així com en instal·lacions frigorífiques, industrials, comercials o domèstiques, és fonamental per a un correcte aïllament tèrmic. “És important l’adequació de les constructores a noves normatives com el Codi tècnic de l’edificació (CTE), que obliga a tenir en compte l’aïllament. No obstant això, podem fer moltes més coses, com passa als països del nostre entorn proper, on els nivells exigits d’aïllament són tres vegades superiors que els que es demanen aquí. A Europa és obligatòria la classificació energètica dels edificis.”

La responsabilitat mediambiental és també una qüestió econòmica, un fet sobre el qual encara no s’ha reflexionat prou. “La persona que compra una casa hauria de saber que un bon aïllament tèrmic repercuteix en l’estalvi de fins a un 80% de la factura energètica. Al nostre país encara no som conscients del gran cost derivat d’un habitatge mal aïllat. Les despeses en energia per escalfar o refrigerar un habitatge són desenes de vegades superiors a la inversió en un aïllament correcte. Càlculs realitzats per una enginyeria especialitzada han demostrat que una casa ben aïllada pot fer que una família pugui pagar-se les vacances gràcies a l’estalvi energètic.”

Jesús Loma-Ossorio explica que el que es regula és la resistència tèrmica, és a dir, la quantitat de calories que s’escapen per metre quadrat. “El gruix de material aïllant és determinant. A Espanya se n’hi posen tres centímetres mentre que a França se n’hi posen deu. L’auge del sector de la construcció els darrers anys ha fet que es deixés de banda la millora dels mètodes i les tècniques constructives; en definitiva, la innovació i les construccions més sostenibles.”

Diverses línies d’investigació de l’empresa treballen per assolir nous reptes a través del poliuretà, el substitut ideal d’elements naturals com la fusta o el metall. Aconseguir el màxim efecte aïllant amb la mínima substància és essencial. El tipus d’activitat de BaySystems ha comportat una important reflexió sobre el medi ambient i les conseqüències de treballar amb un material com el poliuretà. “És important que la societat percebi que la nostra activitat és útil. Tots els materials amb els quals treballem s’avaluen des del principi fins al final del seu cicle de vida i, d’acord amb la llei, no suposen cap amenaça per a la capa d’ozó: al món occidental, actualment qualsevol material aïllant de poliuretà és absolutament lliure de productes que puguin afectar-la.”

Aquesta aposta a favor del medi ambient no és una opció interessada, sinó que demostra una consciència clara sobre la importància de tenir cura del planeta. “Volem contribuir a l’estalvi d’un recurs natural no renovable, el petroli. El problema no és només el fet que el cremem, sinó que, a més, en fer-ho destruïm la font d’altres matèries primeres per a les generacions futures.”

És al mateix temps una aportació al benestar de la gent, dotant-la d’entorns més adequats per viure-hi còmodament i millorar el nivell de vida. “Tancaments i aïllaments són peces fonamentals de l’habitatge. El seu valor afegit en el conjunt de l’edificació és rellevant i conforma ambients més agradables. L’aïllament tèrmic és un dels mitjans més importants per reduir les emissions de CO2 a l’atmosfera. Com a empresa química, estem convençuts que els productes químics aporten un gran bé a la societat. L’estalvi energètic a través de l’ús de materials aïllants de Bayer assegura la continuïtat del nostre nivell de vida i permet moderar l’esgotament de les reserves d’energies no renovables.”