PC, 16è VOLUM. Especialitats mèdiques de Barcelona, I

JESÚS TURRÓ HOMEDES

ENDOSCÒPIA DIGESTIVA- MEDICINA DEL TREBALL

Text del 2004

“Les tècniques endoscòpiques permeten intervenir i corregir patologies amb el procediment menys invasiu possible”

En la decisió del doctor Jesús Turró d’esdevenir metge va tenir un pes essencial la figura del doctor Josep Maria Turró i Corominas: “El meu oncle va treballar com a facultatiu durant cinquanta anys seguits sense cap dia de festa a la comarca de la Garrotxa.”

I d’aquí ha nascut una nissaga de professionals sanitaris, ja que dos fills del doctor Turró s’han decantat per aquest àmbit, “Roman, per la medicina, i Daniel, per la biotecnolgia.”

El doctor Turró va estudiar a la Universitat de Barcelona. Un cop acabats els estudis universitaris es formà com a cirurgià a l’Hospital de la Creu Roja de la mà del doctor Galofre i posteriorment va perfeccionar els seus coneixements d’endoscòpia amb el doctor Armengol, “el pioner en la implantació de la tècnica endoscòpica al nostre país.”

De fet, pel doctor Turró, “el futur de la medicina passa per l’ús de tècniques endoscòpiques perquè permeten intervenir i corregir patologies amb el procediment menys invasiu possible.”

L’endoscòpia consisteix en la introducció de tubs amb minúsculs mecanismes i càmeres que permeten fer tractaments o intervencions sense haver de practicar una cirurgia oberta. Tot i que pugui semblar inversemblant, aquesta tècnica va néixer de l’observació dels faquirs: si es podien introduir objectes sense fer-se cap mal, es podia aprofitar aquesta possibilitat fisiològica amb finalitats terapèutiques. Des que aparegué, aquesta metodologia ha viscut una veritable revolució, i s’ha passat de la introducció de peces fixes a d’altres de toves. “Aquest avenç ha permès que en l’actualitat es puguin diagnosticar i tractar des de nadons a persones de més de noranta anys amb diversos procediments perquè el pacient no senti cap molèstia: des de la sedació a l’anestèsia local o a la general.”

El doctor Turró Homedes va decidir dedicar-se professionalment a aquestes tècniques: “Des de l’any 1992 treballo per compte propi a la Clínica Teknon de Barcelona, concretament al Servei Central, amb col·laboració del doctor Espinós.”

La seva tasca ha estat bàsicament desenvolupar una medicina preventiva que eviti l’aparició de patologies greus: “Si detectem la presència d’un pòlip a temps, el podem extreure, de manera que no degenerarà en un càncer. Un dels avantatges del nostre mètode de diagnosi és que, a banda de detectar la incidència, la podem corregir in situ immediatament. També tenim com a objectiu educar el pacient, conscienciar-lo de la necessitat de modificar determinats hàbits per tal de gaudir durant més temps d’una bona qualitat de vida.”

L’evolució tecnològica, juntament amb la consciència social de l’existència de malalties com l’obesitat i el sobrepès, explica que s’hagin creat noves tècniques: “Estem sent pioners en la implantació de balons gàstrics per tal de corregir l’obesitat. Es tracta d’introduir, mitjançant una endoscòpia, un baló gàstric que s’omple amb solució salina, de manera que redueix la capacitat de rebre aliments de l’estómac i permet que el pacient s’aprimi progressivament. Si el pacient menja més del que és adequat patirà dolors i vomitarà l’excés consumit. Al mateix temps, també es reeduca la persona afectada per tal que s’adoni que cal portar una dieta moderada i fer una activitat física adequada a aquesta ingesta. Al cap de sis mesos, es retira aquest baló.”

El doctor Turró ha combinat des dels anys vuitanta la dedicació matutina al món de l’endoscòpia amb la seva altra especialitat, la medicina del treball, sector en què treballa totes les tardes com a director mèdic i responsable de prevenció i vigilància de la salut dels treballadors d’un servei de medicina del treball: “La major conscienciació entre empresariat i treballadors ha ajudat a disminuir considerablement el nombre d’accidents de treball al nostre país. Actualment l’empresari és conscient que la prevenció no és una despesa, sinó una inversió que estalviarà costos en el futur. La normativa actual estableix que les revisions mèdiques es portin a terme en funció de les característiques del lloc de treball. Això permet que siguin veritablement eficients, ja que no només s’analitzen les condicions físiques del treballador sinó que un equip multidisciplinari de metges, químics, enginyers, ergònoms i psicòlegs examina les condicions del lloc de treball i estableix quines conseqüències poden tenir per a la salut.”

Pel que fa als treballadors, “manca consciència en alguns sectors, com el de la construcció. Alguns treballadors poc qualificats pensen que les nostres recomanacions són exagerades i que les probabilitats que ocorri un accident són poc elevades. La legislació vigent preveu que el metge determini la idoneïtat o no d’un treballador per ocupar un càrrec determinat. Aquest fet està posant en situacions molt difícils els facultatius perquè ens veiem obligats a determinar la no idoneïtat d’un treballador, fonamentalment pel consum d’alcohol durant la jornada laboral. Aquesta no aptitud pot comportar que perdi el lloc de treball, però, en cas contrari, pot perdre la vida.” El fet que la salut inclogui un conjunt de variables, com la situació social, econòmica i afectiva d’un individu, encara fa més difícil avisar un treballador que pot perdre l’aptitud per una feina si continua amb els seus hàbits nocius.

La implicació del doctor Turró en el camp de l’endoscòpia l’ha fet conscient de la necessitat d’apostar pels nous mètodes de diagnosi i tractament menys agressius per al pacient i que comporten molts avantatges de cara a l’atenció sanitària –menys temps d’internament, menys complicacions postoperatòries, possibilitat de prevenir a priori una afecció, etc. Per totes aquestes raons creu que la medicina del futur es basarà en “l’endoscòpia, la biotecnologia, la bioquímica i la biologia.”