Joan Pere Enciso i Rodríguez
Fotografia: Àngel Font
PC, 20è VOLUM. Empenta i Coratge, Pròleg

Sra. Joan Pere Enciso i Rodríguez

Degà de la Facultat de Dret i Economia de la Universitat de Lleida

Text del 22/04/09

“La situació que ens envolta ha de fer reaccionar al Govern i als agents socials per buscar solucions conjuntes per sortir de la recessió econòmica, i no perjudicar als segments més febles de la societat”

La Facultat de Dret i Economia de la Universitat de Lleida forma a persones que, majoritàriament, acaben establint-se a la província per desenvolupar la seva activitat intel·lectual i professional. Aquest arrelament comporta que els llocs de treball del territori lleidatà els ocupin professionals que ajuden a millorar els serveis i la gestió de les empreses ubicades al territori.

Una de les premisses de l’entorn docent, que s’està potenciant els últims anys, és el foment de l’esperit emprenedor entre els alumnes; nosaltres volem transmetre coneixement i tecnologia i contribuir a dinamitzar l’entorn econòmic i social del territori. De fet, un dels pitjors mals d’una regió arriba quan una indústria és tancada, perquè el coneixement humà de la gestió de l’empresa industrial no es forma d’un dia a l’altre, sinó que s’assoleix amb una cultura familiar que es transmet de generació en generació i que actua pensant sempre a llarg termini.

Actualment, amb l’entrada de la crisi econòmica, l’empresari ha de ser conscient que l’escenari en el qual es mou és dinàmic. Ara vivim una situació d’inestabilitat i cal que les empreses siguin actives, comprovin la viabilitat de futur dels seus clients i s’informin de quins són els indrets on sorgeixen nous mercats emergents.

La situació que ens envolta ha de fer reaccionar al Govern i als agents socials per buscar solucions conjuntes per tal de sortir de la recessió econòmica, i no perjudicar als segments més febles de la societat. A partir d’ara s’ha d’avançar tenint present què és el que més convé al país i actuar amb destresa per evitar que el sector empresarial s’ensorri i es deteriorin les condicions laborals i les relacions entre els agents socials.

Lleida comprèn una zona exempta de grans multinacionals; per tant, des de la Facultat de Dret i Economia pensem que s’ha d’ajudar a fer possible l’expansió del teixit empresarial de la província. Amb aquesta fi apostem per una formació generalista; creiem que l’especialització és quelcom que arriba amb posterioritat i, primer de tot, cal assolir una bona formació bàsica professional. La multifuncionalitat, el fet de ser capaç de desenvolupar diverses tasques, és una qualitat ben considerada dins l’entorn empresarial. Estem introduint noves metodologies docents que demanden més participació de l’estudiant. Estem convençuts que la millor manera de conèixer una professió és a través d’una implicació directa amb l’activitat professional, i per això donem suport a la realització de pràctiques en empreses. L’alumnat ha de ser avaluat contínuament, ja no només pel que fa als seus coneixements, sinó que també s’han de tenir en compte les competències transversals, com la capacitat d’oratòria i de redacció, de defensar opinions i treballar en equip o de liderar un grup.

Per això, des de la Facultat de Dret i Economia es recolza el procés de Bolonya, que està actuant com un revulsiu positiu per a la docència i que s’ha de veure com una oportunitat de millora.