Joan Sorribes Gomis
Fotografia: Àngel Font
PC, 19è VOLUM. Impuls immobiliari, Pròleg

Sr. Joan Sorribes Gomis

Director de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de la Universitat Autònoma de Barcelona

“La simulació del comportament d’un edifici en determinades circumstàncies pot ajudar a evitar problemes greus o, fins i tot, catàstrofes futures”

Els camps de l’enginyeria i de la construcció són àrees de treball que sovint avancen plegades, una realitat que queda reflectida en certes tasques que es desenvolupen en l’entorn acadèmic de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de la Universitat Autònoma de Barcelona. En aquest sentit, l’Escola disposa de 20 grups de recerca, alguns dels quals estan dedicats exclusivament a tractar àmbits relacionats amb la construcció. I, sense oblidar disciplines com la domòtica, les telecomunicacions, les instal·lacions o la realitat virtual, que malgrat que encara no tenen una incidència directa aparent en el món de la construcció sí que en un futur s’hauran d’incorporar en els edificis, la nostra funció més destacable se centra en l’estudi del desenvolupament de tot allò que suposen els nous materials. En aquest aspecte, basem la nostra recerca en l’anàlisi dels macromaterials, però ho fem també d’una manera especial centrant-nos en tècniques microscòpiques o nanoscòpiques, ja sigui per incorporar-los a l’àmbit de la indústria o al de l’edificació. Aquesta metodologia, que ens acosta al món de la construcció, alhora també ens relaciona amb tot el que suposa la desconstrucció, ja que les runes i les deixalles que genera qualsevol procés d’edificació tenen un efecte contaminant important que s’ha de saber tractar.

Avui dia, la nanotecnologia i la nanociència –que és la disciplina que estudia el comportament dels materials a nivell molecular– ha pres un paper estimable dins la Universitat Autònoma de Barcelona, el campus de la qual allotja l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria. Al seu voltant, es vertebra un important eix tecnològic amb instituts del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, com el Centre Nacional de Microelectrònica, l’Institut de Ciència de Materials, l’Institut d’Intel·ligència Artificial i el Centre de Visió per Computador. En aquests moments s’està construint l’edifici de l’Institut Català de Nanotecnologia, una entitat cabdal per poder aprofundir en aquest camp científic. El coneixement sobre el comportament dels materials és extraordinàriament important, sobretot quan s’esdevenen circumstàncies excepcionals com ara un incendi, un terratrèmol, una explosió o qualsevol altre fenomen. Experimentar amb la simulació del comportament d’un edifici en determinades circumstàncies pot ajudar a evitar problemes greus o, fins i tot, catàstrofes futures. Precisament, en l’actualitat, a la nostra escola treballem per desenvolupar aplicacions com ara la simulació d’incendis forestals, que, en definitiva, és un exemple per il·lustrar un tipus d’aplicació que necessita una capacitat extraordinària de còmput, d’emmagatzematge i de visualització. El fet que haguem triat una aplicació relacionada amb els incendis forestals ha estat una qüestió conjuntural que posa de manifest tot allò que podem arribar a desenvolupar.