Sr. Joan- Enric Torra Bou
Sr. Joan- Enric Torra Bou
PC, 18è VOLUM. Recerca Científica

JOAN-ENRIC TORRA BOU

DEPARTAMENT CLÍNIC – DIVISIÓ CURACIÓ DE FERIDES – SMITH & NEPHEW

 Text del 2006

“Infermeria i recerca són dos conceptes que es complementen i es necessiten”

.

La infermeria és clau dins de l’atenció de la salut. El seu corpus de coneixement no deixa d’actualitzar-se i d’ampliar-se per afrontar les necessitats del sistema sanitari i de la població. En aquesta vocació de millora continuada s’hi inclou l’esperit d’investigació. El concepte de recerca en infermeria pot semblar nou i desconegut, però són molts els àmbits des dels quals s’està donant a conèixer aquest vessant de la professió que implica millorar l’atenció als pacients i avançar en matèria de salut. Joan- Enric Torra Bou és diplomat en Infermeria per l’Escola Universitària de la Universitat de Barcelona i en l’actualitat dirigeix el departament clínic de la Divisió curació de ferides de l’empresa Smith & Nephew. Té clar que la recerca en infermeria és un àmbit que s’ha de potenciar dins del conjunt de la investigació en biomedicina.

Joan- Enric Torra ha treballat en diferents centres d’atenció primària de Barcelona, a la Secció d’Infermeria del Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya en temes relacionats amb l’atenció domiciliària i la reforma de l’atenció primària i com a responsable de l’Àrea Bàsica de Salut Terrassa Nord. El 1996 va entrar a formar part de l’estructura de direcció del Consorci Sanitari de Terrassa com a responsable de la Unitat Interdisciplinària de Ferides Cròniques, amb tasques de coordinació assistencial entre l’atenció primària, l’atenció sociosanitària i l’atenció hospitalària. “Allà vam posar en marxa un protocol de prevenció de nafres per pressió i una unitat interdisciplinària de ferides cròniques, la primera que es creava a Espanya.”

La Unitat Interdisciplinària de Ferides Cròniques de l’Hospital de Terrassa se centra en la prevenció clínica, la docència i el treball en diverses línies de recerca. Com a membre del Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento en Úlceras por Presión y Heridas Crónicas, del qual ha estat subdirector, Joan- Enric Torra ha representant Espanya en el grup europeu d’úlceres per pressió. “En aquesta etapa vaig definir les meves línies de recerca, les nafres per pressió, especialment el cost, la prevenció i el tractament.”

El 1997 va ser-li concedit el Primer premi en investigació en infermeria atorgat pel Consell General d’Infermeria. “Va ser un repte molt interessant realitzat des del Consorci Sanitari de Terrassa sobre el cost de les nafres per pressió en l’àmbit terrassenc, una línea de recerca que continua oberta, i que avui té per objectiu quantificar la despesa per les nafres a l’Estat espanyol. Un 10% dels pacients que hi ha als hospitals en tenen. És un problema evitable en un alt percentatge de casos. Les nafres, que abans es consideraven una fatalitat, es podrien evitar en més d’un 80% posant en marxa diverses mesures: instaurar protocols de prevenció i dotar-los de material, conscienciar els professionals…”

En els darrers anys s’ha millorat en prevenció. “Pel que fa al tractament, s’han deixat d’utilitzar sistemes tradicionals i endarrerits per aplicar-ne d’avançats en una línia de productes basada en la tècnica de la cura en ambient humit que aporta grans avantatges: redueix possibles complicacions i el patiment del malalt.” Joan- Enric Torra ha col·laborat amb la Fundació Joan Costa Roma per a la docència i la investigació en ciències de la salut i com a docent a l’Escola Universitària de la Creu Roja en un curs de postgrau sobre salut comunitària. També dóna classes a diverses universitats espanyoles i estrangeres. A més, ha col·laborat amb la revista Rol de Enfermería i el Journal of Wound Care com a membre del seus Comitès Editorials; així com en les juntes directives de diferents societats científiques.

El seu interès per la recerca l’ha portat a crear una pàgina web personal on recull recursos per als professionals d’infermeria que hi estan interessats. “Infermeria i recerca són dos conceptes que es complementen i es necessiten. Aquesta relació ens permet aprofundir sota una òptica infermera en el coneixement de l’entorn que envolta el concepte salut, millorar les cures d’infermeria i l’atenció sanitària, desenvolupar un cos de coneixement propi, configurar un marc que facilita la pràctica assistencial basada en l’evidència científica i contribuir a difondre entre la societat el valor de la professió.”

Les limitacions de la diplomatura d’Infermeria per poder desenvolupar estudis superiors no ha estat cap escull per a Joan- Enric Torra. “L’objectiu d’Infermeria és convertir-se en llicenciatura i accedir a màsters europeus i doctorats. La recerca és fonamental per a qualsevol país, és una font de riquesa i de coneixement. N’he fet de bàsica i de clínica i he treballat en grups multidisciplinaris d’àmbit espanyol i europeu on es pot viure la unió d’esforços per tal de millorar la qualitat de vida dels pacients. La recerca és una manera d’enfrontar-te a la professió.”

Joan- Enric Torra considera fonamental aconseguir millores en el camp formatiu, però també altres aspectes: “Els professionals de la infermeria hem de tenir, a més dels col·legis professionals,  mitjans científics de difusió on publicar les nostres troballes. També hem de comptar amb el suport de les societats científiques a través dels congressos, revistes, etc., que són motor de transformació. He estat subdirector del Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento en Úlceras por Presión y Heridas Crónicas, des d’on hem organitzat diferents congressos en el quals es pot veure l’evolució en recerca i tractament en el camp de les ferides cròniques. És fonamental que el sistema sanitari actual s’adapti als canvis i que els professionals ens integrem a Europa i a les seves societats científiques.”

Si bé ha tingut diferents facetes al llarg de la seva vida professional, sempre ha compaginat la gestió i la clínica, dos àmbits que, d’altra banda, són molt propers. “Mai no he perdut de vista la clínica. Avui un professional, encara que no faci recerca, hi està immers, perquè per treballar calen les evidències, s’han de preguntar coses i participar en el desenvolupament de la disciplina i del sistema de salut.”

Des de la direcció del departament clínic de la Divisió de Curació de Ferides d’Smith & Nephew, Joan- Enric Torra porta temes de recerca, formació i suport clínic a la divisió de curació de ferides. “Aquesta multinacional amb 150 anys de vida és present a més de 30 països del món i,  entre d’altres,  centra la seva activitat en l’àmbit de les ferides cròniques. Hi ha un compromís ferm per a la investigació i el desenvolupament que inclou l’existència de factories d’idees. Al nostre país cal incentivar la recerca i donar suport a aquelles persones amb projectes.”

Des de la seva perspectiva, una veritable atenció a la salut es basa en “la consideració de la persona com un ésser integral. Cal tenir en compte el pacient i la seva qualitat de vida així com el seu entorn i aquelles persones que en tenen cura a casa. Crec important establir un diàleg entre les diferents disciplines que integren l’equip d’atenció de la salut per donar una bona atenció sanitària. En aquest sentit, cal un veritable treball en equip i aconseguir que tots els professionals integrin la recerca en el seu treball quotidià.”