Srs. Joan i Mercè Pellicer
Fotografia: Àngel Font
PC, 2n VOLUM. Restauradors de Catalunya

Srs. Joan i Mercè Pellicer

LA TAVERNA DEL MAR