PC, 19è VOLUM. Impuls immobiliari

JOAN MIQUEL SÁNCHEZ ARRUFAT, MANEL RODRÍGUEZ CARNERO, GUILLERMO MINGUET ROSAL

PROMO-LLAR

Text del 2008

“Promovem habitatges amb els preus més competitius possibles i amb una qualitat d’acabats per sobre de la mitjana”

El sector immobiliari ha passat per un llarg període de bonança, amb un creixement constant al llarg dels darrers anys. Moltes empreses han sabut trobar un espai en un mercat competitiu i complex. Marcar la diferència no és fàcil, però els tres socis de Promo-llar han definit un estil propi que els identifica i diferencia. Joan Miquel Sánchez Arrufat, Manel Rodríguez Carnero i Guillermo Minguet Rosal integren l’equip directiu de Promo-llar, amb seu a Barcelona, i en són els socis i propietaris. El seu projecte és avui una empresa consolidada que dóna servei a un ampli sector de població interessat en promocions d’habitatges amb personalitat i qualitat.

Joan Miquel Sánchez és advocat i màster en assessoria i consultoria immobiliària. Provenint d’una família de tradició en el camp de la construcció i la promoció immobiliària, proposà als seus socis, professionals experimentats, reprendre una petita empresa, antigament d’àmbit familiar, per tal de donar-hi un nou rumb en el camp immobiliari, adaptant-la a la realitat present, fent néixer un nou projecte empresarial. En aquest camí l’acompanyen en Manel Rodríguez, perit mercantil amb més de 30 anys d’experiència en construcció i promoció d’habitatges, i en Guillermo Minguet, advocat especialitzat en Dret Administratiu i Urbanístic. Tots tres havien desenvolupat trajectòries professionals vinculades al món immobiliari, la qual cosa els permeté unir sinergies i coneixements en la creació de Promo-llar. Joan Miquel Sánchez havia viscut des de petit el món de la construcció, fet que el va portar a abandonar el negoci familiar per emprendre un camí personal dins del camp de la promoció, associant-se amb professionals de pes. “En decidir posar en marxa una promotora immobiliària, vaig pensar de seguida en el Manel Rodríguez, una persona amb molta experiència i coneixement del sector, i en col·laboradors de confiança com el Guillermo Minguet. Per a mi eren fonamentals per engegar aquella aventura empresarial.

Pel Sr. Sánchez Arrufat, l’advocat ha de tenir un sentit ètic, més enllà de com s’ha d’organitzar socialment qualsevol activitat econòmica. “Un advocat hauria de ser més conscient que les coses s’han de fer d’una forma determinada i presidides per un sentit ètic, moral i jurídic.” I això és el que Promo-llar defensa a la seva tasca diària, en un sector de vegades tan polèmic com el de la promoció immobiliària.

Aquests tres emprenedors van decidir aprofitar les eines que tenien a l’abast per ser promotors des d’una perspectiva tradicional com a primer pas del seu objectiu empresarial. “Calia comprar sòl finalista preparat per edificar, per després passar a promoure edificis d’habitatges. Com que aquest sector estava molt saturat d’empreses, vam decidir buscar un segment d’activitat on sentir-nos còmodes aportant quelcom diferent: el sector del comprador que busca pisos de gran qualitat, confort i practicitat”, afirma Manel Rodríguez, cap directiu i administratiu del projecte empresarial.

Promo-llar és un promotora amb presència a Catalunya, Balears i el Principat d’Andorra, vinculada al grup immobiliari Promo-llar/BUCS, un referent en el sector. Conjuntament realitzen un servei complet de direcció i gestió de projectes que abraça des de la compravenda de sòl finalista fins a la postvenda de productes immobiliaris. “Un dels aspectes que més treballem és la localització de sòl finalista lliure de càrregues a la ciutat de Barcelona i zones properes, tant per a la promoció pròpia com per a clients tercers.”

La seva activitat es desenvolupa a les capitals de província catalanes, però també a Balears –Palma de Mallorca i Maó fonamentalment– i al Principat d’Andorra: “Busquem llocs amb cert pes específic i demogràfic i que tinguin una clientela d’alta qualitat. Avui dia els pisos són cars per a tothom, i un dels motius principals n’és l’elevat valor del sòl. El cost de construcció té un pes poc decisiu en el preu de venda. Com a promotora, havíem de ser tan cars com la resta d’empreses del sector, el mercat ens hi obligava, però: per què no intentar oferir pisos atractius amb acabats de luxe, confortables? Si tradicionalment els promotors han fet construccions pèssimes en zones de platja, nosaltres en canvi promovem habitatges amb els preus més competitius possibles i amb una qualitat d’acabats per sobre de la mitjana.”

I afegeixen: “Els espais vitals es redueixen, per això intentem fer pisos més còmodes i accessibles, tractant de donar independència als habitants de la casa. Factors de confortabilitat com la domòtica, l’aïllament acústic, l’aire condicionat, revestiments nobles… donen sensació de calidesa i qualitat.” Promo-llar se centra en la promoció d’habitatges plurifamiliars i unifamiliars i locals de negoci. Tracte directe amb els clients i solvència en la seva tasca són aspectes que els defineixen.

Després de tres anys de plena activitat, les valoracions són molt positives, indica Manel Rodríguez. “S’ha assolit l’objectiu de comprar sòl edificable i s’han iniciat diversos projectes de promoció d’habitatges. El 80% dels immobles és venut abans de començar l’obra. Hem lliurat algunes promocions i d’altres estan en curs. Les entitats financeres han contribuït activament a recolzar la nostra tasca, confiant en la solvència de l’empresa i de les persones que hi treballen, i han cregut en el nostre projecte. A més, ens han ofert de participar conjuntament en la compra de sòl.”

La compra de sòl edificable és el resultat d’estudis previs de mercat que valoren l’oferta i els preus del solar i de la construcció, entre altres aspectes, expressa Guillermo Minguet. “Aquest treball rigorós i exhaustiu és fonamental. Intentem buscar aquell terreny o edificació pel qual no hi ha interès. A partir d’aquí establim el camí fins a poder consolidar el projecte. Tot i les dificultats que poden imposar les lleis sobre urbanització o edificació, la normativa permet moltes coses, el que falta és imaginació. Els arquitectes municipals tenen voluntat dialogant. S’hi ha de saber establir una comunicació fluida que permeti portar endavant els projectes.”

Els projectes arquitectònics no són estàtics. Ben al contrari, intenten adaptar-se a les preferències del comprador. La importància que té als països mediterranis la compra de l’habitatge és evident, un element cultural inherent a aquesta tradició. “Els fills procuren viure a prop de la família, fet que afavoreix l’arrelament en un territori. A Europa moltes vegades la gent no es planteja comprar, sinó llogar. Encara que ens queixem dels preus que s’han assolit en els darrers anys a l’Estat espanyol en matèria d’habitatge, els països nòrdics tenen uns preus molt més elevats, lligats també a un poder adquisitiu diferent. Properament veurem una estabilització dels preus seguint les tendències d’altres països europeus.” Aquestes són les opinions de tres professionals del sector que han posat al mercat un producte seriós i solvent, quelcom diferenciador d’una entitat que promou habitatges competitius amb el màxim de comoditat i luxe.