Sr. Josep Maria Arnal i Vellvé et alia
Sr. Josep Maria Arnal i Vellvé et alia
TH, 6è VOLUM. Crisi i Perspectiva

JOAN PIÑOL ARNAL, JOSEP MARIA I ASSUMPCIÓ ARNAL I VELLVÉ

GRUP ARNAL

Text del 13-03-2014

L’honradesa, el treball constant, la innovació tecnològica i l’adaptació als temps configuren bona part de la filosofia d’aquesta gestoria, que ha sabut guanyar-se la confiança de la clientela a base d’eficiència i d’un tracte personalitzat. La segona generació al capdavant de l’entitat treballa per mantenir la trajectòria empresarial amb els principis essencials que la diferencien i , en el seu treball diari, té l’oportunitat de copsar les preocupacions de l’empresariat.

Un home avançat en el temps que feu de la seva entitat una gestoria innovadora i pionera

Formem un equip directiu que, després de més quatre dècades de trajectòria, manté l’esperit de la gestoria barcelonina fundada l’any 1971 per Josep Maria Arnal i Gabarró, el nostre pare i oncle respectivament, que va morir el desembre del 2012. Era un professional que tenia en l’honradesa la principal virtut, juntament amb la dedicació a la feina. Com a home avançat en el temps, sempre procurava innovar i incorporava les darreres tecnologies a la seva pràctica diària: un neguit que va mantenir fins als darrers dies. Gràcies a aquest esperit, la nostra companyia s’ha diferenciat dels competidors per l’agilitat i eficiència en el servei, a més d’aconseguir ser pioners a l’Estat espanyol en l’externalització dels serveis de formalització d’operacions hipotecàries i en la tramitació telemàtica integral de documents públics i privats.

40.000 gestions anuals

L’equip directiu de la companyia l’encapçala Josep Maria Arnal, que és advocat, gestor administratiu, agent de la propietat immobiliària i administrador de finques, mentre que la seva germana, Assumpció Arnal, assessora financera, en dirigeix el Departament Comercial, i el seu cosí, Joan Piñol (advocat, gestor i administrador de finques), s’encarrega del Departament Jurídic. La cúpula es completa amb Francisco Cruz, que és el cap del Departament Financer i de l’assessoria d’empreses. El grup empresarial compta amb un equip humà de més de dues-centes persones i disposa de representació territorial en gairebé tot l’Estat, amb despatxos professionals col·laboradors o propis que, en conjunt, assumeixen anualment unes 40.000 gestions.

Assessorament jurídic professional

L’activitat principal de la nostra empresa és l’assessorament professional en l’àmbit jurídic i de relacions amb l’Administració pública, tant per a particulars com per a empreses. No ens avergonyeix identificar-nos com a gestoria, malgrat que en l’actualitat es defuig aquesta denominació i s’opta per canviar-la per termes com ara “empresa de serveis” o fins i tot incorporant-hi mots anglòfons. La capacitat visionària del fundador de la companyia va propiciar la diversificació del negoci cap al multiservei, de manera que també abastem serveis en l’àmbit immobiliari, la gestió de patrimonis i l’externalització de serveis administratius.

Especialització en temes hipotecaris

Des del punt de vista jurídic, la nostra empresa és reconeguda per la seva trajectòria com a especialista en un món tan complex com és l’hipotecari; podem oferir un bon i complet servei en aquest terreny tant a les entitats financeres com als particulars en el procés previ, en el decurs de l’operació i un cop ha estat executada: aspectes relatius a la formalització, la inscripció al Registre de la Propietat, el pagament de taxes i impostos… Aquesta és una part del Dret en la qual existeix molta desinformació tècnica, com posen de relleu actualment innumerables inexactituds que es difonen als mitjans de comunicació.

Professionalitat, eficiència i honradesa

La capacitat d’adaptació a cada perfil de client i el tracte personalitzat ens diferencia. Entenem que la qualitat del servei és fonamental amb l’objectiu de fidelitzar la clientela, que se sent còmoda amb la nostra manera de treballar. De fet, comptem amb particulars i empreses que dipositen la confiança en nosaltres des de fa més de quaranta anys, als quals oferim una gestió global, tant a nivell professional com de gestió personal dels seus afers. La nostra filosofia es basa en la professionalitat, l’eficiència i l’honradesa transmesa pel fundador: uns principis que no només garanteixen el bon resultat de la nostra feina, sinó també la seva categoria ètica i humana.

Programes informàtics propis que aporten seguretat i rapidesa

Malgrat que som conscients que la tasca de les empreses de serveis requereix una aportació intel·lectual i un tracte proper i humà que només poden oferir les persones, tanmateix les noves tecnologies són actualment una eina essencial que cal emprar perquè aporten seguretat i agilitat. Disposem de programes propis, desenvolupats específicament per un departament tecnològic format per cinc tècnics que es dediquen al disseny, la creació i el manteniment de les eines informàtiques, les quals ens permeten oferir un servei i  un assessorament eficaços i immediats en la nostra tasca. D’altra banda, i per proporcionar un servei més complet, amb la finalitat de servir al màxim el client, quan hi ha alguna funció que no podem donar de manera directa recorrem a professionals de confiança per cobrir aquesta necessitat del client.

La nostra missió és aconsellar

En la prestació dels nostres serveis entenem que el que és primordial és oferir l’assessorament des d’un punt de vista de tècnica jurídica, sense oblidar el vessant personal i humà del client, ja que en els aspectes jurídics, fiscals i laborals és bàsic endreçar i organitzar les idees i els objectius de cada client.

Cal que la recaptació tributaria segueixi una guia ètica

Darrerament observem que l’Administració tributària, que hauria de ser absolutament escrupolosa en el compliment de les normes, es limita a dur a terme una pràctica mecànica i jurídica i tècnicament poc curosa, sols orientada a la recaptació pretesa. Aquesta actuació evidencia escassa categoria jurídica i contravé la guia ètica que hauria de preservar. L’amnistia fiscal, que ha ajudat a posar al corrent situacions anòmales, és un exemple palès d’aquest comportament exposat, per poc brillant jurídicament parlant i poc ètic vers aquells que han complert o que anteriorment han estat sancionats amb duresa per conductes irregulars.

El perniciós “efecte mirall” de la corrupció

Tot i que potser l’allau d’informació als mitjans de comunicació ha fet que el problema de la corrupció política estigui magnificat, no és menys cert que es tracta d’un tema molt greu, sobretot perquè provoca “l’efecte mirall” entre la ciutadania, és a dir: si un individu percep que l’Administració és corrupta, no està incòmode amb si mateix si no compleix amb les seves obligacions: se sent justificat i reflectit en el que fan els responsables públics.

D’una economia basada en l’especulació a una basada en la producció

Venim d’una època massa llarga en què el legislador ha posat l’èmfasi en l’economia especulativa, amb un marc legal i fiscal que ha estimulat la societat cap a la consecució del màxim guany amb el mínim esforç, la qual cosa és lícita però configura un determinat tarannà amb capacitat nul·la de vetllar pel futur de la col·lectivitat. Cal substituir aquest sistema basat en l’especulació per un basat en la creativitat i la producció L’especulació no genera riquesa col·lectiva, ni béns materials, ni ocupació i, generalment, produeix més diferències socials.

Crisis cícliques provocades per la suma d’excessos

La història ens demostra que el sistema econòmic capitalista va acumulant petits excessos que, sumats, acaben amb un gran problema de difícil digestió. Resulta molt complicat per als qui han de regular l’economia posar fre a aquest procés, perquè no és fàcil demanar a una societat que redueixi el seu nivell econòmic per garantir un futur de bonança més llarg. És per això que, molt probablement, en el futur ens enfrontarem a nous petits excessos que, encara que siguin diferents, provocaran noves crisis. Les crisis són, per tant, cícliques i inherents al sistema, i el que cal és que siguin com menys profundes i llargues possible, no com l’actual, de les pitjors que es recorden.

Massa “egos” a la Unió Europea

La Unió Europea és una gran idea però s’ha construït de forma molt burocratitzada. El nexe essencial entre els diferents Estats rau en el funcionament econòmic, amb una moneda compartida però, de fet, malauradament ara controlada per un sol Estat. Hi ha uns poders dominants a Europa que ocasionen una situació d’Estats que controlen i d’altres de controlats. Un dels principals problemes que ha tingut, té i tindrà Europa són els “egos”, perquè cada país vetlla pel manteniment de la seva sobirania i no té una visió global d’Europa. Aquest conjunt d’egos fa molt complexa l’harmonització real a tots els nivells i l’eficàcia del sistema. Un exemple: mai cada país havia tingut una producció legislativa pròpia tan gran com ara. Les conseqüències d’aquest estat de coses són la inseguretat i la percepció d’inestabilitat, quan justament els seus contraris són condicions essencials per generar riquesa.

El procés sobiranista no és una preocupació prioritària de l’empresariat

Per allò que podem percebre entre els nostres clients, tant catalans com de la resta de l’Estat, la secessió catalana no és un tema que, ara mateix, els ocupi o preocupi massa a nivell empresarial; de moment, el veuen com una qüestió política i, en l’àmbit d’economia d’empresa, secundari. El seu dia a dia està ple d’aspectes com la competitivitat , el marc laboral, l’ evolució del mercat o l’actuació del legislador… els quals sí tenen prioritat. El procés sobiranista certament significa un canvi transcendental però, en un món d’economia globalitzada, l’empresariat es mou en altres paràmetres.