Sr. Joan Plana Vilà
Sr. Joan Plana Vilà
TH, 6è VOLUM. Crisi i Perspectiva

JOAN PLANA I VILÀ

Aset Solutions

Text del 27-06-2013

L’evolució tecnològica dels darrers temps empenyé aquest enginyer informàtic a crear una consultoria especialitzada en la gestió de projectes d’R+D+I. Amb una àmplia experiència als sectors de les TIC i la biotecnologia, aposta pel treball en xarxa i entén aquesta col·laboració entre empreses, universitats i centres tecnològics com una de les claus de futur per renovar la nostra economia; l’altre seria apostar per la cultura de l’esforç i l’emprenedoria mitjançant l’educació. 

Consultors especialitzats en R+D+I als camps de les TIC i la biotecnologia

Conjuntament amb la meva sòcia, Jordina Juvanteny, sóc propietari d’Aset Solutions, una empresa consultora dedicada primordialment a la gestió d’ajuts públics. Tot i que l’activitat de l’empresa engloba qualsevol àrea relacionada amb la nostra especialització, el nostre principal camp d’actuació són els projectes d’R+D+I dins els àmbits de les TIC i també de la biotecnologia. Durant el meu inici professional, la meva formació en Enginyeria Informàtica a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) em va dur a col·laborar amb el Centre Nacional de Microelectrònica (CNM), que pertany al Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC). Després, circumstancialment vaig involucrar-me a l’àmbit dels ajuts públics i, l’any 2004, l’experiència adquirida a aquesta àrea em va empènyer a constituir la meva pròpia empresa, on desenvolupo la tasca de director.

Apostar per la col·laboració entre empreses, universitats i centres tecnològics

Si bé el nostre tipus de client habitual és l’empresa, val a dir que des de l’inici hem realitzat projectes col·laboratius comptant amb la intervenció de diferents entitats, universitats i centres tecnològics. D’aquesta manera, ens hem especialitzat en l’àmbit del treball en xarxa facilitant la recerca de socis, la definició de projectes i l’entorn més adequat per a les seves línies de finançament. Aquest tipus de col·laboracions són freqüents en el marc de la Unió Europea des de fa anys i cada vegada més s’imposen també en els àmbits autonòmic i estatal.

Potencial d’innovació concentrat bàsicament en quatre punts de l’Estat

Les zones de l’Estat espanyol que aporten més innovació són les comunitats de Catalunya, Madrid, el País Basc i Navarra, indrets on es concentren empreses molt qualificades, malgrat que també disposem de clients a Andalusia, Galícia i la Comunitat Valenciana.

Possibilitar la realització d’una idea però també contribuir-ne a la sortida comercial

Quan iniciem una relació amb un client, sempre procurem buscar oportunitats per tal de construir un projecte sòlid amb les millors perspectives possibles. Per aquest motiu, un dels nostres objectius prioritaris consisteix a crear connexions dins el mercat per tal que els projectes fructifiquin i siguin productius més enllà de les subvencions aconseguides. Considerem que els ajuts públics són una eina que no solament ha de fer possible la realització d’una idea, sinó que també ha de contribuir a assolir una sortida comercial.

Completar la cadena de valor

Les condicions per rebre un ajut públic principalment se centren en el grau d’innovació d’un projecte, però també es contempla que aquest estigui dotat d’unes bones perspectives en el mercat. Per tant, nosaltres acostumem a creure en idees que disposen d’una cadena completa de valor, i això comporta la inclusió d’una estructura que englobi empreses desenvolupadores, entitats de recerca i clients finals.

Baixa dotació pressupostària d’ajuts a l’R+D+I a Catalunya

El gran inconvenient dels ajuts atorgats per la Generalitat de Catalunya és la seva dotació pressupostària, que en la seva totalitat no supera unes desenes de milions d’euros. En l’àmbit estatal, però, la quantitat es multiplica significativament i, entre les subvencions concedides per Ministeri d’Indústria, el Ministeri d’Economia i el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), actualment es pot arribar a assolir una xifra aproximada de 2.000 milions d’euros. Dins el marc europeu, les dotacions encara són més favorables, però per optar a aquestes subvencions és imprescindible ser capaç de crear un projecte altament competitiu i innovador.

Avui les subvencions sobretot dinen suport a projectes amb resultats a curt o mitjà termini

De moment la nostra empresa no ha patit excessivament els efectes de la crisi, però val a dir que Aset treballa amb unes sinergies que ens impulsen a obtenir resultats dos, tres o fins i tot quatre anys després d’haver començat a treballar a un projecte; addicionalment, el fet de treballar en projectes molt innovadors també ha ajudat que la crisi repercutís d’una forma menor que en altres entitats. Tanmateix, la l’hem percebuda amb l’increment gradual de les dificultats per obtenir ajuts públics. Dins d’aquest context, la tendència de la majoria de programes d’ajuts està més enfocada a prioritzar projectes que siguin capaços de demostrar un impacte en el mercat a curt-mitjà termini.

Protocol del “Informe motivat”

Actualment, hi ha un mecanisme promogut pel Ministeri d’Economia i Competitivitat que es basa en la dotació d’un certificat, supervisat per organismes acreditats, anomenat “Informe motivat”. Aquest document classifica les activitats d’R+D+I i les seves despeses associades, per tal de transmetre seguretat a les empreses. Mitjançant aquest protocol, les inversions que es fan són deduïbles fiscalment i poden arribar fins a un 42% al sector de la recerca i el desenvolupament i a un 12% al de la innovació.

Combinar el capital públic i el privat per tirar endavant nous projectes

Tradicionalment, la nostra empresa sempre ha cercat recursos al sector públic, però en l’actualitat estem involucrats en un parell d’iniciatives on properament actuarem com a accionistes. Això ho farem a través d’Aset Capital Partners, una nova línia de negoci que hem inaugurat recentment amb l’objectiu de donar suport a emprenedors i empreses, ja sigui participant del negoci o buscant inversors privats. La nostra experiència ens fa creure i apostar per la combinació del capital públic i el capital privat per tirar endavant nous projectes. 

El repte de la internacionalització

Tot i que avui dia treballem sobretot amb capital estatal, cada vegada ens estem internacionalitzant més. El fet de començar a involucrar-nos en l’àmbit de les inversions privades ens crea la necessitat de cercar capital arreu del món. La nostra estructura, contactes i dinàmica de treball a les línies públiques de finançament la tenim ben forjada des de fa temps, però tot allò que implica l’àmbit privat suposa un entorn que haurem de modelar d’ara en endavant.

Ben gestionat, un acomiadament pot ser una oportunitat

A Aset ens agrada invertir i implicar-nos amb les empreses petites que comencen perquè, a banda que la nostra capacitat d’inversió no suposa quantitats milionàries de capital, el fet de col·laborar a l’etapa incipient d’un negoci ens aporta una gran motivació. Personalment, considero que emprendre projectes nous és molt enriquidor. Darrerament, he observat que moltes persones estan preocupades per l’amenaça de perdre una feina que realment no els satisfà. Entenc que aquesta teòrica de seguretat moltes vegades ens du a quedar-nos quiets, però estic convençut que un problema com el de ser acomiadat, si es gestiona correctament, pot arribar a ser una oportunitat.

Seguir sense tenir accés al crèdit continua sent la gran tragèdia de les nostres empreses

Malgrat que a hores d’ara pot semblar tòpic assegurar que un dels majors problemes de les empreses és la impossibilitat d’accedir al crèdit, malauradament aquesta continua sent una realitat que dificulta la reactivació de la nostra economia. Un altre inconvenient preocupant és l’efecte demolidor que s’origina quan una empresa no pot fer front als seus pagaments i n’arrossega d’altres del seu entorn.

S’ha perdut la cultura de l’esforç

Desconec si el nivell formatiu dels nens i joves d’avui és inferior al d’unes dècades enrere, però sí penso que probablement ha canviat la cultura de l’esforç. Tinc la impressió que existeix certa manca de bagatge i escasseja la voluntat d’emprendre i arriscar. Tot i això, val a dir que he col·laborat amb joves innovadors que tenen una gran capacitat de treball i no dubten a invertir els pocs diners que tenen i les hores de feina que calguin per fer realitat els projectes en què creuen.

Un dret democràtic indiscutible a decidir a favor o en contra de la segregació

La meva relació amb diverses comunitats autònomes, que ha estat extensa per qüestions laborals, m’inclina a pensar que a la resta de l’Estat no s’entén el propòsit del procés sobiranista de Catalunya; i tot i que no acostumo a expressar-me políticament ni em proclamo a favor o en contra de la secessió, el que sí defenso és el dret democràtic a consultar quina és la voluntat del nostre poble.

Catalunya és plural i genera diversitat d’opinions

Respecte al criteri dels empresaris catalans davant la nostra actualitat política, crec que podem trobar molta diversitat d’opinió. Catalunya és un territori plural i la ideologia majoritària de les poblacions petites acostuma a ser diferent de les grans ciutats o l’extraradi d’aquestes. Per altra banda, estic convençut que a les multinacionals establertes al nostre territori els és del tot indiferent el procés sobiranista, ja que l’objectiu d’aquestes empreses és assolir una rendibilitat econòmica i es mantenen al marge d’altres causes. En qualsevol cas, una Catalunya independent genera moltes incerteses, però la crisi ja ens està forçant a viure dins la major incertesa de les últimes dècades.