Sr. Joan Trull Vilanova
Sr. Joan Trull Vilanova
PC, 19è VOLUM. Impuls immobiliari

JOAN TRULL VILANOVA

Text del 2008

“La implantació dels prefabricats de formigó en la construcció residencial serà cada vegada més significativa”

Fundada l’any 2003, Sistemes Prefabricats (Systempref) està integrada per un equip de professionals vinculats des de fa 25 anys amb el sector del prefabricat de formigó. L’empresa elabora un producte destinat bàsicament a la construcció de naus industrials però també a l’obra residencial, un àmbit minoritari tot i que amb un futur prometedor, segons assegura Joan Trull Vilanova, fundador de la companyia. “La implantació dels prefabricats en la construcció residencial serà cada vegada més significativa.” L’empresa està ubicada a Fonolleres, a la comarca de la Segarra, i actualment compta amb una plantilla d’un centenar de treballadors.

Fa 25 anys que aquest industrial, de tarannà emprenedor i amb gust per la innovació, va decidir que ja era hora que Catalunya tingués una empresa productora de prefabricats de formigó. Així nasqué, el 1979, Trumes, S.L., amb seu a Santa Coloma de Queralt, poble natal de Joan Trull, que va ser soci fundador i conseller delegat de la companyia fins el 2002. “En aquell moment, amb 50 anys, ja m’hagués pogut retirar, hagués estat el més còmode. Però m’agrada la meva feina, la visc, i seguia comptant amb un equip de gent de Trumes que em va animar per tal d’obrir una altra empresa. Aleshores nasqué Systempref. Continuo en aquest camp professional perquè crec que no es pararà mai de construir i que el sector s’aproparà cada vegada més a la construcció industrialitzada. Estic convençut que és un negoci de futur.”

En l’àmbit industrial, l’aplicació de prefabricats de formigó ja està molt estesa; en l’obra residencial, en canvi, els professionals es continuen decantant, principalment per una qüestió econòmica, per la construcció més tradicional. “Tanmateix, arribarà un moment en què els prefabricats de formigó també seran competitius en preu, perquè la mà d’obra tendeix a encarir-se i les mesures de seguretat seran cada cop més exigents i rigoroses. Per tant, l’obra tradicional també patirà una pujada de tarifes.”

A més, el sistema industrialitzat dels prefabricats de formigó presenta avantatges que no es poden ignorar, tant pel que fa a la rapidesa de l’execució de l’obra, a la seguretat, als controls rigorosos de qualitat i al comportament respecte al foc, com a l’aïllament tèrmic i acústic. “Com a matèria primera, el formigó també és barat i inesgotable.”

D’altra banda, el sector ha evolucionat i la manera de treballar el formigó no té res a veure amb les tècniques emprades fa 40 anys. “Abans hi havia uns tipus i unes qualitats de formigó molt diferents a les actuals. Avui en dia, comptem amb uns additius que no es tenien abans, es fan moltes més proves amb els àrids i la normativa és molt més exigent. El grau de resistència i la durabilitat són majors.”

L’estètica tampoc no suposa cap fre. Lluny d’associar-se a la imatge grisa de molts edificis dels països de l’Est, actualment es poden aconseguir resultats magnífics amb el formigó. “Hi ha elements que es poden afegir al prefabricat i que pràcticament poden dissimular el formigó. Pot ser blanc si està fet amb ciment blanc, o pot tenir acabats de pedra de diferent tipologia, textures de cautxú… Els únics límits són el pressupost i la imaginació del dissenyador.”

Com a exemple, el senyor Trull cita una sèrie d’edificis ubicats a la zona de Diagonal Mar de Barcelona que estan fets i acabats amb formigó. “Són molt dignes i tenen una gran durabilitat. D’altra banda, a Itàlia i als països nòrdics també es treballa molt amb formigó prefabricat.”

En només tres anys, Systempref s’ha situat entre les primeres companyies del sector. “Hi ha unes vuit empreses representatives a tot Catalunya. Nosaltres, amb una dimensió mitjana, en som una.”

A aquest ràpid posicionament, hi contribueix l’aposta decidida de la firma per la qualitat i la innovació. De fet, la companyia ha llançat al mercat la marca Forpol, centrada en la fabricació de forjats molt lleugers idonis per a l’obra residencial. “És un producte nou aquí a Catalunya i que bàsicament es diferencia pel poc pes i l’elevat grau d’aïllament tèrmic i acústic.”

En aquest sentit, una obra recent on s’ha aplicat aquesta tecnologia és l’Hotel Vela, de l’arquitecte Ricard Bofill, projectat a la nova bocana del Port de Barcelona. “Els subministrem totes les plaques de sostre.”

La valoració dels resultats comercials d’aquest nou producte és, de moment, prudent. “La construcció és un sector bastant immobilista i sempre costa introduir-hi un producte nou. Crec que trigarem de dos a cinc anys a aconseguir una major acceptació.”

L’experiència juga al seu favor; des de l’inici de la seva trajectòria professional, en Joan Trull ha hagut de bregar amb les reticències que desperten les innovacions: “Quan vam començar a oferir la possibilitat d’edificar naus prefabricades a principi dels 80, durant els primers cinc anys vam fer un pelegrinatge pel desert. Costava molt d’introduir el producte i d’eliminar els mètodes tradicionals. Després de 25 anys ja no es concep cap nau que no sigui prefabricada, ja sigui de formigó o de ferro.”

Actualment, Systempref desenvolupa la seva activitat a Catalunya i a comunitats veïnes, amb futures previsions d’ampliar el seu radi d’actuació. Fabrica i munta aproximadament un centenar d’obres anuals i compta amb un important equip d’enginyers, imprescindibles per al bon desenvolupament de la seva activitat. “El client ens facilita les mides de l’edifici, amb una sèrie de paràmetres, i llavors nosaltres els hem d’acoblar al nostre prefabricat; hi poden haver variacions molt grans o molt petites, depèn de com ens arribi el projecte. Hi ha immobles que no estan pensats per desenvolupar-se amb el nostre producte i necessiten una adaptació. La feina d’enginyeria per part nostra sempre hi és present, en estreta col·laboració amb l’equip d’enginyeria dels nostres clients.”

Segons aquest industrial, el nostre país pateix una manca de cultura del disseny amb elements prefabricats, sobretot en el sector residencial. “Crec que amb el temps s’anirà consolidant una col·laboració cada cop més estreta entre els tècnics i dissenyadors i els prefabricadors per adaptar els nostres productes, atès que la fabricació d’una forma industrialitzada ens farà més competitius en aspectes com el cost, la qualitat, la rapidesa d’execució i d’altres.”

Per a Joan Trull, tot i que el sector dels prefabricats no és significatiu en xifres econòmiques, és del tot imprescindible. “Si es facturen entre 1.000 i 1.500 milions d’euros a tot Catalunya ja és molt. Això no obstant, estic convençut que anirà in crescendo. Resta molt de camp per desenvolupar nous productes adaptables a la construcció, on els prefabricats tenen molt a dir.”

Pel que fa al relleu generacional de l’empresa, també manté el seu optimisme, tot i que es mostra prudent. “Tinc tres fills: En Joan estudia Enginyeria Tècnica i diu que es vol incorporar a la companyia. L’Àlex té una inclinació més artística, estudia Disseny d’Interiors. I la Clàudia vol fer Administració i Direcció d’Empreses. M’agradaria que s’hi incorporessin, però això és impredictible, la decisió serà seva.”