Sr. Jonathan Palma Ruiz
Sr. Jonathan Palma Ruiz
PC, 19è VOLUM. Impuls immobiliari

JONATHAN PALMA RUIZ

GREEN & GREY

Text del 2008

“És fonamental informar el consumidor durant el procés de selecció de materials perquè realment quedi satisfet”

La manera de treballar de les companyies ha canviat de forma substancial en els últims anys per adaptar-se a les noves circumstàncies i necessitats socioeconòmiques. Les empreses noves també han sorgit des de la remodelació de les formes laborals, tal com podem apreciar a través de l’exemple de Green & Grey, la companyia de pedra natural premanufacturada creada pels germans Palma: “En el meu cas concret, tinc una formació i una experiència professional vinculades al món del disseny i la gestió d’empreses. El meu germà Miquel Àngel i jo, en conèixer la revolució que suposava la incorporació de la pedra natural tallada i premuntada al procés de construcció d’un habitatge, de seguida vam creure fermament en les possibilitats empresarials de la distribució del producte i creàrem la firma. La vam batejar amb el nom de Green & Grey perquè els nostres assessors tenien preregistrada aquesta denominació; ens agradà i la vam fer nostra de seguida.”

El secret i els avantatges de la pedra premuntada rauen en la industrialització del procés de tallat i ordenació de les peces de pissarra i quarsita. “Arriben al client en forma de panells o de trencaclosques, la qual cosa permet que es guanyi temps en col·locar-les, ja que la matèria primera no s’ha de tallar, la mà d’obra que les instal·la no ha de ser qualificada, perquè simplement ha d’adherir els panells o les peces, i la quantitat que cal encarregar s’ajusta a les veritables necessitats dels clients. En síntesi, l’ús d’aquesta nova presentació del material constitueix una considerable reducció del cost i del temps de col·locació i contribueix que l’ús de la pedra com a revestiment deixi de ser un luxe. A més, els clients també disposen de la possibilitat de conèixer quin serà el resultat estètic final gràcies a presentacions computeritzades en tres dimensions, de manera que poden modificar totalment o parcialment la seva idea inicial. En aquest sentit, des de Green & Grey assessorem els clients en tot moment seguint la màxima que un material tan robust com la pedra ha de ser emprat de forma equilibrada.”

Justament, una de les senyes d’identitat de la firma és la importància que confereix al màrqueting i l’assessorament dels clients. “Hem apostat clarament per Internet, perquè hem pogut comprovar-ne els beneficis i el dinamisme. Pel que fa a l’assessorament, pensem que és fonamental informar i acompanyar el consumidor durant tot el procés de selecció de materials perquè realment quedi satisfet.”

El bon preu del producte s’explica perquè les empreses proveïdores, en l’actualitat cinc fonamentalment, se situen a la Xina, el Vietnam i l’Índia. “El procés de fabricació d’aquestes peces és totalment artesà, però el context socioeconòmic d’aquests països permet que els preus siguin molt competitius.” També en aquest sentit, doncs, Green & Grey és una firma de filosofia i forma de fer modernes, ja que la tendència d’importar articles d’altres països més competitius és una de les característiques de les empreses actuals que operen en un món totalment globalitzat.

L’estructura de Green & Grey segueix les directrius de productivitat de les companyies d’avantguarda: “Un nombre mínim de treballadors s’encarrega d’un nombre màxim de tasques gràcies a l’especialització i a la utilització de noves tecnologies. En el nostre despatx únicament hi col·laboren cinc persones, que desenvolupen comeses individuals ben diferenciades: una s’encarrega de les importacions, una altra de tot el relacionat amb les finances, el meu germà Miquel Àngel gestiona la investigació i el desenvolupament i jo coordino totes les àrees.”

La tasca de Miquel Àngel Palma és especialment important, ja que ha permès millorar i adaptar el producte a les veritables necessitats del client: “El meu germà recull i dóna forma a les peticions i suggeriments de tots els que han utilitzat els nostres articles. A partir d’aquesta retroalimentació hem pogut innovar amb nous productes i optimitzar el sistema de treball de l’empresa. En definitiva, es tracta de créixer i ser més eficients a partir de l’anàlisi de les nostres mancances.”

En aquests moments comercialitzen els béns següents: “Panells decoratius de pedra natural premuntada, que poden tenir diverses textures i qualitats i que s’utilitzen en la construcció de parets interiors o exteriors; paviments per al terra amb diferents formes i formats; columnes –parts de columnes buides de formigó armat revestides amb pedra natural–, i blocs de formigó armat.”

La política de minimitzar despeses per la qual ha apostat Green & Grey també els ha portat a prescindir d’un espai propi per a l’emmagatzematge: “En un primer moment, vam encarregar-nos de presentar i divulgar els articles que volíem distribuir, tot explicant-ne de forma didàctica les característiques i els avantatges. Posteriorment, vam començar a proporcionar-los, però únicament per comanda, és a dir, encarregàvem a les empreses proveïdores només el material que els nostres clients havien de fer servir. L’expansió de la companyia va fer necessari disposar d’un espai per tal d’emmagatzemar els productes i poder proporcionar-los també a les cadenes de distribució de forma ràpida i en quantitats importants. Els costos d’aquesta operació, però, eren massa elevats per a una infraestructura com la nostra. La solució ha estat arribar a un acord comercial amb una empresa sòcia que s’encarrega de guardar els materials i actua com la nostra operadora logística.”

L’aposta de futur de Green & Grey és créixer de forma equilibrada a Europa: “La nostra intenció és arribar a distribuir els articles per tot el continent europeu. Aquesta expansió, però, desitgem que sigui lenta i sostenible. Únicament obrirem delegacions als indrets on veritablement hi hagi una possibilitat de negoci, ja que desitgem continuar treballant amb una infraestructura petita.” La seva expectativa, doncs, és aconseguir arribar al màxim d’indrets amb un mínim de recursos per tal de minimitzar els considerables riscos de l’activitat empresarial.