Sr. Jordi Casanovas i Sugrañes
Sr. Jordi Casanovas i Sugrañes
PC, 20è VOLUM. Empenta i Coratge

JORDI CASANOVAS I SUGRAÑES

TRAMIT-SOFT

Text del 26/10/09

Tramit-Soft va néixer amb l’objectiu de desenvolupar software d’aplicacions informàtiques per agilitar i complementar la tasca dels professionals de l’àmbit laboral, fiscal i administratiu.

La nostra labor consisteix a proveir els recursos informàtics necessaris per tal que a l’assessor li sigui molt més fàcil fer de pont entre les administracions i els seus clients.

L’entrada a l’euro va provocar una inflació del 60%. Això, juntament amb un tipus d’interès baix, i el fet que els bancs deixaven diners a tothom, ens ha conduït a l’actual situació crítica.

Convindria que els governants legislessin sobre els terminis de pagament i la morositat, tenint en compte que és la mateixa Administració la primera que no paga dins uns terminis raonables.

El propietari i administrador únic de la societat Tramit-Soft, Jordi Casanovas i Sugrañes, relata els seus inicis al sector de la informàtica. “El 1975, quan vaig començar els estudis superiors, encara no existia la carrera universitària d’informàtica. Tanmateix, vaig estudiar aquesta matèria a IBM en el seu edifici de la Via Augusta de Barcelona, on ara hi ha el Departament d’Educació de la Generalitat.”

Fundada el 1986, el senyor Casanovas va assolir l’administració de Tramit-Soft el 1992. “Tramit-Soft va néixer amb l’objectiu de desenvolupar software d’aplicacions informàtiques per agilitar i complementar la tasca dels professionals de l’àmbit laboral, fiscal i administratiu. El client necessita un aplicació flexible, visualment atractiva, lògica, d’ús senzill, ràpida i eficaç. Aconseguir la conjunció d’aquests conceptes en un únic producte ha estat des del principi ‘la nostra fita’.”

Diversos són els productes estrella de la companyia. “Amb Factur-Win posem a disposició del client l’eina adequada perquè faci front a la càrrega de treball que suposa l’emissió i control de la facturació. I Laboral-Win facilita als assessors i als departaments de recursos humans d’empreses la problemàtica de la confecció de nòmines i els enllaços amb els sistemes que l’Administració posa per a la presentació de documentació (Sistema Red, Aeat, [email protected], [email protected], etc.), sent un líder en productivitat. Quant a l’àmbit fiscal, per poder competir hem d’oferir un software que ens distingeixi de les altres aplicacions existents al mercat, per això hem creat Tw-Renda, Tw-Iva i Tw-Societats. Tots tres programes ofereixen solucions altament automatitzades que estalvien feina i temps a l’hora de confeccionar les declaracions de renda i patrimoni, la gestió dels pagaments fraccionats i de l’IVA, i la declaració de l’impost de societats. I, pensant en el vessant comptable, oferim el programa Gestium, ideat per enregistrar els moviments de tots els conceptes de manera àgil i flexible.”

Tramit-Soft aplega una plantilla de professionals mereixedora del reconeixement del seu cap. “Som 14 persones, especialitzades en programació, administració, atenció al client, departament comercial i aules de formació. Tenim graduats socials i economistes per donar suport als nostres clients, i empleats provinents de la Formació Professional, preparats en les dues branques informàtiques: hardware i gestió. En 23 anys d’existència, i gràcies a la col·laboració d’aquest gran equip, hem aconseguit els objectius previstos inicialment. També hem anat ampliant els horitzons empresarials amb tasques relatives a la Llei de Protecció de Dades i hem creat un Departament d’Instal·lació de Hardware i Comunicacions. Som una empresa petita però consolidada i competitiva en el sector de les aplicacions informàtiques.”

L’entitat s’ha expandit geogràficament, cosa que li ha permès incrementar la seva cartera de clients fins arribar als 600. “Comptem amb una àmplia clientela, majoritàriament assessors empresarials, repartida per tot Espanya: Catalunya, Asturies, Madrid, Sevilla, etc. Per atendre-la, disposem de dos comercials a Reus, un a Zaragoza i diversos distribuïdors a Andalucía, Aragón, Madrid, Euskadi i València. Val a dir que tots els clients que tenim fora de Catalunya han vingut atrets pel boca-orella.”

Una atenció personalitzada defineix el seu servei postvenda. “Tenir cura dels clients és fonamental, allò que fa decantar molts assessors cap a nosaltres, en detriment d’una multinacional. La diferència rau en el tracte humà. Quan el client truca per telèfon vol sentir la calidesa d’una persona i no una veu enllaunada d’un servei automatitzat, ubicat en un punt geogràfic indefinit, a banda d’estalviar-se una sèrie interminable de filtres telefònics per resoldre qualsevol dubte.”

No obstant això, les multinacionals els suposen una competència molt forta. “Les grans companyies han comprat un gran nombre de PIME de renom, com Logic Control o Centre de Càlcul de Sabadell. Per això costa mantenir una societat de caire familiar com la nostra.”

El senyor Casanovas critica el fet que s’impulsi els contribuents a fer la feina de l’Administració. “Cada cop més, els organismes públics ens estan traslladant a nosaltres la seva tasca. Si, per exemple, ens posen una multa, hem d’anar al banc a fer la gestió, quan se n’hauria d’encarregar l’entitat governamental pertinent. Les institucions estatals han de facilitar-los els tràmits, no obligar-nos a fer de funcionaris. De fet, pel que fa a la liquidació d’impostos i dels assumptes de la Seguretat Social, tant els assessors com els empresaris estem treballant per a l’Administració.”

Per això, Tramit-Soft té signat un conveni de col·laboració amb l’Agència Tributària i amb la Seguretat Social. “Hi hem firmat acords perquè ambdós òrgans dissenyen els seus propis sistemes de presentació d’arxius, i cal que els nostres programes s’hi adaptin, a fi que els clients pugin fer-hi els enllaços que calguin mitjançant Internet. La nostra labor consisteix a proveir els recursos informàtics necessaris perquè a l’assessor li sigui molt més fàcil fer de pont entre les administracions i els seus clients.”

Quant a la crisi, creu Jordi Casanovas que prové del 2002, quan assumírem la moneda única europea. “Tothom sap que, fins al 31 de desembre de 2001, un cafè costava 100 pessetes i, a partir del 2 de gener de 2002, valia 1 euro. Això va provocar una inflació del 60% que ningú ha volgut reconèixer. D’aquí va venir després la cursa desenfrenada del sector immobiliari, perquè el ciutadà no comprenia que una hipoteca de 400 euros era pagar 60.000 pessetes. Això, juntament amb un tipus d’interès baix, i el fet que els bancs deixaven diners a tothom, ens ha conduït a l’actual situació crítica.”

Les mesures preses pel Govern central per afrontar la recessió li semblen més que qüestionables. “És inadmissible que el Govern, per ajudar les empreses, hagi fet servir les entitats financeres de mitjaneres. L’Institut de Crèdit Oficial ha operat a través de bancs i caixes i, és clar, no ha arribat res a les empreses. El Govern, per mitjà del Banc d’Espanya, hauria d’haver donat directament els diners als empresaris i renovar-los les pòlisses de crèdit que tenien contractades abans de la recessió. En lloc d’això, les entitats financeres han tallat de cop els crèdits i el sector empresarial ha quedat desprotegit.”

Aquest fet el porta a reclamar la posada en marxa d’un organisme d’ajut a les empreses. “Davant la recessió, sorgeixen mesures d’emergència, com la proposta de concedir 420 euros a la gent que finalitza la prestació de l’atur. Aquesta disposició pot semblar correcta, però hom s’imagina què succeiria si aquests diners se’ls donessin als empresaris o es deduïssin de la quota de la Seguretat Social per afavorir la contractació dels treballadors. També convindria que els governants legislessin sobre els terminis de pagament i la morositat, tenint en compte que és la mateixa Administració la primera que no paga dins uns terminis raonables.”