PC, 20è VOLUM. Empenta i Coratge

XAVIER CASALS I MATUTE

CASALS ADVOCATS

Text del 9-11-09

La nostra tasca principal consisteix a orientar les empreses dins el marc legal i la normativa establerta.

Els consells que podem donar als nostres clients per tractar de pal·liar l’efecte de la crisi són mantenir un exhaustiu control de costos, congelar salaris, tenir un pressupost general de l’empresa ajustat, realitzar un control rigorós de les vendes i renegociar els crèdits.

Avui són moltes les companyies que s’han vist obligades a suspendre la seva activitat a causa dels impagats.

S’hauria d’incentivar la capacitat de la nostra societat per córrer riscos i també transformar el mercat laboral, per tal que la població es conscienciï de què no treballar comporta conseqüències negatives.

Cal crear un mercat laboral competitiu que proporcioni als aturats llocs de treball.

Xavier Casals i Matute és soci i fundador de Casals Advocats, un bufet constituït el 1989. Després de 20 anys, més enllà dels començaments en solitari del senyor Casals, aquest despatx ha esdevingut un bufet consolidat i sustentat per quatre socis i 27 advocats. “La nostra és una firma que ha anat creixent any rere any. Sobretot, som advocats d’empresa que treballem al costat de directors de companyies per donar-los respostes i solucions. La nostra tasca principal consisteix a orientar les empreses dins el marc legal i la normativa establerta. De fet, que la nostra feina representa un gran ajut per a l’empresari que lluita amb els problemes del seu dia a dia particular.”

La cartera de clients operatius de Casals Advocats està conformada principalment per empreses multinacionals. “Des que vam entrar en l’àmbit de les multinacionals, he percebut que, encara que siguin filials dirigides per persones d’aquí, les decisions importants d’aquestes entitats no s’acostumen a prendre ni a Espanya ni a Catalunya, sinó que s’adopten en els seus països d’origen, com ara Alemanya, el Regne Unit, els Estats Units, França, Itàlia o el Japó.”

Inevitablement, maneres de procedir com aquesta han transformat la formació i l’activitat dels professionals del dret, ja que estem parlant d’un assessorament des d’una perspectiva globalitzada. “Hem hagut d’evolucionar. En el meu cas concret, el 1992 vaig decidir posar-me en contacte amb una sèrie de bufets anglesos i presentar-me com un despatx de recent creació que desitjava consolidar relacions internacionals. Després, vaig viatjar a Londres per conèixer a aquell conjunt de professionals personalment, i haig de dir que aquella experiència va obrir-nos la porta al gran mercat que és Europa. Gràcies al tracte i a les possibilitats que em van oferir vaig poder iniciar-me dins el territori europeu, on vaig descobrir tot un nou món legislatiu. Aquella iniciativa va fer possible que, amb el temps, es creés una xarxa de 15 bufets d’advocats d’arreu d’Europa, de la que nosaltres formem part, que actualment treballa amb una marca i una política comercial comunes. Tot això ha enriquit moltíssim el nostre despatx.”

Avui, un bufet ha de disposar de professionals que puguin satisfer totes les necessitats relatives a assumptes autonòmics, nacionals i internacionals, així com temes individuals i empresarials. “Fa temps que vaig adonar-me que no podíem quedar-nos estancats i limitar-nos a funcionar com un bufet petit, perquè corríem el risc d’ensorrar-nos. Actualment, tant els clients particulars com les empreses busquen un despatx global; per aquesta raó nosaltres hem anat invertint en aquest aspecte, i això significa que, cada cop que ens ha estat possible, hem contractat nous advocats per anar obrint departaments. Això ha representat una inversió molt elevada que ha estat possible gràcies a un gran esforç, a banda que no sempre és fàcil encertar amb els professionals que es contracten. En general, hem sento molt satisfet de l’equip humà que conforma el nostre bufet, i cal tenir en compte que l’eix central de Casals Advocats està constituït per professionals amb una antiguitat superior a 10 anys.”

Algunes de les àrees de dedicació més importants de Casals Advocats són el dret elèctric, que engloba tot allò relacionat amb l’energia, i el dret de les telecomunicacions. “L’any 1990 vam participar d’un projecte important amb un dels principals grups elèctrics del país que ens permeté integrar-nos en aquest camp. Per altra banda, Casals Advocats va ser el bufet encarregat de posar en marxa el tercer teleoperador de telefonia mòbil a Espanya en el seu moment. Arran d’aquella experiència ens vam especialitzar en el dret de les telecomunicacions. Altres sectors destacables del nostre despatx són la informàtica, l’urbanisme i la compravenda d’empreses, així com les transaccions internacionals.”

La llarga durada de la crisi econòmica que travessem preocupa especialment a les empreses. “Des del despatx percebem la inquietud de molts dels nostres clients. Hi ha empreses que, malgrat la recessió, continuen sostenint-se i produint, però la seva preocupació radica en la possibilitat de patir incompliments de pagaments. Ineludiblement, això crea una angoixa important, ja que avui dia són moltes les companyies que s’han vist obligades a suspendre la seva activitat a causa dels impagats. En realitat, aquest darrer any i mig hem estat testimonis de l’elevat nerviosisme que experimenten molts empresaris, i aquesta circumstància ens ha obligat a realitzar molts esforços d’urgència. Com a professionals del dret i de l’assessorament, els consells que nosaltres podem donar-los per tractar de pal·liar els efectes de la crisi són mantenir un exhaustiu control de costos, congelar salaris, tenir un pressupost general de l’empresa ajustat, realitzar un control rigorós de les vendes i renegociar els crèdits. En definitiva, és imprescindible revisar i estudiar minuciosament cada una de les operacions empresarials que es realitzen.”

Probablement ara seria un bon moment per legislar una sèrie de reformes estructurals que ens ajudessin a lluitar contra la recessió i contribuïssin a estar previnguts de cara a un futur. “Crec que és necessària una reforma profunda per consolidar una economia més de lliure mercat. En aquest sentit, la reforma laboral és totalment necessària. La nova normativa hauria d’incentivar la capacitat de la nostra societat per córrer riscos i transformar el mercat laboral perquè la població es conscienciï de què no treballar comporta conseqüències negatives. Els impostos formen part d’un altre àmbit que també seria necessari modificar, atesa l’existència de certes normes injustes, com la que obliga al contribuent a avançar l’IVA. Penso que el Govern del nostre país hauria de ser més valent i modificar una estructura que ara mateix no funciona de cap de les maneres.”

En els darrers mesos s’ha sentit a parlar de la possibilitat d’una amnistia fiscal per reactivar l’economia del país. “No em sembla una mesura prioritària. Abans d’arribar a aquest extrem, hi ha altres possibilitats, molt més efectives, que són aquelles relatives a aspectes laborals, empresarials o tributaris. Sóc del parer que el fet de dur a terme una amnistia fiscal porta implícita certa incoherència ètica. Per tant, seria molt més positiu dedicar esforços a realitzar una profunda reforma legislativa. Sobretot, és necessari incentivar la idea d’invertir i de treballar per obtenir fruits a llarg termini. Les persones que realment pateixen la crisi econòmica amb totes les seves conseqüències són aquelles que a dia d’avui resten desocupades. Per tant, és urgent crear un mercat laboral competitiu que els proporcioni llocs de treball perquè, siguem realistes, no els suposa cap mena de solució rebre una retribució de 400 euros mensuals o un augment de sis mesos de subsidi. El que veritablement necessiten les persones sense feina són solucions per trobar-ne i per poder desenvolupar-se normalment en el mercat laboral.”