Dr. Jordi Sierra Gil
Dr. Jordi Sierra Gil
PC, 16è VOLUM. Especialitats mèdiques de Barcelona, I

JORDI SIERRA GIL

HEMATOLOGIA-TRASPLANTAMENT DE MOLL D’OS

Text del 2004

“Al servei d’hematologia tenim clar que el malalt i la seva família són el més important”

Lhematologia és la part de la medicina interna que es dedica a lestudi de les malalties de la sang i dels òrgans hemopoètics. En aquests òrgans shi fabriquen i maduren les cèl·lules de la sang i del sistema immunològic, i són, fonamentalment,  el moll de los, els ganglis limfàtics i la melsa. Els hematòlegs ens dediquem a lestudi de les malalties que afecten aquestes àrees, o també als trastorns de la coagulació de la sang i a la transfusió sanguínia, defineix el doctor Jordi Sierra Gil, metge especialitzat en hematologia i hemoteràpia, actualment director del Servei d’Hematologia Clínica de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona.

Jordi Sierra Gil va decidir que volia ser metge influït per l’ambient familiar i per un factor de voluntat de servei. meu pare és metge digestòleg, el meu germà gran és metge cirurgià, tinc una germana metgessa… en definitiva, és una professió familiar.

El 1973 començà els estudis de medicina a la Universitat de Barcelona. Lambient estava marcat per lànsia de llibertat i certa anarquia. Lestudiant shavia despavilar si volia formar-se adequadament. A segon de carrera tenia clar que volia entrar en contacte amb la professió i els malalts, així que vaig entrar dintern al servei de medicina interna de lHospital Clínic. El professor Balcells, un gran metge i humanista, va despertar el meu interès per la fisiopatologia i els mecanismes de les malalties, així com en la semiologia. El professor Rozman va ser per mi un exemple de rigor científic i desperit crític i va iniciar-me en la recerca; determinant en bona part la meva manera de veure i exercir la medicina.

La seva tesi doctoral sobre Factors pronòstics en la leucèmia mieloblàstica aguda (1987) deixava clara la seva ferma voluntat d’especialitzar-se en el camp de les malalties de la sang canceroses. Metge adjunt del Servei d’Hematologia de l’Hospital Clínic del 1985 al 1996, el 1997 va entrar com a director del Servei d’Hematologia Clínica de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona. Ha publicat nombrosos treballs d’hematologia, fonamentalment sobre leucosis agudes i trasplantament de moll d’os, més de la meitat en revistes internacionals. Durant el període 1995-1996 va completar la seva formació als Estats Units, en el Fred Hutchinson Cancer Research Center de Seattle, i en l’actualitat, té l’acreditació de recerca avançada i està habilitat com a catedràtic d’Univesitat.

A l’Hospital Clínic el doctor Sierra es va especialitzar en neoplàsies, i de forma més específica en malalties oncohematològiques agudes. Les leucèmies cròniques són  malalties que si es deixen evolucionar de forma natural tenen un termini de supervivència superior a un any. Les agudes, de pocs mesos. Són les patologies més greus dins de lhematologia. També vaig treballar en el trasplantament del moll de los, una forma de tractament molt especialitzada.

Dins del Servei d’Hematologia de l’Hospital de la Santa Creu tracta el conjunt de malalties hematològiques. L’equip de professionals del servei compta amb l’ajuda d’un laboratori d’hematologia, una unitat de coagulació i un banc de sang. En hematologia les eines de diagnòstic són, sobretot, les anàlisis de laboratori. Làrea de més relació amb els malalts és lhematologia clínica. Ens preocupem perquè els malalts ens entenguin i, a més de dedicar-los temps, hem desenvolupat eines per facilitar-los la informació. Al servei dhematologia tenim clar que el malalt i la seva família són el més important.

I afegeix: La nostra especialitat és molt completa perquè té aspectes clínics, de laboratori, de transfusió, de teràpia cel·lular de docència i de recerca. Al nostre país té una llarga tradició.

Les malalties no cancerígenes de la sang són bàsicament anèmies i plaquetopènies, és a dir, la manca de producció dels elements de la sang que es produeixen al moll de los o lexcés de destrucció de les cèl·lules de la sang. Les plaquetopènies impliquen una xifra baixa de plaquetes, fragments de cèl·lula que permeten la coagulació de la sang. Dins de les malalties cancerígenes destaquen per la seva gravetat les leucèmies i els limfomes. Les leucèmies soriginen allà on es fabrica la sang, és a dir, al moll de los, mentre que els limfomes allà on les cèl·lules del sistema immune, sobretot els limfòcits, acaben de madurar, en els ganglis limfàtics. Les malalties cancerígenes de la sang acostumen a ser càncers del moll de los o bé dels ganglis limfàtics.

El tractament tradicional ha estat la quimioteràpia: Ataca les cèl·lules cancerígenes i les que no ho són i, per tant, comporta efectes secundaris. Fa uns anys es va introduir un nou tipus de teràpia, el trasplantament del moll de los, que implica fer un tractament amb quimioteràpia i radioteràpia en dosis molt altes que eliminen el moll de los del malalt i alhora permeten fer un rescat amb cèl·lules congelades del moll de los del mateix malalt o bé cél·lules fresques dun donant compatible, normalment un germà. El moll de los es regenera al cap dunes setmanes. Actualment, estem assistint als primer passos dels tractaments moleculars que no destrueixen cèl·lules bones i dolentes indiscriminadament, sinó que busquen conèixer quins són els mecanismes alterats dins de la cèl·lula i corregir-los.

La voluntat de servei a la societat del doctor Sierra unida al suport que ha rebut de la seva família, han contribuït de forma decisiva al desenvolupament d’aquest professional apassionat de la medicina per a qui el pacient és la premissa bàsica de l’activitat mèdica.