Sr. Jordi Pascual i Forcada et alia
Sr. Jordi Pascual i Forcada et alia
TH, 6è VOLUM. Crisi i Perspectiva

JORDI VIDAL I GALINDO JORDI PASCUAL I FORCADA

Udon

Texto del 28-11-13

Aquest tàndem d’emprenedors optà, una dècada ençà, per adaptar la cuina popular japonesa al gust europeu, amb el valor afegit de l’atenció personalitzada, la rapidesa en el servei i la creació d’un ambient basat en el Feng Shui; una capacitat d’innovació que seria idònia per al país si vol superar l’actual context econòmic, tot limitant el proteccionisme estatal i fomentant la iniciativa privada. Per això creuen més en la UE com un mercat comú que no pas com una entitat supraestatal.

Un projecte de restauració nascut de l’aliança de dues famílies

Ara fa una dècada, quan ambdós desitjàvem donar un nou rumb a la nostra trajectòria laboral, els nostres pares –que es coneixen de fa molts anys– ens proposaren crear un negoci de restauració propi, l’eix culinari del qual fos l’aliment més popular del Japó: els fideus udon. El sector econòmic proposat no fou pas casual, ja que un de nosaltres, Jordi Vidal, s’hi havia format i desenvolupat professionalment. L’elecció de l’ingredient estrella tampoc no fou casual: la família Pascual, per vincles empresarials, coneix la cultura, la forma de vida i la dieta japonesa, i sempre n’ha estat una gran entusiasta i divulgadora. La iniciativa, d’entrada, ens desconcertà, perquè ni tan sols ens coneixíem, però després d’analitzar les possibilitats de la proposta i de contrastar els nostres punts de vista, ens vam adonar que era un projecte sòlid i que formaríem un equip de socis compatible i enriquidor.

Els valors com a factor d’èxit

Els nostres pares, Marcel Pascual i Ramon Salvadó, ens van encoratjar a arrencar conjuntament els establiments Udon. Tots dos van estudiar junts, i comparteixen la cosmovisió, l’escala de valors i, sobretot, els mateixos principis ètics professionals i empresarials. Alhora, estaven convençuts que, com que nosaltres havíem estat formats amb les mateixes directrius i compartíem un mateix codi d’ètica i de negoci, de seguida congeniaríem i ens entendríem per treballar conjuntament.

Tàndem perfecte basat en el diàleg, l’autonomia i el respecte

La clau del nostre èxit empresarial és l’harmonia i la simbiosi entre ambdós basada en el diàleg, l’autonomia i el respecte de la presa de decisions confiant en la professionalitat i el criteri de l’altre. Des del començament fórem conscients que calia repartir les responsabilitats en funció de l’especialització de cadascú: Jordi Vidal s’encarrega del vessant tècnic en el sector de la restauració i del capital humà, mentre que Jordi Pascual supervisa la gestió de la companyia i de les operacions econòmiques.

L’aliment preponderant a la dieta japonesa

L’udon és la modalitat de fideu amb més demanda al Japó: es calcula que el 40% de la població japonesa en consumeix més de vint cops al mes. Es tracta d’un fideu gruixut que s’acompanya amb tradicionalment amb brous i que representa un plat únic ideal, ja que és ràpid, econòmic i sa, per la qual cosa és la base quotidiana del dinar de milions de persones i un dels aliments japonesos per excel·lència.

Adaptats als gustos autòctons

A pesar que els fideus els importem del Japó, el gust final dels nostres plats no és exactament el dels homòlegs japonesos, per dues raons: primer, la resta de matèries primeres –pollastre, verdures, peix…– no són nipones, i, segon, hem adaptat les receptes als gustos dels consumidors nacionals, de manera que, per exemple, hem elaborat salses de fórmula pròpia que es manufacturen al Regne Unit. Aquesta personalització és una de les senyes d’identitat i dels elements que confereixen valor afegit als establiments Udon. De fet, incorporem constantment innovacions culinàries per enriquir les nostres cartes. Una de les més notòries ha estat la creació del noodle roll, que consisteix en un maki d’una textura més suau i delicada que la d’un maki convencional, perquè, en lloc d’estar fet amb arròs, està elaborat amb fideus.

Udon Experience

La nostra proposta pretén ser un substitut de qualitat del menjar ràpid. Per assolir aquest repte ens basem en l’excel·lència culinària, en una bona relació qualitat-preu, en la rapidesa en el servei i en la creació d’un ambient agradable, en què es rep un tracte personalitzat i empàtic. Per això, a l’hora d’escollir i decorar els espais seguim sempre els principis del Feng Shui, i compten amb la col·laboració de Blanca Sala, antropòloga de l’espai i doctora en arquitectura, i del despatx d’arquitectes Quim Girbau & Neus Mateu. En definitiva, el nostre objectiu és que els clients visquin una experiència sensorial enriquidora, allò que hem anomenat una Udon Experience.

Franquícies com a mètode d’expansió

Optàrem per créixer mitjançant la fórmula de les franquícies. Avui som presents a diversos indrets de Catalunya –Barcelona, Sant Cugat, Cornellà, Terrassa, etc.– i a Madrid, Bilbao i Saragossa. Els emprenedors que aposten per la fórmula Udon solen ser clients externs entusiastes que desitgen formar part del nostre projecte.

La formació dels nostres clients interns (el capital humà) és acurada i essencial

La formació i el reciclatge continuats són essencials per fer créixer una companyia. Nosaltres, partint de l’evidència que la memòria visual és molt més sòlida que l’auditiva, optem per sistemes de formació telemàtics personalitzats, basats en la imatge. Els nostres clients interns –denominació que donem al capital humà– es formen i reciclen periòdicament, i n’avaluem els coneixements assolits. I només considerem que els cursos s’han superat si arriben a un mínim del 90% dels coneixements en qüestió; així ens assegurem que els clients interns poden transmetre els valors i els missatges d’Udon als clients externs amb entusiasme i cordialitat. En definitiva, pretenem que, mitjançant la formació, visquin les experiències que volem que transmetin als clients externs. Per la seva banda, ells també avaluen el sistema formatiu per perfeccionar-lo.

Com assolir l’excel·lència

La clau de l’excel·lència rau en el capital humà. Per això, hem mantingut el nivell salarial d’abans de la recessió. Intentem que se sentin satisfets i realitzats amb la seva tasca i valorem la seva satisfacció periòdicament. L’última enquesta determinà que el 82% dels nostres clients interns estan molt satisfets amb la seva feina, la qual cosa explica que el 92% dels externs també ho estiguin. Tot i que les xifres són molt positives (i més si les comparem amb el 62% de mitjana del sector), aspirem a assolir un 100% de satisfacció. A més, completem els nostres sistemes de control de qualitat amb les visites periòdiques d’incògnit de membres de la corporació SGS, els quals mesuren amb paràmetres objectius tots els ítems de l’experiència Udon (temps d’espera, nivell culinari, atenció, local, ambient, etc.).

Conseqüències de la contracció generalitzada de l’economia

Més que de crisi, hauríem de parlar de les conseqüències d’una contracció generalitzada de l’economia, és a dir, del nou context a partir del qual haurem d’operar. Tot i que oficialment s’obvia el fenomen, per sobreposar-nos a la crisi –i davant de la impossibilitat de devaluar la moneda– s’ha efectuat una devaluació interna que ha anat afectant esglaonadament tots els agents econòmics. En el nostre cas, a més, haguérem d’assumir, sense repercutir-lo en el client extern, l’augment de l’IVA del 8% al 10%. D’altra banda, s’ha materialitzat un canvi social en què el preu ha passat a ser el tret diferenciador i el reclam de la majoria de productes i serveis.

Equilibrar la protecció dels desfavorits amb la promoció del dinamisme social

L’excessiva sobreprotecció de l’Estat en algunes atribucions pot produir efectes negatius en els seus ciutadans: manca d’ambició, de flexibilitat i de capacitat d’adaptació i innovació. S’hauria de mirar d’assolir un equilibri entre la necessària protecció social dels més desfavorits i la promoció d’un dinamisme social que propiciï riquesa per a tota la població i eviti els casos de picaresca.

Més un mercat únic que una construcció supranacional

Europa és un continent complex en què conviuen multitud de cultures i de sentiments. Per això és tan difícil que els països membres de la Unió Europea es posin d’acord i avancin cap a la unió política, fiscal i jurídica. Vista la situació, creiem en el projecte europeista més com un mercat i una plataforma unitària internacional dels nostres productes que com una construcció supranacional.

La injusta fiscalitat catalana ha atiat el sentiment nacionalista

L’elevada càrrega impositiva que han de suportar els catalans –tipus d’IRPF, copagament sanitari, impost sobre els carburants, etc.– ha empès la ciutadania a rebutjar o, si més no, a qüestionar-se les actuals estructures d’Estat. Així, l’arrelat sentiment indentitari de part de la població es veu enfortit pel rebuig a la política contributiva de l’Estat, que es considera injusta i responsable de bona part dels problemes dels empresaris i els treballadors catalans.

Un Estat propi és factible

Tot i que els mitjans de comunicació parlen cada dia de la qüestió sobiranista i de la possible celebració d’un referèndum el 2014 per decidir el futur de Catalunya, ara per ara es tracta d’un propòsit sense un projecte concret. Tanmateix, si se celebra la consulta és obvi que els empresaris es decantaran per aquella opció que considerin més beneficiosa per als seus interessos comercials. Des del nostre punt de vista, a la llarga la independència és factible per a totes les companyies del país i per a l’economia catalana en general, malgrat que, segurament, caldria assumir una primera etapa de restriccions comercials, de dificultats i d’estretor generalitzada.