Sr. Jorge Gimeno i Salt
Sr. Jorge Gimeno i Salt
TH, 6è VOLUM. Crisi i Perspectiva

JORGE GIMENO I ISALT

Noe Group

Text del 15-10-13

La seva formació en transports internacionals i comerç exterior i la seva gran passió, la decoració, han estat els ingredients perfectes per crear un grup d’empreses dedicades a organitzar fires i esdeveniments comercials a l’estranger. La visió internacional de les seves empreses li permet veure un panorama econòmic optimista –superada la crisi del deute– i confiar en el creixement si es reactiva el crèdit bancari, es racionalitza la pressió fiscal i es bonifica la contractació.

Comerç exterior, peritatge mercantil, interiorisme i idiomes

El peritatge mercantil van ser els meus primers estudis, els quals vaig complementar amb els de comerç exterior i amb l’aprenentatge d’idiomes. Això em va portar a la meva primera feina de transitari, fa més de quatre dècades, a Fernando Roqué, alhora que m’obria camí en el comerç exterior. El coneixement d’aquest dos mons, units a la meva passió pel disseny i la decoració, van donar com a fruit la primera empresa de Noé Group, Noé Conceptos Especiales, S.L., dedicada a la creació d’estands de fires en l’àmbit internacional. La segona empresa del grup és Gestión de Eventos y Ferias Internacionales, nascuda per completar els serveis necessaris en una fira i la tercera, Mercados Exteriores Consulting & Events, dedicada a la consultoria internacional. Noé Group va néixer a Barcelona però ara ja podem dir que som a mig món.

Una denominació que representa el caràcter multidisciplinari de la nostra activitat

Som un grup de companyies amb esperit i finalitat multidisciplinaris, i desitjàvem que la nostra denominació comercial en donés fe. Aquest és el motiu pel qual ens vam decantar per l’antropònim d’un personatge –un dels més significatius de l’Antic Testament– que amalgama ocupacions ben diferents: la fusteria, l’agricultura, la veterinària… De fet, el nostre equip humà és eminentment polifacètic: el conformen professionals flexibles que excel·leixen en una àrea, però que poden executar amb eficàcia tasques d’altres tipus.

Ajudem les entitats a difondre i posicionar els seus productes o serveis a l’estranger

El nostre objectiu empresarial és col·laborar amb les institucions públiques i privades del país perquè puguin posicionar els seus productes o serveis a l’estranger. A la pràctica, els facilitem tot allò que necessiten per organitzar i gestionar els esdeveniments comercials exteriors: dissenyar, construir i muntar l’estand d’una fira, transportar les mercaderies, fer les demostracions dels productes, etc. La nostra activitat és diversa i complexa, i en cada cas requereix la subcontractació i coordinació eficient de diverses entitats. La durada dels projectes és molt variable en funció de l’esdeveniment organitzat. Històricament, els nostres clients més representatius han estat les administracions amb els seus departaments de promocions internacionals.

Disseny i construcció d’estands per a fires i altres serveis internacionals

A més de Noé Conceptos Especiales, S.L., dues empreses complementen la tasca de disseny i construcció dels estands: l’empresa organitzadora d’esdeveniments privats Gestión de Eventos, que es creà l’any 2001, i la consultora Mercados Exteriores, que fou participada l’any 2010 i que s’encarrega de cercar el mercat exterior i la fórmula de divulgació idònia per als productes dels nostres clients.

Expansió internacional iniciada l’any 2007

Tot i que en la nostra activitat és indispensable la subcontractació de serveis, una de les característiques de Noé Group és l’atenció i coordinació directa dels projectes a través d’equips humans propis. Així, el 2007 decidírem d’emprendre una expansió internacional que ens portà a adquirir i assimilar empreses de Xangai, Moscou i São Paulo, i hem continuat amb la implantació de delegacions als Emirats Àrabs i a l’Índia.

Les administracions d’arreu del món són els nostres clients principals

Fins fa dos anys, les administracions espanyoles eren les institucions que més requerien els nostres serveis. La reducció dràstica en el nombre de projectes a causa dels ajustos pressupostaris comportà un període de reflexió sobre les dimensions del grup i la decisió d’introduir-nos en nous mercats i expandir-nos per compensar el nombre de projectes cancel·lats a l’Estat. En total, avui prestem serveis a unes cent entitats, dins de les quals cal destacar, a més d’institucions espanyoles, els governs de França, Bèlgica, Xile, el Brasil, l’Uruguai i l’Argentina, i empreses estatals moscovites.

S’imposa la qualitat del servei per sobre dels preus competitius

La feina amb entitats públiques determina el seguiment dels protocols establerts per tal de poder accedir a l’execució d’un projecte. En aquest sentit, consultar les publicacions oficials representa una part important de la nostra tasca. El prestigi que hem obtingut al llarg dels anys, però, ha permès que siguin les mateixes entitats les que contactin amb nosaltres per assabentar-nos dels projectes imminents, i per animar-nos a participar en els concursos. Durant els primers anys de recessió, la guerra de preus i l’intrusisme provocaren la pèrdua transitòria d’alguns clients, tot i que més tard aquests mateixos clients s’adonaren que en el nostre àmbit és important comptar amb serveis professionalitzats i competents, a banda del preu.

Conveniència de disposar d’un consultor extern per emprendre projectes d’exportació

Per compensar la pèrdua de vendes en el mercat interior provocada per la crisi, els empresaris catalans han optat majoritàriament per la via de l’exportació, una opció que sempre s’ha de portar a terme des d’una anàlisi i uns estudis previs curosos i basats en dades objectives, i per això és molt convenient disposar de l’ajuda d’un consultor extern com Mercados Exteriores Consulting & Events.

Els organismes estatals només poden dur una funció molt limitada a l’exterior

Els empresaris, com bona part de la ciutadania, han perdut la confiança en les administracions; això explica que cada vegada confien menys que els organismes oficials es prestin a col·laborar perquè les empreses d’aquí puguin implantar els seus projectes o vendre a l’estranger. Tanmateix, la tasca que podrien portar a terme les estructures estatals a l’exterior és limitada, i la intervenció d’entitats com la nostra esdevé imprescindible.

Potenciar la funció comercial del cos diplomàtic

La tasca comercial desenvolupada pel cos diplomàtic és heterogènia. Tots els funcionaris tenen assignades unes determinades tasques comercials i reben periòdicament unes directrius, però la seva plasmació i efectivitat està molt relacionada amb el tarannà dels seus gestors. Considerant el clima de pau mundial, fóra convenient que els nostres representants exteriors responguessin a un perfil molt més comercial i de representació internacional, perquè són la carta de presentació de les empreses espanyoles al país de destinació. 

“Marca Espanya” versus “Marca Barcelona”

Les relacions econòmiques entre empreses i països es basen en la confiança mútua. Durant la recessió actual (2010-2013), l’Estat espanyol ha perdut la credibilitat que tants anys li havia costat de guanyar, perquè a l’exterior es difonen i es magnifiquen encara més els casos de corrupció, la manca de productivitat, la cultura de la subvenció pública i, especialment, l’absència de responsabilitats bancàries. Així, la marca Espanya ha quedat una mica devaluada, i en tenim una prova en l’increment de la prima de risc de l’any passat. En canvi, la marca Barcelona, associada a un determinat tarannà i idiosincràsia, s’ha consolidat com un segell de qualitat.

Superació de la crisi del deute espanyol

La desconfiança que suscita l’economia espanyola provocà la crisi del deute del 2012, durant la qual s’interpretaren esbiaixadament les dades macroeconòmiques i l’índex d’endeutament públic del nostre país. Per sort, la situació s’ha tornat a equilibrar, la prima de risc es torna a situar al voltant dels 240 punts, i aquest mes el Govern s’ha finançat amb crèdits amb un interès més baix de l’1%. 

Descrèdit d’una Unió Europea dominada pels interessos de l’eix francogermànic

La UE hauria d’actuar veritablement com una unió de facto, i no com la suma d’Estats que pugnen per fer prevaldre els seus interessos particulars, sobretot els de l’aliança francogermànica. Fins ara, s’ha mostrat com una entitat que salvaguarda els interessos fonamentalment econòmics d’ambdues potències a costa, si cal, de l’empobriment generalitzat d’altres Estats membre, com s’ha demostrat en els successius “rescats” de Grècia. 

Cal reactivar el crèdit bancari

Caldria adoptar mesures per flexibilitzar i bonificar la contractació –per exemple, mitjançant la reducció temporal de les quotes de la Seguretat Social– i lluitar veritablement contra l’economia submergida. Es tracta d’un fenomen cada cop més rellevant a Espanya, en part perquè suposa, per al treballador, una mesura de subsistència i, per a l’empresari, una manera d’optimitzar els beneficis. Seria més fàcil lluitar contra aquesta pràctica insolidària si les empreses disposessin de finançament, és a dir, si es forcés les entitats bancàries a donar crèdits per finançar els projectes empresarials viables.

Perspectives d’un Estat català independent

Els empresaris desitgem saber les condicions exactes i les repercussions de la possible independència de Catalunya, perquè coneixem les característiques, els avantatges i les mancances de l’estabilitat actual, però no les perspectives d’un projecte que hom no ha concretat. L’adhesió al moviment separatista s’està plantejant en termes d’acte de fe i sembla que no es tenen prou en compte les repercussions polítiques, econòmiques i socials d’una possible secessió.