Dr. Jorge Planas i Ribó
Dr. Jorge Planas i Ribó
PC, 21è VOLUM. Estètica corporal i equilibri emocional

JORGE PLANAS I RIBÓ

CLÍNICA PLANAS

Text del 01-12-09

“Un dels aspectes que més m’atrau de la meva professió és que mai no resulta monòtona, perquè fusiona la ciència amb la formació tècnica, la formació intel·lectual, l’art i també amb una part de la psicologia que és indispensable per entendre les inquietuds i els desitjos del pacient”

“Per obligatorietat, realitzem un reconeixement psicològic a tots els pacients menors de 23 anys, per tal d’assegurar-nos que entenen les expectatives dels resultats i les possibles complicacions d’una cirurgia que els acompanyarà de per vida, i també per descartar l’existència de qualsevol patologia psicològica”

“En un futur no gaire llunyà, les cèl·lules mare atorgaran la possibilitat de practicar la medicina regenerativa, quelcom que suposarà una assegurança de vida per a l’individu”

La inauguració de la Clínica Planas, fundada l’any 1971 pel doctor Jaime Planas i Guasch, va constituir una iniciativa pionera en el camp de la cirurgia plàstica reparadora i estètica a l’Europa d’aquell moment. Avui es pot afirmar que el doctor Jaime Planas aconseguí convertir la ciutat de Barcelona en un punt de referència mundial de la cirurgia plàstica. A les portes de celebrar el seu quarantè aniversari, la Clínica Planas continua sent capdavantera en la seva especialització i es projecta com el centre de cirurgia plàstica més gran i amb més volum de pacients d’arreu del món. El doctor Jorge Planas i Ribó, cirurgià plàstic i fill del fundador de la Clínica Planas, ocupa actualment el càrrec de director mèdic d’aquesta entitat. “Amb el seu afany per transmetre coneixements i valors, el meu pare treballà creant escola des d’un principi. En el seu llarg recorregut, la Clínica Planas ha format a més de 300 residents, de procedència internacional, que han acudit a nosaltres per acabar de realitzar la seva formació (fellowship). Sempre he considerat el meu pare com un mestre de mestres, ja que va formar cirurgians plàstics que amb el temps també acabaren convertint-se en destacats mestres. Realment, he de reconèixer que per a mi va suposar una gran experiència aprendre al seu costat i no puc amagar que, gràcies al nostre parentiu, he pogut gaudir de certs privilegis a l’hora d’establir contacte amb eminències del camp de la cirurgia plàstica d’arreu del món que, des d’un principi, van obrir-me les portes dels seus quiròfans per poder ampliar els meus coneixements. D’aquesta manera, em considero afortunat per haver presenciat la pràctica de tècniques innovadores a diversos països com els Estats Units, el Brasil, l’Argentina o Itàlia.”

Durant molt temps, s’ha considerat els Estats Units un dels països destacats per la qualitat dels seus cirurgians plàstics. “Es tracta d’una nació que aglutina un important nombre d’especialistes, però, si bé és cert que disposen d’un sistema organitzatiu i d’una tècnica molt lloable, penso que tenen també certa mancança pel que fa a la visió artística que requereix la nostra especialitat, una virtut que és fàcilment apreciable en cirurgians plàstics sud-americans i llatins.”

Per la seva condició de creació, podem admetre sense prejudicis que la cirurgia estètica porta implícit un vessant artístic. “És així absolutament. Des del meu punt de vista, la part artística és la més important d’aquesta professió. Sóc especialista en rinoplàstia i sé que, congènitament, no existeixen dues persones amb el nas exactament igual; consegüentment, a l’hora de realitzar una intervenció no puc limitar-me a fer ús només de la tècnica, sinó que he d’emprar-la per adaptar-la a cada cas particular i crear una fisonomia única, dominada per la proporció. Tal com si esculpíssim, els cirurgians plàstics treballem un volum amb angles i ombres al qual donem sentit i proporció. El nostre repte més important ha de ser aconseguir un resultat que sembli fruit de la natura i no pas de la mà de l’home. És per aquest motiu que tot cirurgià plàstic ha de dur intrínsec cert esperit artístic. Un dels aspectes que més m’atrau de la meva professió és que mai no resulta monòtona, perquè fusiona la ciència amb la formació tècnica, la formació intel·lectual, l’art i també amb una part de la psicologia que és indispensable per entendre les inquietuds i els desitjos del pacient i, d’aquesta manera, poder esbrinar si realment convé o no convé fer-li realitat la cirurgia que sol·licita.”

En l’àmbit de la cirurgia plàstica, tenir sentit ètic és imprescindible. “En l’actualitat som l’única clínica, de les que conec, que, per obligatorietat, realitza un reconeixement psicològic a tots els pacients menors de 23 anys. Aquesta determinació sorgeix de la nostra voluntat d’assegurar-nos que els joves entenen les expectatives dels resultats i les possibles complicacions d’una cirurgia que els acompanyarà de per vida. A més a més, amb aquesta iniciativa també pretenem descartar l’existència de qualsevol patologia psicològica com ara la dismorfofòbia o la neurosi obsessiva.”

La Clínica Planas fou concebuda com un centre dedicat al desenvolupament i a la investigació, i dècades després continua mantenint aquell mateix propòsit de recerca i aplicació de noves tècniques quirúrgiques. “La cirurgia plàstica evoluciona constantment. Sovint es produeixen petites variacions en tècniques consolidades però, alhora, també n’apareixen d’altres que són completament noves, com és el cas de la supramicrocirurgia del limfedema que, actualment, dins l’Estat espanyol, només s’aplica a la nostra clínica. El limfedema consisteix en un bloqueig del sistema limfàtic que acaba manifestant-se amb l’apreciable inflamació crònica d’una o diverses extremitats del cos, provocant una evident disminució de mobilitat en el malalt. La supramicrocirurgia del limfedema permet corregir aquesta patologia, que pot ser congènita, però que també es manifesta com un possible efecte secundari de la mastectomia i afecta el 20% de les dones que han estat intervingudes després d’un diagnòstic de càncer de mama. En aquesta mateixa línia d’innovació, el nostre centre és també pioner en la tècnica més avançada de reconstrucció mamària, que s’anomena DIEP i es caracteritza per emprar la pell i el greix de l’abdomen de la pacient sense la necessitat de destruir cap múscul ni utilitzar cap implant. Aquest procediment, que aconsegueix crear un nou pit molt semblant a una mama natural, és recolzat per molts oncòlegs.”

Gràcies a la recerca realitzada en últimes tecnologies, la Clínica Planas disposa també d’un tractament sorprenent que lluita contra les conseqüències de l’envelliment. “Oferim un programa antiaging que avalua l’edat biològica del pacient, identifica els factors que la condicionen i dissenya un tractament personalitzat per restaurar l’equilibri del pacient, tot prevenint l’aparició de malalties, frenant el procés d’envelliment i millorant la seva salut i la seva qualitat de vida.”

També són prolífics els projectes d’investigació del centre recolzats per entitats sanitàries que disposen de codi ètic. “El 2007, a través d’un laboratori belga, vaig liderar l’estudi per a la validació d’isolament, de transport, d’extracció i d’emmagatzematge de cèl·lules mare obtingudes en els processos de liposucció. Aquest projecte, que es posarà en marxa l’any vinent a tot el món, marcarà un abans i un després en el camp mèdic, perquè en un futur no gaire llunyà les cèl·lules mare atorgaran la possibilitat de practicar la medicina regenerativa, quelcom que suposarà una assegurança de vida per a l’individu.” La Clínica Planas, punt ineludible d’informació i intercanvi d’experiències per a cirurgians plàstics d’arreu del món, continua mantenint viu l’esperit amb el qual la constituí el doctor Jaime Planas i Guasch. Amb plena dedicació, avui la seva vídua, els seus tres fills i un destacat equip mèdic segueixen consolidant el projecte que inicià, ja fa gairebé 40 anys.