Sr. José Félix Anglada et alia
Sr. José Félix Anglada et alia
PC, 19è VOLUM. Impuls immobiliari

JOSÉ FÉLIX ANGLADA, JOAN MIQUEL SALLÉS

KRITIOS

Texto del 2008

Les bombolles immobiliàries no són bones, cal una aposta ferma per l’estabilitat del sector.

“Centenars de promocions són el conjunt d’experiències que constitueixen el nostre passat. El nostre present vol fer realitat espais amb arquitectura de disseny actual, crear ambients interiors oberts a l’exterior amb un especial tractament de la llum natural i oferir un gran ventall de possibilitats a l’hora d’escollir l’habitatge, el local comercial, l’oficina o la nau industrial.” José Félix Anglada i Joan Miquel Sallés transmeten amb cura l’essència de la seva promotora immobiliària, Kritios, una empresa que ha sabut consolidar-se en un mercat competitiu i oferir un producte diferencial demostrant criteri empresarial però també rigor professional i gust estètic. Kritios va néixer el 1993 amb una clara vocació de participar en el procés de promoció immobiliària donant garanties d’eficiència al client.

Dins de l’activitat immobiliària, aquesta empresa es dedica a la compra, la venda, el lloguer i la urbanització de terrenys de qualsevol tipus. “La nostra activitat comença amb la construcció i s’acaba amb la venda posterior, i en aquesta progressió treballem pensant sempre en els nostres clients. L’objectiu principal és dur a terme una promoció immobiliària de qualitat mitjançant la transformació adequada del sòl per tal d’aconseguir la màxima excel·lència en els nostres immobles.”

José Félix Anglada i Joan Miquel Sallés són enginyers industrials i fa més de 20 anys que treballen plegats. Es coneixen molt bé, saben actuar conjuntament per donar forma als seus projectes. “Els nostres primers passos junts van ser a partir de 1989, quan vam portar a terme el projecte d’unes naus industrials. Eren anys de gran auge d’aquest tipus d’espais a la zona del Vallès Occidental i del Baix Llobregat. El 1991 vam introduir-nos en el camp de l’habitatge i vam realitzar diverses construccions a Sant Cugat del Vallès, Rubí, Vilafranca del Penedès, Granollers i Badalona. A principis de la dècada dels 90 una forta crisi econòmica va afectar greument el sector. Nosaltres vam enfrontar-nos a aquella situació. Quan moltes empreses havien de tancar per falta de vendes, nosaltres vam construir 12.000 m2 de cop, realitzant l’obra residencial més gran que hem fet al llarg de la nostra trajectòria empresarial. Primer van ser 100 habitatges al centre de Sant Cugat del Vallès, i després 100 més a Rubí. També vam construir habitatges de protecció oficial, de preu taxat, i vam col·laborar amb Catalana d’Iniciatives de la Diputació de Barcelona en unes promocions d’habitatges.”

El promotor, explica José Félix Anglada, “ha de crear un producte final que es vengui tant en moments de crisi com de bonança econòmica.”

L’enginyer industrial rep a vegades un tracte poc considerat en relació amb la seva aportació en el camp de la construcció. “La llei no ajuda a valorar la nostra tasca professional. La figura de l’enginyer queda oculta per la d’altres tècnics. Caldria revisar i augmentar les atribucions dels enginyers dins del món de la construcció; les tenim en l’àmbit industrial, però no es reconeix la nostra aportació de coneixement a la construcció. El prestigi se l’enduen altres professionals, però n’hi ha que no sempre tenen la competència necessària per realitzar obres. Nosaltres ho podem corroborar; a vegades hem contractat tècnics que ens han obligat a refer-los el projecte. Qui és conscient que els enginyers fem la major part dels càlculs estructurals? El projectista ha de saber dissenyar tenint en compte el públic que haurà de comprar l’habitatge, a més de fer dissenys atractius. Però l’estètica no pot amagar la mala qualitat projectual.”

Amb competitivitat i qualitat, Kritios s’ha consolidat en el lideratge al Vallès Occidental, diversificant cada vegada més les seves actuacions dintre de l’àmbit immobiliari. Com precisa Joan Miquel Sallés: “Des de Kritios oferim informació, assessorament i dedicació, una tasca que busca obtenir els millors resultats i la màxima eficàcia. El nostre taller d’arquitectura i enginyeria controla l’execució dels projectes; el departament tècnic, juntament amb oficines de control externes i qualificades, supervisa les nostres obres; el departament d’administració assessora les promocions en aspectes comptables i fiscals, i, finalment, el departament comercial garanteix la correcta atenció al client.”

Avui Kritios continua construint naus industrials, però posa una especial atenció a l’habitatge. “El ritme de construcció és d’uns 70 o 80 habitatges anuals. No només actuem en zones d’expansió, sinó també en els centres de les poblacions. Ens agrada construir i rehabilitar edificis als centres històrics, l’espai que permet a les persones del poble mantenir l’estil de vida que ofereix un centre urbà.”

Ser promotor també vol dir prestar atenció a les necessitats i preferències del client: “Quan el client ens compra un habitatge està fent una de les coses més importants de la seva vida, sobretot des del punt de vista econòmic. Per a nosaltres, la professió té un component moral que cal no oblidar. En aquest sentit, és criticable l’actuació de persones vinculades al sector que han contribuït a crear una mala imatge dels professionals que actuem amb dignitat i honradesa. El creixement immobiliari s’ha relacionat sovint amb el diner fàcil i l’especulació. Tanmateix, hauríem de veure com molts propietaris de terrenys han sabut jugar la seva carta especulant amb les propietats i fent que augmentessin de forma abusiva els preus finals de les construccions.”

La hipotètica contenció dels preus dels habitatges toparà possiblement amb altres elements que ja estan encarint les construccions, majoritàriament qüestions relatives a la integració de l’edifici amb el seu espai, com pugin ser el control acústic, les plaques solars i l’ús de nous materials. en Joan Miquel Sallés indica: “La postura de molts mitjans de comunicació a favor de la contenció dels preus dels habitatges i de la reducció del nombre de llicències d’obres hauria de tenir un major coneixement de causa. Catalunya i el seu creixement econòmic depenen en bona part de la bona salut del sector de la construcció. Les bombolles immobiliàries no són bones. Cal una aposta ferma per l’estabilitat del sector.”

Per a aquests enginyers i observadors de la realitat urbanística del territori català, “seria bo que en els propers anys es fessin planejaments més adients. S’ha de treballar per construir espais sostenibles i crear xarxes de comunicacions de present però pensades en la realitat del futur. Creiem que, fins avui, les diferents administracions no han posat els recursos necessaris per poder afrontar adequadament el creixement de l’àrea metropolitana de Barcelona.”

El missatge final, i alhora l’aspiració de present i futur d’aquest equip d’enginyers, és clar: “Aspirem a ser un referent dins el nostre àmbit, gràcies a la nostra feina i dedicació, a la qualificació del nostre equip humà i a la qualitat de les nostres promocions.”