Sr. José Luis Berdala Trompeta
Sr. José Luis Berdala Trompeta
PC, 19è VOLUM. Impuls immobiliari

JOSÉ LUIS BERDALA TROMPETA

BERDALA TOPOGRAFIA I LÀSER, S.L.

Text del 2008

L’any 1967 em vaig fer càrrec d’una empresa creada amb gran esforç i honradesa pels meus predecessors.

El senyor José Luis Berdala Trompeta és el gerent de Berdala Topografia i Làser, S.L., empresa hereva d’una tradició familiar que ha sabut mantenir viva la mateixa activitat durant un segle i quatre generacions. “Tota la família ha treballat en la producció d’aparells per desenvolupar la topografia.”

La història va començar quan el pioner de la saga, el senyor José Berdala Laita, s’establí l’any 1900 a la ciutat de Zaragoza, on va iniciar els seus models d’aparells de precisió i rellotgeria. “L’avi José era un mecànic de precisió, una persona molt instruïda. Es va formar en una important fàbrica de Zaragoza, propietat de la coneguda família Laguna de Rins y Bastos. L’avi era una de les dues persones responsables de la instrumentació de precisió que es produïa en aquella fàbrica. Aviat, els seus mèrits van ser reconeguts amb la medalla de primera classe a les exposicions de Zaragoza que se celebraren els anys 1902 i 1908.”

Posteriorment, el senyor José Berdala Laita, amb el desig d’evolucionar professionalment, decidí marxar a Madrid. “L’avi va prendre la decisió de traslladar-s’hi l’any 1908 i el 1910 l’empresa Berdala ja estava instal·lada a la capital de l’Estat. Aquí va continuar desenvolupant els seus coneixements: inventà un sistema de projector i telegrafia; col·laborà amb els ministeris de Trabajo, de Construcción Pública i de la Guerra i amb el Cuerpo de Fieles Contrastes, i construí un torn-fresa per a la fabricació de components de rellotgeria. És destacable també la seva participació a l’Exposición Nacional de Maquinaria el 1925, en els palaus del Retiro a Madrid, sota el patronatge del rei Alfons XIII, i l’obtenció de la Medalla d’Honor. En aquell ambient va créixer el meu pare, Enrique Berdala Ceñito.”

Va ser l’any 1931, quan, un cop format amb l’avi, el senyor Enrique Berdala Ceñito es traslladà a Barcelona. “El pare va ser un deixeble avantatjat. S’establí a Barcelona, amb el senyor Miguel Hidalgo, professional dedicat a la comercialització d’aparells topogràfics i de precisió. L’establiment, situat al carrer de Balmes, encara és obert amb la mateixa activitat. La botiga és molt coneguda, ja que antigament no hi havia cap altra firma dedicada plenament a les tasques de venda i reparació d’aparells de topografia bàsica.”

El senyor José Luis Berdala Trompeta prengué el relleu per continuar al capdavant de l’empresa en un període en el qual s’inicià l’evolució més important del segle en el camp de les tècniques i els instruments topogràfics. “L’any 1967 em vaig fer càrrec d’una empresa creada amb gran esforç i honradesa pels meus predecessors. Em sentia preparat per mantenir el llistó ben alt, ja que l’any 1965, en acabar els estudis d’Enginyeria Industrial, vaig tenir l’oportunitat de continuar la meva formació a la fàbrica Otto Fennel Söhne, a Kassel, Alemanya. Més tard, el 1970, també a Alemanya, vaig poder realitzar una formació especialitzada a la fàbrica de la firma Carl Zeiss, a Oberkochen. Per aquestes dates, s’iniciava la producció de les primeres estacions totals.”

L’any 1972, el senyor José Luís Berdalà creà el Servei Tècnic per a Instruments Topogràfics i Geodèsics, únic a Barcelona en aquell moment, dedicat exclusivament a la reparació i manteniment d’aparells topogràfics. “Des dels anys 70, hem continuat treballant amb aparells de precisió, no solament des del punt de vista tècnic, sinó també des dels vessants de la importació i la comercialització. Aquesta tasca és possible gràcies a un gran equip que aplega entre sis i dotze empleats entre tècnics i comercials.”

Membre de la quarta generació, l’any 1996, la senyora Meritxell Berdala acabà els estudis d’Enginyeria Tècnica Topogràfica i s’incorporà al grup Berdala, donant-li un nou impuls i assegurant la continuïtat de l’empresa. “La meva filla Meritxell és una de les primeres enginyeres tècniques topògrafes que van sortir de l’Escola d’Enginyeria Tècnica Topogràfica de Barcelona. A part de realitzar la seva tasca específica, està al meu costat ajudant-me en el terreny dels nous components.”

Recentment, la companyia ha ampliat la seva infraestructura amb Berdala Topografia i Làser, S.L. “Hem adquirit unes noves instal·lacions a Badalona amb el propòsit d’oferir als nostres clients una millor qualitat pel que fa als productes i als serveis de postvenda.”

Cal destacar que la tecnologia Berdala ha estat present en nombroses construccions civils. “Quan es perforà el Túnel del Cadí per facilitar l’accés a la Cerdanya, hi vam participar. Tinguérem la possibilitat d’accedir tant a la boca sud com a la boca nord. El dia de la trobada de les dues galeries fou un èxit, tot i que hi havia una diferència d’alçada força important entre les dues sortides. També vam participar en la construcció de la xarxa d’autopistes de peatge que partien des de Barcelona. En totes hi hem estat presents, tant pel que fa als equips de topografia com al control, correcció i reparació dels aparells. Una altra actuació nostra que recordo vivament va ser a les centrals nuclears. Tant a Ascó com a Vandellòs, tots els aparells que s’utilitzaven de topografia passaven per les nostres mans per tal de verificar que estiguessin ben ajustats. Aquestes experiències van ser força gratificants.”

Els reptes de futur són difícils, apunta el senyor José Luis Berdala. “La Meritxell i la seva generació es trobaran amb uns reptes derivats de l’evolució de la tecnologia i la incorporació de l’electrònica. Els sistemes GPS, que tant ens faciliten la tasca de la topografia i la cartografia, sobretot en el terreny de les obres civils, han estat creats per potents empreses i la seva presència en el mercat genera una competitivitat ferotge, de manera que, sovint, són aquestes companyies les que contacten directament amb els clients. Després de tants anys de treballar amb una inèrcia favorable, ara hem d’anar a buscar nous clients i altres tipus d’instrumentació amb làser per a l’edificació, per tal de continuar treballant amb les empreses de construcció i els professionals del sector.”