PC, 19è VOLUM. Impuls immobiliari

JOSÉ LUIS BRAVO GALISTEO

CAMAC, S.A.

Text del 2008

El nostre producte estrella és la bastida elèctrica de cremallera, una plataforma que substitueix la tradicional estructura tubular de façana.

CAMAC és l’acrònim de l’empresa Catalana de Material de Construcció, una veterana fàbrica de maquinària auxiliar per a la construcció, situada a Esparreguera i coneguda en el sector per la marca MOM. José Luis Bravo Galisteo, enginyer, director i accionista majoritari de la societat, en fa un esbós dels antecedents: “CAMAC prové d’una empresa familiar catalana que es remunta als anys 20. Era una nissaga inquieta i innovadora, la qual ja als 40 va crear les primeres formigoneres que començaven a veure’s a les obres. Les batejaren amb la marca MOM, inspirant-se en “Ramon Ramon”, els cognoms familiars. Cap als anys 60, CAMAC es va consolidar com a companyia líder fabricant de formigoneres i elevadors. La tercera generació, però, patí l’any 1983 la forta crisi de la construcció. Tot i els esforços que va fer per enfrontar-s’hi, aquesta davallada suposà la fi del negoci per a la família Ramon.”

La nova CAMAC va continuar de la mà del senyor Bravo, el qual va fer-se càrrec de la direcció de l’empresa i va transformar-la i modernitzar-la. Sense ser-ne parent, en certa manera es considera hereu d’aquella família que un bon dia posà en el mercat una formigonera quasi artesana. “Sóc d’Esparreguera i treballava al negoci de la família Ramon Ramon. L’any 1985, CAMAC comprà l’empresa en fallida i vaig encarregar-me’n de la direcció. Creàrem un equip compacte i professional i vam promoure una profunda renovació estructural i tecnològica de la companyia per convertir-la en societat anònima. Als anys 90, amb la introducció d’una moderna gamma d’elevadors de cremallera, va consolidar-se com a empresa capdavantera del sector que exporta a 40 països.”

CAMAC ha esdevingut un grup amb participacions majoritàries en altres empreses, que aplega un total de 150 treballadors. “A CAMAC hi treballem 80 persones, però si tenim en compte tot el grup, hi ha 150 empleats.”

La formigonera ha evolucionat cap a models més silenciosos. “Les normatives avancen pel que fa a l’eliminació del soroll i del perill. Per això hem incorporat una nova línia de formigoneres silencioses, gràcies a la substitució de la transmissió de corona per la transmissió directa, amb càrter d’alumini banyat en oli. Com que no hi ha fregament, el soroll es redueix considerablement.”

Hi ha dos tipus de formigonera: la que porta el formigó fet i la destinada a particulars i que és present a qualsevol obra. “Quan edificaven el Palau Sant Jordi, hi havia una formigonera petita. Les grans obres sempre tenen petites necessitats de formigó per enllestir els detalls.”

Si la protagonista dels inicis fou la formigonera, ara destaca especialment la bastida elèctrica. “La gamma de productes és molt àmplia: bastides, muntacàrregues i ascensors de cremallera i diversos útils per al món de la construcció. Si haguéssim de triar, el producte estrella de CAMAC seria la bastida elèctrica de cremallera, una plataforma que substitueix la tradicional estructura tubular de façana. Puja per cremallera i proveeix 35 m de longitud i 120 m d’altura. L’avantatge pel que fa a la seguretat és que no pot caure mai, perquè porta un fre que salta quan supera un coeficient mínim de velocitat tal com fan els ascensors. Aquest és un segment en creixement. La venda se situa entorn de les 1.100 bastides anuals, tant al mercat nacional com a l’estranger. L’exportació representa un 25% de la producció.”

CAMAC aposta per la recerca i la innovació. “Dediquem el 6% dels beneficis a R+D, perquè sabem que és una bona proporció i que aquest és el camí per avançar. La bastida elèctrica és fruit d’una investigació constant en fires nacionals i internacionals. De fet, estan sortint idees noves derivades del desenvolupament de la bastida de cremallera, com la maquinària específica per al manteniment dels parcs eòlics, les indústries petroquímiques, les cimenteres, etc. Aquestes són companyies molt avançades, però sovint fan un manteniment rudimentari, per manca d’una tecnologia aplicada a les seves necessitats.”

El departament de R+D treballa juntament amb el de màrqueting. “Tenim projectes molt innovadors. Volem substituir el ferro pel plàstic. En els muntacàrregues seria una novetat possible, ja que ara es fa un plàstic de gran resistència i duresa. El departament de màrqueting capta les necessitats i el de R+D aporta idees noves. En el darrer lustre portem un ritme d’incorporació d’uns tres productes nous anuals. L’últim projecte destacable el presentàrem a la fira de Construmat i a la fira d’Alemanya: és el nou Camac Smart, el primer muntacàrregues de cremallera creat específicament per treballar en una bastida tubular. Pot instal·lar-se a l’interior, al frontal i al lateral de la bastida.”

Tots els productes es fabriquen sota la normativa de la Unió Europea. “Es fan d’acord amb la norma ISO 9001, la qual garanteix la correcta execució de totes les etapes de l’elaboració del producte. Incorporem també les certificacions AENOR i CERT TÜV en la maquinària d’elevació de persones.”

El senyor Bravo distingeix dos tipus diferents de clients, segons el producte demanat. “Pel que fa a la maquinària rotacional, és a dir, formigoneres, petits elevadors, regatadores, serres per tallar el formigó, etc., tenim un client habitual, que fa reposicions pràcticament mensuals dels productes. Es tracta del distribuïdor clàssic, com una ferreteria o l’agent que ven la maquinària a la constructora. Tenim uns 600 clients d’aquest tipus. En canvi, el 90% de les persones que ens demanen la maquinària de cremallera són llogadors, els quals representen un centenar de clients. Aquestes màquines de cremallera s’apropen als 30.000 euros en valor de compra. Llavors, és molt més pràctic llogar-les que comprar-les. La maquinària que supera els 5.000 euros de valor de compra generalment es lloga.”

Una bona mostra de la solvència de CAMAC és la presència de la seva maquinària en obres emblemàtiques: “A la construcció de les torres de la Sagrada Família hi hem tingut dos elevadors de persones. Arribaven a una altura de 90 metres.”