Sr. José Martínez Navarro
Sr. José Martínez Navarro
PC, 19è VOLUM. Impuls immobiliari

JOSÉ MIGUEL MARTÍNEZ NAVARRO

BARNA INTEGRAL SERVIS, S.L. – AFIC

Text del 2007

Les auditories sempre aporten una imatge de qualitat, fiabilitat i prestigi a qualsevol entitat.

Des de fa vint anys, José Miguel Martínez Navarro disposa a la ciutat de Barcelona d’una empresa pròpia en la qual desenvolupa tasques fiscals, alhora que es manté vivament relacionat amb el sector immobiliari. “Afic és una companyia dedicada a l’assessorament fiscal, comptable i laboral, mentre que Barna Integral Servis, fundada el 2003, es dedica a la compravenda d’immobles.”

Els orígens professionals del senyor Martínez es remunten als seus 18 anys, quan s’inicià en el sector immobiliari a l’empresa promotora, constructora i immobiliària Núñez i Navarro. “Aquell va ser el meu primer contacte amb el món immobiliari i també l’experiència en la qual em vaig implicar de manera més directa. Vaig romandre a l’entitat durant un període de quatre anys, i després vaig passar a Immobiliària Erpa, on vaig exercir el càrrec de director comercial. Conclosa aquella etapa, la meva trajectòria s’inclinà cap a la fiscalitat de manera més activa, una àrea per la qual em vaig decantar de manera definitiva ja que era el sector que més m’atreia i m’interessava. Per tal d’ampliar els meus coneixements en aquest camp, vaig preparar-me com a tècnic tributari i, a partir d’aleshores, l’experiència ha estat allò que ha anat marcant el meu camí professional.”

Una de les especialitats d’Afic són les residències per a la gent gran. “Actualment oferim els nostres serveis fiscals a 27 residències per a la tercera edat. Es tracta d’un sector sobre el qual l’administració pública exerceix una supervisió minuciosa, especialment la Generalitat de Catalunya, que té molta cura per tal que les gestions i les normatives s’acompleixin amb rigor. Malauradament, tothom sap que s’han produït circumstàncies molt desagradables pel que fa a l’atenció de la gent gran, la qual cosa ha obligat a què el control, dut a terme per la Conselleria de Benestar i Família, s’hi exerceixi en l’actualitat de manera força més exhaustiva.”

José Miguel Martínez Navarro forma part d’una generació que, en el camp professional, ha hagut d’influir a fi que el món empresarial prengués consciència de la importància que té el fet de tributar. “Tot i que, actualment, una gran part d’empresaris té una consciència clara que la tributació és necessària, l’empresa mitjana i petita del nostre país intenta estalviar en tots els conceptes i, per tant, aquesta és una actitud que també afecta els aspectes fiscals.”

De vegades, aquest comportament pot arribar a ser contraproduent per a la mateixa empresa i posar-ne en perill el desenvolupament. “Crec que, en ocasions, els petits empresaris no comprenen prou bé que una companyia que obté uns bons beneficis pot optar a grans possibilitats de futur, ja que les entitats bancàries sempre estaran disposades a finançar-ne projectes de magnitud. Malgrat tot, considero que cada cop és més habitual que els empresaris entrin en la dinàmica d’entendre i assumir aquesta situació i que, tant a Catalunya com en el conjunt de l’Estat espanyol, s’estan fent avenços importants en aquest aspecte. Penso que el nostre país s’està endinsant en un camí interessant i summament positiu que s’apropa a la manera de funcionar de la resta d’Europa o la dels Estats Units. Aviat entrarà en vigor una nova normativa de comptabilitat més unificada, i ja fa temps que també disposem de les normes ISO, la finalitat de les quals consisteix a coordinar les normes nacionals amb el propòsit de facilitar el comerç i l’intercanvi d’informació i contribuir amb uns estàndards comuns al desenvolupament i la transferència de tecnologies. Són moltes les empreses de diversos àmbits que apliquen les normes ISO, perquè els repercuteix a l’hora de reafirmar la seva credibilitat.”

La iniciativa de realitzar auditories voluntàries també pot ajudar a mostrar una certa transparència de les companyies. “Les auditories sempre aporten una imatge de qualitat, fiabilitat i prestigi a qualsevol entitat.”

El sector immobiliari és una àrea empresarial que tradicionalment ha tingut certa mala reputació en assumptes fiscals. “Com que durant força temps no s’ha exercit una pressió de control excessiva sobre el món immobiliari, el diner no declarat sempre s’ha vinculat amb més perseverança a aquest camp que no pas a altres sectors professionals. Darrerament, però, aquesta situació està canviant, i el govern exerceix una vigilància més rigorosa i detallada. Considero que aquesta és una actitud molt positiva, ja que els impostos sempre reverteixen en benefici del conjunt de la societat. Entenc plenament que els empresaris, dintre d’un marc legal, facin tot el possible per estalviar, perquè aquesta és una característica intrínseca dels humans i dels negocis, però insisteixo que aquest estalvi ha de restar sempre dins dels límits establerts per la llei.”

El senyor Martínez Navarro manifesta d’una manera molt precisa la seva opinió respecte del fenomen del boom immobiliari que s’ha produït al nostre país en els darrers anys. “Aquesta circumstància en la qual ens trobem actualment no s’hauria d’haver produït mai. Una situació d’aquestes característiques no és avantatjosa per a ningú, perquè l’únic que hem aconseguit és arribar a un punt en què gairebé es trenca el mercat immobiliari. Avui dia, les vendes d’immobles han minvat respecte a èpoques anteriors, la qual cosa es deu al fet que el cost de l’habitatge és tan elevat que la possibilitat d’accedir-hi ha deixat de ser assumible per una gran part de la societat, sobretot per la població que habita en ciutats com Barcelona. Crec que és improbable que els preus dels immobles arribin a descendir mai, però sí que veig possibilitats que, a llarg termini, se’n produeixi una estabilització del valor. La situació en què ens trobem actualment dificulta la tinença d’un patrimoni útil; amb això pretenc explicar que, si la sobrevaloració d’un habitatge impedeix que sigui venut, aquest mateix habitatge deixarà de ser aprofitable de manera íntegra i les possibilitats de treure’n un rendiment seran escasses.”