Srs. Anglada
Srs. Anglada
PC, 19è VOLUM. Impuls immobiliari

JOSEP ANGLADA BAU, MARTA ANGLADA BAU, SANTI ANGLADA BIGAS

ROURA-ANGLADA, S.A.

Texto del 2008

Quan un client vol un producte resistent, de ràpida execució i muntatge i econòmic, sol adreçar-se a empreses de prefabricats.

Roura-Anglada, S.A. és una empresa familiar fundada per Jaume Anglada Mataró, dedicada exclusivament des dels seus inicis a la producció de prefabricats de formigó i de la qual actualment en són propietaris Josep i Marta Anglada Bau i Santi Anglada Bigas. “És la fàbrica de biguetes en funcionament més antiga de tot Espanya, ja que data del 1934. El pare, Jaume Anglada Mataró, començà a fabricar biguetes i tubs de formigó en un taller de 200 m2 (capaç de produir 25 metres lineals de biguetes al dia, ajudat per quatre treballadors), situat a la Plana de Vic, zona on centrava la distribució. En aquest segment de la construcció estaven els senyors Anglada Mataró i Roura. S’associaren i fundaren l’empresa Roura i Anglada, S.A. El 1969, també a Vic, inauguraren una nova fàbrica –on s’ubiquen les instal·lacions actuals– que incorporà noves tècniques del pretesat i multiplicà la capacitat de producció. Així, participaren en el creixement industrial del país. Posteriorment, el senyor Roura deixà l’empresa, i vam decidir conservar el nom originari de la societat, ja que era molt conegut entre la gent.” Avui, l’àmbit d’actuació de l’empresa abasta tot Catalunya, en especial les províncies de Girona i Barcelona, on destinen el 80% de la fabricació.

Roura-Anglada, S.A. posseeix unes instal·lacions amb una superfície superior als 32.000 m2, on es produeixen més de 6.000 metres lineals de biguetes i 800 m2 de plaques alveolars diàriament. “També manufacturem altres productes, com pilars, bigues tubulars i peraltades, canals, panells o jàsseres de forjats; és a dir, tot tipus d’estructures prefabricades. En total, hem realitzat més de 700 obres i infraestructures per tot Catalunya i part d’Espanya, producció que ha estat possible gràcies al nostre equip de més de 50 professionals en constant formació. Per distribuir-la, comptem amb una flota pròpia de camions, tot i que el 80% és externa. Hi ha una rotació molt important de camions, alguns dels quals són de gran tonatge per les dimensions i pesos de les nostres peces.”

El senyor Santi Anglada explica que les comandes les encarreguen generalment els responsables d’execució de les obres o la propietat de les mateixes. “Inicialment, el client planteja una necessitat i demana una solució. Quan vol un producte resistent, de ràpida execució i muntatge, i a més econòmic, sol adreçar-se a empreses de prefabricats. Llavors, escull el fabricant que li ofereix la proposta més eficient i viable.”

El proveïment dels àrids, una de les matèries primeres bàsiques utilitzades en la producció dels prefabricats, és força complicat. “Les matèries primeres bàsiques amb les quals treballem són ciment, àrids i ferro. Els àrids provenen de Bellpuig, ja que per elaborar els nostres productes han de tenir molta qualitat, perquè treballem amb elements prefabricats d’alta resistència. Sovint ens trobem amb complicacions derivades de les dificultats en l’explotació de les escasses pedreres existents, fet que crea una situació d’incertesa angoixant. A més, hi ha increments de preus freqüents i imprevisibles.”

Roura-Anglada, S.A. s’encarrega de fabricar i instal·lar els prefabricats. “Construïm naus industrials i comercials, cinemes, edificis d’oficines, estructures prefabricades, edificis multiplanta i altres projectes a mida i assegurem alhora la qualitat del producte i la instal·lació. Abans, el 90% de les naus es feien de blocs, però aquest sistema ha quedat obsolet i ara s’aixequen amb panells prefabricats, que arriben a pesar fins a 10 tones. Aquest sistema ens permet tancar un recinte de 1.000 m2 en només 4 dies.”

El desenvolupament tecnològic del sector ha estat lent però, al capdavall, determinant. “Es tracta d’un sector on ha costat molt fer passos cap a les noves tecnologies i els nous sistemes. Sortosament, ara vivim una fase en què es produeixen moltes millores en aquest terreny. Abans, cinc operaris feien cinc bigues de 4-5 metres cada dia, perquè teníem cinc motlles. El fet de treure’ls el ferro i tallar-les a mà era molt laboriós. Ara, set operaris poden produir 6.000 metres lineals al dia, és a dir, 1.200 bigues de 5 metres. I amb les noves tecnologies que tenim previst incorporar, augmentarem encara més la proporció.”

A Espanya, encara queda molt camí per recórrer en el terreny de les innovacions, a diferència d’altres països europeus, on fa temps els prefabricats s’empren en tots els àmbits de la construcció. “Els tècnics s’hi van involucrant a poc a poc i alguns arquitectes ja comencen a pensar a demanar productes innovadors per variar les propostes. Però, dins del camp dels prefabricats, aquest pas és complicat, perquè no hi ha una línia homogènia de producció. D’entrada, són encàrrecs puntuals i per a obres molt específiques, cada cas requereix un estudi i un motlle concret. Tot i que és difícil preveure la producció a curt termini, començar a enfocar el futur per aquest camí és ja una bona perspectiva. Això suposa que els departaments tècnics de les empreses de prefabricats han d’estar en constant desenvolupament de nous prefabricats a nivell de disseny, càlculs i execució d’obres.”

Els factors que expliquen la bona marxa del sector dels prefabricats de formigó en els darrers anys són diversos. Santi Anglada n’apunta alguns: “Hem viscut darrerament un boom en el sector de la construcció, on la mà d’obra ha estat escassa i sovint poc qualificada, cara i informal. Aquesta conjuntura ens ha beneficiat, ja que nosaltres sempre comencem i acabem l’obra, oferint al client final la seguretat d’enllestir-la en els terminis previstos. A més, per la mateixa naturalesa dels productes, els nostres pressupostos són molt fàcils de controlar, i no estan subjectes a desviacions significatives, com passa amb la majoria de projectes, en els quals la mà d’obra i la diversitat de materials juguen un paper essencial.”

Entre els projectes de futur, destaca la creació d’una nova fàbrica totalment automatitzada, que s’ubicarà a la Plana de Vic. “A la futura fàbrica, tot es fa pensant en els nous sistemes, tant pel que fa als motlles com als comandaments d’alimentació de la maquinària. Tenim els projectes definits i estem a punt de començar els moviments de terres per iniciar la instal·lació. La nova fàbrica tindrà 50.000 m2 i estarà al municipi de Seva, al costat de l’autovia C-17. El més difícil ha estat aconseguir el terreny per construir-la, ja que era important la proximitat amb la carretera. Finalment, vam optar per Seva, perquè, amb el seu alcalde al capdavant, fou el municipi que millor acollí el nostre projecte des del primer dia. Un dels objectius de l’empresa, a curt termini, és incorporar elements prefabricats a la construcció d’habitatges. Per això, una part de la nova fàbrica està ideada per treballar-ne l’estructura, les façanes i les escales. Aquesta etapa exigeix fer unes inversions força importants i caldran com a mínim 2-3 anys per poder assumir-les, però també ens permetrà reduir costos de producció i millorar les condicions de qualitat i de seguretat.”