Sr. Josep Castellano Costa
Sr. Josep Castellano Costa
PC, 19è VOLUM. Impuls immobiliari

JOSEP CASTELLANO COSTA

ARQUITECTE TÈCNIC I DOCTOR EN DRET

Text del 2007

Entenc la recerca com la combinació dels coneixements acadèmics amb l’àmbit de la realitat social.

Amb una productiva vida professional, Josep Castellano Costa és soci i fundador de JC2 Managers, una empresa situada a la ciutat de Girona dedicada a la gestió integral de l’edificació. “La companyia ofereix un servei complet als promotors immobiliaris. Quan ens encomanen un projecte, realitzem un estudi de viabilitat econòmica i, posteriorment, assumim la responsabilitat de cada una de les fases de què consta el procés de l’edificació. Cada vegada és més habitual que el nostre sector tendeixi cap al que s’anomena project i facility management, una tècnica de treball que parteix d’una planificació global dels edificis i evita les improvisacions de les actuacions a curt termini. És una de les disciplines de major creixement mundial en l’àmbit de la gestió i demostra que avui dia el sector de l’edificació pot comptar amb un equip de professionals que actuï de manera integrada, des de la primera fase de l’estudi de viabilitat econòmica de l’edifici fins al final de la seva vida útil.”

La dedicació professional de Josep Castellano engloba, però, també d’altres àmbits. “Compagino el món empresarial amb altres activitats professionals. JC2 Managers és una societat que comparteixo amb el meu germà, Jordi Castellano, qui exerceix de director executiu de l’empresa i, per tant, du les directrius del negoci. Jo també hi col·laboro aportant-hi experiència, però la meva activitat principal es basa en la recerca i la docència universitària.”

Josep Castellano és una persona inquieta amb un gran afany per ampliar coneixements dins el seu camp professional, fet que el dugué a obtenir la llicenciatura en Dret l’any 1988 i, així, encaixar dues disciplines com són l’arquitectura i la jurisprudència. “Després d’estudiar Formació Professional, vaig començar a exercir de delineant de la construcció i, alhora, vaig obtenir la diplomatura en Arquitectura Tècnica per la UPC de Barcelona. Després de treballar cinc anys amb empreses del Grup March, que em permeteren adquirir una gran experiència professional exercint d’arquitecte tècnic en l’obra civil de la Central Nuclear d’Ascó, sentia que tot allò se’m feia petit o era massa conservador. Necessitava més camp d’actuació, calia emprendre un nou camí. Així doncs, vaig tornar a començar de zero entrant de professor a temps parcial a la Universitat Politècnica de Catalunya. També, conjuntament amb un soci creàrem un despatx professional a Sabadell. I, al mateix temps, uns promotors importants em demanaren que agafés les regnes de les empreses immobiliàries que posseïen a Sant Cugat del Vallès.” D’aquesta manera, inicià la seva relació amb el sector de la promoció immobiliària.

Josep Castellano també s’havia començat a interessar pel món del dret. “Sempre m’ha agradat viatjar i, en aquell temps, vaig observar que, si el nostre país havia d’obrir les portes a Europa, s’havien de fer canvis radicals. A partir d’aquella reflexió em vaig aproximar molt a Brussel·les i vaig adonar-me que hi existia tot un dret comunitari amb un gran pes. Si Espanya volia avançar cap a un estat democràtic, la legislació havia de venir galopant, però no solament des de l’interior de l’Estat, sinó que també des d’Europa.”

Així doncs, es matriculà a la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona i, al cap d’uns anys, es doctorà en aquesta disciplina. “Mentre estudiava la carrera, ja disposava d’un despatx professional a Girona, ciutat on resideixo, i el meu soci s’havia fet càrrec del de Sabadell. L’activitat d’ambdues oficines era el project management, que significa dur la gestió integral en el camp de l’edificació. Alhora, en aquella època, acabava d’aconseguir una plaça de professor titular a la Universitat de Girona. L’any 2000, vaig doctorar-me en Dret per la mateixa universitat. Amb la meva tesi, que va materialitzar-se en un llibre titulat Análisis del régimen jurídico del proceso constructivo de la edificación, vaig voler aportar tota la meva experiència en el sector de la construcció i traslladar-la al món del dret.”

Avui dia, aquell treball ha esdevingut un referent i el llibre ha estat citat tant pel Tribunal Suprem com per altres institucions de renom. “Penso que aquest ressò s’ha degut al fet que l’obra exposava, amb llenguatge jurídic, aspectes del sector de l’edificació i aproximava ambdós mons. En lloc de basar-me en lleis, articles o codis, vaig incidir en el que els professionals anomenem l’anàlisi tècnica del procés constructiu de l’edificació, quelcom que més tard derivà en un projecte de recerca titulat Libro abierto.

Actualment, Josep Castellano desenvolupa la funció de director del projecte d’investigació Libro abierto, una idea impulsada pel COAAT de Málaga en conveni amb la Universitat de Girona. L’enfocament principal del projecte es basa a assolir una major qualitat en el procés de l’edificació, així com a contribuir a millorar el coneixement i la pràctica professional a través de la difusió de temes tècnics rellevants. “La naturalesa d’aquest projecte, a banda d’actualitzar i ampliar periòdicament el seu registre amb intervencions externes, se centra també en la divulgació tècnica a partir de jornades, publicacions i d’altres activitats encarades a generar un debat obert entre els diferents col·laboradors i professionals del sector.”

D’aquesta manera, Josep Castellano es defineix com un impulsor de la política científica. “M’interessa la política científica com a activitat dirigida a l’anàlisi i al control tècnic i jurídic del procés constructiu. I entenc la recerca com la interacció dels coneixements acadèmics i la pràctica professional, en connexió amb la realitat social. Precisament, conèixer ambdós conceptes m’ha permès mantenir una visió àmplia del que jo entenc com a política científica en l’àmbit de l’edificació.”

En relació amb aquest punt de vista, durant la dècada dels anys 90, Josep Castellano fou president d’ICCE (Instituciones Colegiales para la Calidad en la Edificación). “L’entitat es caracteritzava pel foment de la formació continuada de tots els professionals per tal que puguin adaptar-se a les noves legislacions que van sorgint i per l’agrupament de laboratoris i gabinets tècnics dels COAAT d’Espanya. Amb aquella experiència vaig tenir l’oportunitat d’entrar en contacte amb professionals de gran vàlua i de conèixer perspectives diferents.”

La trajectòria de Josep Castellano es distingeix per la seva voluntat a l’hora d’involucrar-se en tots aquells àmbits que li són afins, com les conferències, les publicacions o la docència, camp en què destaquen les seves intervencions en cursos i postgraus impartits per la Universitat de Girona, en la qual és director del Departament d’Arquitectura i Enginyeria de la Construcció des de l’any 2004. “Val a dir que els estudis de Dret m’han ajudat a complementar la meva tasca docent. N’he après la necessitat de raonar els conceptes per poder-los transmetre amb una exposició comparada. El món del dret m’ha aportat l’hàbit de suggerir als meus companys de professió que les idees s’han de saber escriure, que no n’hi ha prou amb una exposició gràfica o oral.”