Sr. Josep Chiva i Masó et alia
Sr. Josep Chiva i Masó et alia
TH, 6è VOLUM. Crisi i Perspectiva

JOSEP CHIVA I MASÓ i MONTSERRAT SANSÓ DE CASTELLAR

CHIVA-SANSÓ CONSULTORS E-ASSESSORS

Text del 31/05/2013  

Convençut que la crisi no ha estat casual, sinó propiciada per certs grups de poder amb la voluntat d’implementar mesures d’austeritat, l’economista al capdavant d’una de les poques consultores especialitzades en agències de viatges proposa fórmules de recuperació econòmica basades en la formació i el reciclatge del sector productiu, i exposa la disparitat de criteris dins el col·lectiu empresarial amb relació al procés independentista català. 

Una aliança vital i professional

Sóc diplomat en Ciències Empresarials i llicenciat en Dret i en Ciències Econòmiques. Vaig iniciar la meva carrera professional com a analista de riscos a Banca Catalana. Posteriorment, em vaig dedicar a la docència universitària, tasca que vaig desenvolupar durant sis anys, fins que el 1995 vaig fundar, juntament amb la meva esposa, Montserrat Sansó, l’empresa Chiva Sansó Consultors. Avui m’encarrego de les àrees fiscal, laboral i mercantil, mentre que Montserrat, diplomada en Ciències Empresarials i llicenciada en Ciències Econòmiques i Actuarials, és responsable de l’àrea de consultoria financera, control de gestió i gestoria. D’altra banda, també exerceix de perit economista en les situacions tant judicials com extrajudicials.

Serveis àgils, dinàmics i personalitzats mitjançant les noves tecnologies

Si bé vam començar la nostra activitat oferint serveis clàssics de gestoria, aviat vam comprendre que havíem de centrar-nos en l’assessorament d’empreses, sobretot pimes, ja que abunden els professionals en el seu sector, però no especialitzats en l’àrea de gestió empresarial. Des de la fundació de l’entitat, hem evolucionat segons les necessitats del mercat, i avui concentrem la nostra labor en les següents àrees: assessorament laboral, fiscal, mercantil i civil; consultoria d’empresa i control de gestió. A més, donem l’assistència al client de manera àgil, ràpida i personalitzada, gràcies als recursos informàtics i a les modernes tecnologies que disposem.

Especialistes en l’assessorament a agències de viatges

Ens hem especialitzat en un sector que tracten molt poques assessories: l’assessorament a les agències de viatges. Hi ha un nombre molt limitat d’entitats dedicades a aquest àmbit; això és degut, entre altres raons, al fet que l’aplicació del Règim Especial de les Agències de Viatges en l’IVA presenta una gran complexitat tècnica que requereix amplis coneixements sobre el mateix. 

Protegir els interessos d’un sector vital per a la nostra economia

La fiscalitat de l’IVA està harmonitzada a Europa, encara que els tipus impositius són dispars i, pel que fa al Règim Especial de les Agències de Viatge, està recorregut contra Espanya davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, per discrepàncies en la seva aplicació. A Chiva Sansó assessorem les empreses del sector i les ajudem a protegir-se dins un règim fiscal complicat que les col·loca en situació de desemparament. Per això estem en negociacions amb una editorial per tal de publicar un llibre sobre el tractament de l’IVA a les agències de viatge, que afecta tots els països de la Unió Europea, i molt especialment a Espanya, ja que és un gran receptor de turisme. 

Inadequada aplicació de l’IVA a les agències de viatges espanyoles

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea molt probablement condemnarà Espanya per incomplir la directiva europea sobre l’IVA envers el REAV, en considerar que no s’aplica correctament aquest impost a les agències espanyoles. Aquest tems és essencial si tenim en compte que el sector del turisme és un dels motors de l’economia espanyola. Caldria per part del Govern espanyol ser més sensible amb el mateix i lluitar davant de les institucions europees amb major decisió.

Per la modernització de les assessories

La crisi actual, que en la meva opinió encara es perllongarà fins a l’any 2020, no ha suposat un increment en el volum de treball de les empreses del nostre sector, però sí ha generat una creixent necessitat de reciclatge professional. Aquesta realitat obliga a situar-se en un nou context que es tradueix en una imprescindible modernització tecnològica i formativa dels nostres serveis.

Cal una major especialització i internacionalització de les empreses catalanes

Catalunya és pionera a l’Estat en exportació; tanmateix, les nostres empreses han d’internacionalitzar-se encara més i especialitzar molt els seus serveis per resistir la crisi. En l’àmbit de les agències de viatges, durant els últims anys, hem assistit a la proliferació de plataformes digitals que comercialitzen productes a baix preu, de manera que a l’usuari pot costar-li diferenciar una entitat de la seva competència. Una de les nostres tasques, per tant, rau a ajudar els nostres assessorats a destacar-se, fent-los apostar per un exhaustiu coneixement dels destins que ofereixen i també pel disseny de viatges a la carta, adaptats als gustos dels seus clients.

Un país low cost

Durant els últims anys, Espanya s’ha convertit en un país low cost, fins al punt que a Europa s’ha estès la concepció que es regateja el preu dels productes, tal i com passa als països del Tercer Món. I si aquesta imatge irreal ha fet fortuna a l’exterior és perquè no hem basat la nostra economia en el sector productiu i tecnològic, com sí ho ha fet, per exemple, Alemanya.

Apostar per una formació continua i vinculada a les necessitats del mercat

Els estudiants actuals no tenen una formació pràctica que els permeti donar resposta a les necessitats del mercat laboral, ja que els coneixements que s’obtenen a la universitat són molt teòrics, malgrat els canvis aportats pel pla de Bolonya. Pensem que les empreses de serveis contracten personal amb l’expectativa de generar un resultat immediat, i aquest objectiu només s’obté amb la preparació adequada. Com que a Chiva Sansó sempre hem tingut molt clara la necessitat d’una formació continuada, quan una persona passa a formar part del nostre equip ha de destinar una part petita de la seva base salarial a ampliar els seus coneixements, ja que entenem que és l’única manera de conscienciar la persona del veritable valor d’allò que realitza. En qualsevol cas, la nostra empresa fiança la part més important de la formació del nostre personal. 

Massa laboral d’uns tres milions de persones sense formació

A causa de l’especulació que s’ha dut a terme al sector immobiliari durant les últimes dècades, Espanya compta amb un parc de 600.000 habitatges en estoc, que, segons estimació dels especialistes, necessita un període de cinc anys sense construir per ser col·locat. Però aquest no ha estat l’únic efecte negatiu de la bombolla immobiliaria. En el supòsit que Espanya comencés a créixer un 2%-3% anual i els índexs de desocupació disminuïssin, existiria una massa de 2-3 milions de persones provinents del sector de la construcció i els serveis que no podria treballar perquè no posseeix formació i, per tant, es troben de facto fora del mercat laboral.

Especial virulència de la crisi als països llatins

La crisi ha atacat amb especial virulència els països llatins, com Grècia, Espanya i Itàlia, on preval una cultura que exalta la picardia, menyscaba l’esforç de l’empresari i es contraposa a la mentalitat dels treballadors anglosaxons, sempre sol·lícits a oferir iniciativa directa i a assumir responsabilitats per conservar la feina.

És injust equiparar empreses amb facturacions desiguals

La Llei hauria de diferenciar les empreses que facturen més de 20 milions l’any d’aquelles altres amb un volum de negoci menor, cosa que només fa en molt comptades ocasions. Conec casos concrets en què la inspecció de tributs ha aixecat una acta a una pime perquè les liquidacions de l’IVA són incorrectes en la seva aplicació, sense tenir en compte que el petit empresari es veu obligat a assumir funcions –per falta de recursos– que exigeixen un gran esforç individual per la seva part, sense posseir els coneixements necessaris.

Grans i petits empresaris davant el procés d’independència català

El fenomen econòmic adquireix una dimensió fonamental en el procés independentista català impulsat per Artur Mas. És inqüestionable que existeix una nombrosa representació de petits i mitjans empresaris pro independentistes, igual que un important grup de grans empresaris catalans es mostren clarament en contra de la iniciativa, perquè temen enfrontar-se a un sentiment anticatalanista que perjudiqui la venda dels seus productes o serveis al conjunt de l’Estat espanyol.

Per què les borses mundials donen màxims històrics si l’economia global no és positiva

Si partim de la benvolent creença que aquesta crisi no ha estat provocada ni dirigida –de la qual cosa difereixo–, és innegable que existeixen uns certs poders financers que controlen l’economia mundial i, així mateix, que hi ha determinats sectors que obtenen beneficis de la conjuntura actual. Prova d’això són els expedients de regulació de treball en què es realitzen autèntiques neteges de personal sota criteris clarament subjectius. I cal no oblidar que el procés d’unificació alemanya –subvencionat per tot Europa– va eliminar la mà d’obra barata provinent de la zona est, i per tant la massa laboral espanyola és de gran utilitat per cobrir les necessitats de l’esmentat país. En cas contrari, no tindria sentit que les borses més rellevants del món donin màxims històrics, quan l’economia en termes generals no és positiva. Només cal veure què hi ha darrera de la borsa americana: la mà de la FED, a través de les QE.

Homenatge a Montserrat Sansó

Des d’aquestes línies, aprofito l’ocasió per manifestar la meva sincera admiració a la meva esposa que, com la majoria de les dones professionals, fa un enorme sacrifici personal per a conciliar vida professional i familiar.