Sr. Josep Farrés Sebastián
Sr. Josep Farrés Sebastián
PC, 18è VOLUM. Recerca Científica

JOSEP FARRÉS SEBASTIÁN

Laboratoris BDF (BEIERSDORF)

Text del 2006

En molts aspectes som capaços d’actuar amb més racionalitat i eficiència que els professionals dels països europeus més avançats.

El sector farmacèutic produeix una àmplia gamma de productes per al mercat sanitari, on cada vegada tenen més presència els productes denominats de dermofarmàcia, conseqüència de l’interès de la població per un tipus de productes que han esdevingut necessaris i que gaudeixen de la garantia de qualitat de les indústries farmacèutiques. En tots els productes de la indústria farmacèutica les exigències de qualitat i fiabilitat són molt elevades. Josep Farrés Sebastián, farmacèutic amb una dilatada trajectòria dins del sector farmacèutic en els àmbits de la producció, la distribució i el control de qualitat ha viscut l’evolució del sector en els darrers anys, les noves tendències i també l’aplicació i adaptació de normatives estrictes en el marc del grup empresarial Beiersdorf SA, amb filial a Argentona i fundat a Hamburg (Alemanya) el 1882. Explica el motiu de la seva decisió de treballar en el món de la farmàcia: “L’interès per la sanitat em ve des de petit. No va ser fàcil encaminar els meus projectes. Els pares van treballar de valent per ajudar-me a pagar els estudis. Als 16 anys em vaig posar a treballar per portar endavant la carrera, combinant estudis i feina.”

Després de llicenciar-se va trobar una nova feina en una indústria farmacèutica d’Argentona, Laboratorios tesa SA, una empresa participada en un 50% per Beiersdorf i en l’altre 50% per socis catalans des del 1954. Actualment les dues entitats actuen separadament després de la segregació del 2003. “Beiersdorf SA – Grup BDF- és  una multinacional farmacèutica amb presència a molts països. Té per objectiu situar-se a prop de la gent per ajudar-los a resoldre els seus problemes i necessitats sanitàries, amb més de 120 anys treballant amb eficiència i voluntat de crear productes de qualitat. Hi ha 10 marques principals que es distribueixen arreu del planeta: Nivea, Eucerin, Labello, 8×4, atris, la prairie, Juvena, Florena, Futuro i Hansaplast/Elastoplast. BDF té 3 sectors principals d’activitat: el del medicament, gairebé col·lateral, (de fet, l’empresa va néixer com a laboratori farmacèutic d’especialitats); el de productes sanitaris, amb un paper central de l’empresa d’Argentona amb la producció de tiretes o strips, i el sector dedicat a la cosmètica i la dermofarmàcia, que té un gran pes dins del total d’activitat, amb el 80% del volum de negoci. L’empresa d’Argentona és el centre de distribució per Espanya i alguns països del món. Allà es realitza el procés d’aplicació del desenvolupament per fer realitat alguns productes farmacèutics desenvolupats a Hamburg.”

Josep Farrés s’encarrega de la direcció tècnica del laboratori, tant de productes sanitaris com de la resta de productes que distribueix la companyia , i és responsable tant de la distribució com de la fabricació. “Implica tenir coneixements amplis de la legislació aplicable a cadascun dels tipus de productes, legislacions que emanen de la Llei General de Sanitat. La meva funció principal, a més de dirigir el laboratori d’anàlisis i el de control de qualitat, és tenir cura que quan posem el producte en el mercat compleixi tots els requisits legals. Això està en contínua evolució, així com la interpretació d’algunes normes. Les nostres empreses estan sotmeses a inspeccions i acreditacions dels organismes notificats, que són organitzacions que la Comissió Europea ha certificat per comprovar que compleixen les normes. La major part de les marques CE impliquen un sistema de qualitat estàndard -ISO-, aplicada al sector. Cada any tenim unes inspeccions rigoroses per comprovar que mantenim el sistema de qualitat i que asseguren que el producte és adequat, segur i eficaç. Diferents entitats inspeccionen, verifiquen i auditen que les instal·lacions i el sistema de qualitat que apliquem a la producció i distribució dels nostres productes compleixen els requeriments.”

Hi ha productes que produeixen les indústries farmacèutiques que es denominen frontera i que per les seves qualitats i beneficis poden ascendir de nivell. Aquí entra en joc la farmàcia legal: “Parlem de productes frontera quan un producte pot tenir diferent classificació en funció de diferents factors (indicacions, composició, lloc i forma d’aplicació). Per passar la frontera cal superar uns requisits legals. Anomenem farmàcia legal el coneixement i normativa que permet determinar l’status d’un producte.”

La formació de Josep Farrés al llarg dels darrers anys ha anat acompanyada d’estades a la central d’Hamburg, on “es posen en comú aspectes de l’empresa, de producció, d’estratègia, conceptes… El 1986, quan vaig anar-hi per primera vegada, la sensació que tenia era que a Catalunya no teníem el nivell de qualitat i funcionament dels alemanys. Ara sé que els professionals catalans som millors en molts aspectes que els dels països més avançats d’Europa; capaços d’actuar amb més racionalitat i amb més eficiència de costos. Ens hem certificat amb la norma obligatòria del sector molt abans que els nostres col·legues alemanys i amb menys costos. La indústria farmacèutica catalana és capaç de portar endavant els projectes de forma racional i eficient.”

Beiersdorf d’Argentona duu a terme la fabricació d’unes conegudes tiretes o strips de diferents composicions i formes. “Es distribueixen a molts països, però en especial a Europa, EUA i Austràlia. Fa 5 anys es va produir una revolució en el món dels adhesius. Durant 150 anys s’havia estat formulant amb diferents tipus de cautxú, natural o sintètic, una tecnologia basada en dissolvent, molt contaminant, que després del procés s’havia de recuperar o llençar a l’atmosfera. Ara usem un tipus d’adhesiu que no n’utilitza. Són coles calentes de diferents tipus formulades amb diferents cautxús però sense dissolvent per fer les barreges..”

Senyal que la farmàcia moderna evoluciona i millora tant els productes finals com els processos per dur-los a terme. Josep Farrés viu amb passió aquest procés de transformació i participa activament en projectes diversos. El seus coneixements sobre la farmàcia l’han portat a col·laborar amb el ministeri de sanitat en l’elaboració del Libro blanco de la investigación en el mundo del producto sanitario.