Sr. Josep Maria Comelles
Fotografia: Àngel Font
PC, 2n VOLUM. Restauradors de Catalunya

Sr. Josep Maria Comelles

EL TOLL