Srs. Josep Maria i Francesc Xavier Pujol i Pou
Srs. Josep Maria i Francesc Xavier Pujol i Pou
PC, 20è VOLUM. Empenta i Coratge

JOSEP MARIA PUJOL I POU, FRANCESC XAVIER PUJOL I POU

CONSTRUCTORA DE CALAF

Texto del 21/10/09

“Si bé els nostres antecedents en el sector es remunten a molts anys enrere, el nostre pare, Joan Pujol i Bacardit, creà la companyia el 1964. D’ell vam aprendre que el més important de tot és fer les coses ben fetes”

“Restaurar obres emblemàtiques dóna prestigi a l’empresa. Així, entre d’altres, hem intervingut en el Palau de l’Abat a Poblet, el Monestir de Vallbona de les Monges i en el Món San Benet de Bages”

“Caldria fer un gran esforç inversor en infraestructures ferroviàries i viàries, principalment a Catalunya”

“Urgeix signar un pacte polític i social contra la crisi, que reactivi el crèdit i elimini rigideses del mercat laboral per marcar el camí de retorn al reequilibri pressupostari”

“Seria ideal que en un mateix lloc es poguessin fer totes les gestions administratives”

Els germans Josep Maria i Francesc Xavier Pujol i Pou, administradors de l’empresa Constructora de Calaf, representen la quarta generació dedicada al sector de la construcció. “Estem al cor de Catalunya, prop de Manresa, Igualada i Cervera, i a tres quarts de Vic i Lleida. Els nostres antecedents en el sector es remunten a molts anys enrere, ja que el besavi i l’avi eren constructors. Com a Constructora de Calaf hi som des del 1964, any en què el nostre pare, en Joan Pujol i Bacardit, creà la companyia. El 1971, el pare va fer la xarxa de distribució d’aigües a Calaf per encàrrec de la Confederació Hidrogràfica del Pirineu Oriental. Al començament de la seva vida laboral va treballar com a paleta, i després com a mestre d’obres, i l’any 1954 ja construí un pont de pedra amb tres arcs de 15 m i 69 m de llargada per a la Diputació de Barcelona, sobre la riera de Rajadell, obra on encara avui passa la carretera i es conserva en perfecte estat. De la primera etapa d’aquesta història familiar en conservem encara un contracte d’obra datat del 1906.”

Sempre s’han mantingut fidels a l’esperit dels seus progenitors. “El més important de tot és fer les coses ben fetes. Gràcies a aquesta manera de treballar, tenim clients des que es va crear Constructora Calaf. Si haguéssim de triar una màxima, diríem que fem obres i mantenim clients; les obres passen, però els clients perduren.”

Constructora de Calaf centra la seva activitat principal en la realització d’obres públiques i privades, moviments de terres i perforacions, ponts, viaductes, grans estructures i edificacions, a més de tractar temes d’urbanisme, cartografia, cadastres, geotècnia, hidrologia i medi ambient. “Al voltant del 65% de la nostra facturació depèn de l’obra pública. Som una empresa força diversificada, ja que realitzem obres d’abastament d’aigua potable i de reg, estacions depuradores i potabilitzadores, edificació d’habitatges i de naus industrials, urbanitzacions i energies alternatives.”

Xavier i Josep M. se senten molt satisfets de la seva participació en la restauració d’obres emblemàtiques. “Són tasques que donen prestigi a l’empresa. Hem restaurat el Palau de l’Abat a Poblet, i portem molts anys treballant al Monestir de Vallbona de les Monges, en la reparació d’elements cabdals com les ales gòtiques del claustre i el cimbori. D’altra banda, també vam intervenir en la realització del complex arquitectònic Món Sant Benet, impulsat per La Fundació Caixa de Manresa, on vam construir l’edifici ‘La Fàbrica’, destinat a centre de convencions.”

Dins del mateix grup hi figura Pemacsa, empresa que disposa d’una planta per a la fabricació d’àrids i formigó, un magatzem de materials per a la construcció i maquinària per a moviment de terres. “Constructora de Calaf té una plantilla de 190 persones i Pemacsa, en té 30. El 80% de nostra plantilla és fixa, integrada per gent que porta molts anys amb nosaltres.”

També participa juntament amb altres empreses, a la Societat ASG (Aigües del Segarra Garrigues). “Aquesta empresa projecta i construeix les infraestructures necessàries per a la distribució de l’aigua per al reg provinent del canal Segarra-Garrigues.”

Tot i estant en vigor el Plan Zapatero, els senyors Pujol creuen que, en termes generals, la licitació pública s’ha reduït significativament. “Si bé les administracions locals han licitat més d’allò que els corresponia gràcies al Plan E, s’ha de tenir present que, alhora, les obres habituals s’han paralitzat. Analitzant la comparativa de la Cambra de Contractistes respecte a les licitacions dels anys 2008 i 2009, ens adonem que el conjunt de les ofertes de les administracions estatal, autonòmica i municipal ha baixat de l’ordre del 42%. Aquesta situació ens avisa que el mercat s’estreny i que hauríem d’obrir el nostre radi d’actuació cap a la resta d’Espanya o de l’estranger.”

L’esperit col·laborador amb els clients i els tècnics distingeix Constructora de Calaf. “Un aspecte bàsic de la nostra tasca és la manera d’executar les obres. Entenem que la relació entre els que hi participen s’ha de fonamentar en la col·laboració. No es pot anar a una obra amb un esperit d’enfrontament, sinó amb la voluntat de resoldre problemes perquè tot avanci. És un tret diferencial de la nostra empresa, tothom ens ho reconeix i ens ho diu públicament. Aquells que integren la nostra estructura empresarial són ben conscients d’aquesta política, i actuen en conseqüència. Per això, anem a les obres a fer més fàcil la tasca de tècnics, propietaris i promotors.”

Conscients de la competència del mercat en el qual treballen, els germans Pujol s’adonen de la necessitat d’aportar valors afegits; d’aquí la importància de les normes ISO per valorar la qualitat de les empreses. “Som molts al sector i ens hem de distingir aportant qualitat i valor afegit. D’aquí el nostre esforç per obtenir les normes ISO 9001, 14.000 i 18.000, i treballem per aconseguir la ISO 166.001, dissenyada per establir els requisits formals que es consideren rellevants en els projectes de recerca i desenvolupament.”

De fet, respecte a la innovació, les empreses constructores han d’apuntar cap a l’eficiència en la gestió de les obres. “S’han d’estudiar les obres acuradament i implementar-hi sistemes nous que millorin el rendiment i redueixin costos; es tracta d’obtenir millors resultats amb més rapidesa. D’acord amb aquesta idea, hem apostat per un sector amb futur com és la construcció prefabricada; hi participem com a socis d’una empresa dedicada a la fabricació d’habitatges de formigó, els mòduls dels quals surten prefabricats i totalment acabats en sèrie del taller.”

També disposen d’innovació tecnològica i fabricació pròpia, per a ús exclusiu de l’empresa. “Dissenyem i fabriquem les nostres pròpies màquines rasadores perquè a Espanya no se’n fan i a Europa quasi bé tampoc; la majoria provenen dels Estats Units. Algunes de les nostres rasadores pesen més de 80 tones i són capaces de fer rases de fins a 1,40 m d’amplada i 4,5 m de fondària per terra o pedra, de forma contínua. S’utilitzen a tot tipus de canalitzacions, bàsicament d’aigua, gas o comunicacions.”

Entrant ja en el tema de la davallada econòmica, una de les mesures a prendre per afrontar-la és la inversió en infraestructures. “Caldria dur a terme una gran renovació d’infraestructures ferroviàries i viàries, principalment a Catalunya. No pot ser que encara s’estigui discutint la construcció dels trams del quart cinturó.”

D’altra banda, si volem recuperar-nos de la crisi, “urgeix signar un pacte polític i social contra aquesta que reactivi el crèdit i elimini rigideses del mercat laboral, per marcar el camí de retorn al reequilibri pressupostari. També fóra important l’agilització de gestions per part de l’Administració, ja que seria ideal que, en un mateix lloc, es poguessin fer totes les gestions administratives. Ara ens posen massa impediments burocràtics i, quan algú vol engegar un projecte empresarial, abans no obté els permisos, en alguns casos solen passar anys.”