Srs. Marbà
Srs. Marbà
PC, 19è VOLUM. Impuls immobiliari

JOSEP MARIA MARBÀ MARCH, MÒNICA MARBÀ MAYA

FINQUES MARBÀ

Text del 2007

Les crisis no són dolentes, ben al contrari, les hem de transformar en oportunitats.

Ja fa tres generacions que Finques Marbà va iniciar la seva activitat en el mercat immobiliari. L’oncle de Josep Maria Marbà va crear l’empresa l’any 1935, i en l’actualitat la seva filla Mònica n’ha pres el relleu i ha obert nous camins: “Ha estat ella qui ha impulsat la nostra pàgina web i qui ha creat un nou servei: l’administració de finques. Fins ara només ens dedicàvem a la compra, la venda i el lloguer.”

Les noves generacions de professionals del sector hauran d’afrontar un nou canvi de cicle. “El boom immobiliari que vàrem viure des de l’any 2000 fins al 2007, aproximadament, ja l’hem deixat enrere. Tot i així, les vendes no s’aturaran, perquè les persones sempre necessitaran un habitatge on viure. Crec que hem viscut una situació del tot desorbitada, i ara de fet estem retornant a la normalitat.”

Diversos factors han causat l’anomenada bombolla immobiliària i el creixement imparable dels preus dels habitatges. Segons el senyor Marbà, un dels principals elements que hi han incidit és l’intrusisme. “El decret del 23 de juny del 2000 va liberalitzar les professions immobiliàries. A partir de llavors, van sortir com bolets immobiliàries poc professionals. Hi va haver una competència desaforada i el sector va quedar desprotegit.”

Un altre factor ha estat la bonança en els interessos de les hipoteques i la circumstància que el mercat immobiliari es convertís en un valor refugi. “La borsa no funcionava i l’inversor s’ha dedicat a invertir en immobles.”

La situació és ara la inversa: les condicions hipotecàries ja no són tan temptadores, el ritme de vendes ha minvat, la pujada de preus s’ha desaccelerat i algunes immobiliàries han començat a tancar. D’altra banda, actualment l’inversor diversifica més les seves inversions i amplia mercats a la recerca de la màxima rendibilitat. Mònica Marbà, lluny de veure la situació actual amb angoixa, la valora com una circumstància positiva. “Les crisis no són dolentes, ben al contrari, les hem de transformar en oportunitats. A diferència d’altres empreses, nosaltres som professionals, amb una formació i uns col·legis que ens recolzen (el Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària i el d’Administradors de Finques). Ara es vol regularitzar el sector i lògicament la gent començarà a buscar la immobiliària que doni garanties i un assessorament rigorós.” El seu pare també manté la calma: “Des que vam començar a treballar, cada deu anys hi ha hagut un parèntesi. Jo ja n’he viscut tres. I patim, però no ens preocupa en excés perquè tenim una clientela molt estable. ”

Després de 72 anys de trajectòria, el boca a orella dels clients és el millor aval de Finques Marbà. “Com a filla, és un orgull estar en el despatx i tractar amb clients amb els quals sempre trobes un nexe en comú, perquè és molt habitual que el meu pare conegui algun familiar o algun amic seu que ja hagi acudit a la nostra empresa i n’hagi quedat satisfet. Això em recorda els anys que fa que estem en el sector i em demostra com s’aprecia la nostra tasca i el prestigi que tenim.”

D’aquesta nodrida trajectòria també en dóna fe un extens arxiu històric dels immobles venuts a Barcelona. “El va iniciar el meu oncle l’any 1946 i hi pots trobar tot tipus de dades relacionades amb la compravenda dels immobles. Hi ha fins i tot edificis que s’han arribat a vendre fins a tres vegades. Recordo una finca al carrer Cartagena venuda pel meu oncle per 300.000 pessetes, que després es va comprar per cinc milions i que avui en dia val uns 600 milions de les antigues pessetes.”

L’assessorament és un altre tret distintiu de Finques Marbà. “Tenim una pàgina web que ha esdevingut una eina de treball molt avantatjosa, ja que facilita fer consultes i inversions als clients que busquen per internet, tant de Barcelona com de fora. Des de la nostra web poden veure el producte i adreçar-se a la nostra empresa. Tot i així, el tracte humà, per a nosaltres, és imprescindible. S’ha de tenir en compte que, per a qualsevol persona, adquirir un habitatge és com fer realitat un somni; veure la cara del venedor, per tant, és important. A Finques Marbà garantim la serietat i l’eficàcia dels nostres serveis, i això és possible gràcies al nostre equip de professionals, integrat per gent amb àmplia experiència en el sector i altament qualificats.”

Mònica Marbà ressalta que, a més, avui en dia, per tal d’oferir un servei integral, una empresa ha de tenir col·laboradors externs. “Finques Marbà compta amb la col·laboració d’especialistes en el sector com: assessors fiscals, arquitectes, advocats i tècnics en la rehabilitació, professionals als quals recorrem quan els nostres clients necessiten d’aquests serveis.”

Pel que fa a l’intervencionisme de les administracions, pare i filla es mostren d’acord a potenciar totes aquelles iniciatives que fomentin la creació de més habitatges a preus assequibles. Tanmateix, fan palès el seu escepticisme amb relació a la decisió de penalitzar l’existència de pisos buits. “Abans d’obligar-los, haurien de modificar les lleis per tal d’incentivar els propietaris perquè lloguin. No pot ser que una persona que deixa de pagar el lloguer d’un pis pugui estar-s’hi fins a nou mesos abans de deixar-lo lliure. Tampoc no és just que el propietari hagi de pagar els costos de l’advocat i del procurador, sense comptar la inversió que haurà de fer si li han malmès el pis.”

Segons aquests dos professionals, si la normativa canviés, el mercat de lloguer s’expandiria i els preus dels arrendaments s’estabilitzarien. En opinió del senyor Josep Maria Marbà, tampoc no es facilita plenament la creació de més pisos per als joves: “Les administracions haurien de donar facilitats per l’arrendament d’habitatges de reduïdes dimensions, i, al mateix temps, ser més flexibles a l’hora de concedir cèdules d’habitabilitat. No obstant això, hem de tenir present la bona voluntat mostrada amb la recent aprovació, en data del 2 de novembre de 2007, per part de l’Estat, de l’anomenada Renta Básica de Emancipación, que és un ajut directe de l’Estat per al lloguer de l’habitatge per a menors de trenta anys.”

Amb relació al futur, els responsables de Finques Marbà posen l’accent en el departament d’administració de finques. Mònica Marbà és la responsable d’aquest servei: “Volem ser l’alta costura de l’administració de finques. Per aquesta raó, la nostra visió a llarg termini és oferir un servei personalitzat i de qualitat. Tractem el patrimoni dels clients com si fos el patrimoni de la família. Ens el fem nostre i això ens diferencia.”

I en posa un exemple: “El primer que fem és realitzar un estudi de rendibilitat i d’ocupació de l’immoble. És un treball que molts clients et valoren i que no tothom du a terme.”

L’assessorament i el tracte humà també ocupen un lloc privilegiat entre els objectius de futur, assegura Josep Maria Marbà: “La serietat, l’eficàcia, l’experiència i l’honorabilitat és el que fa que els nostres clients dipositin la seva confiança en el nostres serveis. Allò que sembris avui serà la collita del demà.”