Dr. Josep Maria Suñé i Negre
Dr. Josep Maria Suñé i Negre
PC, 18è VOLUM. Recerca Científica

JOSEP MARIA SUÑÉ I NEGRE

UNITAT DE TECNOLOGIA FARMACÈUTICA. FACULTAT DE FARMÀCIA. UNIVERSITAT DE BARCELONA

Text del 2006

“Cal establir una bona relació amb el món professional i la indústria farmacèutica per millorar resultats”

Un aspecte clau per al desenvolupament futur del nostre país és la capacitat de generar nou coneixement i d’apostar per la recerca i la innovació. La vinculació entre la universitat, un espai d’investigació, i el món industrial és d’importància estratègica. El sector productiu demana nous coneixements i productes, però la interacció entre universitats i món empresarial és encara un repte pendent en el territori espanyol. També ho és en el sector farmacèutic. Els treballs de recerca farmacèutica que es duen a terme a les universitats espanyoles són de gran nivell, i això comença a tenir un cert reconeixement des de les empreses privades. El doctor Josep Maria Suñé Negre coneix a bastament aquesta realitat, que viu diàriament a la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona, entorn des del qual insisteix sobre la necessitat de consolidar esforços per integrar universitat i empresa.

Josep Maria Suñé Negre viu de ple el món de la docència, una passió que li fou transmesa per una persona de qui vol fer una reconeixença explícita: “El meu pare, el doctor Josep M. Suñé Arbussà, catedràtic de la Facultat de Farmàcia i durant anys cap del Servei de Farmàcia de l’Hospital de la Vall d’Hebron de Barcelona, va saber traslladar-me el doble coneixement que desenvolupava: a la universitat i al món hospitalari. A casa hem viscut la vocació del pare. Ell l’ha fet traspuar als joves i tant jo com el meu germà mitjà, Carles M., hem optat per la farmàcia, ell especialitzat en biologia molecular. El germà petit, Xavier M., és economista.”

Si bé en un primer moment Josep Maria Suñé Negre tenia dubtes sobre quina carrera de l’àmbit de les ciències de la salut escollir, es va anar decantant per la farmàcia, “un món que em va apassionar quan el vaig descobrir. La meva vocació és més aviat docent. Suposo que el fet de veure el pare fer classes, conferències, xerrades… m’ha pogut influir. M’agrada formar persones com també ho van fer la meva àvia paterna i la meva besàvia, mestres de poble.”

El seu pare va participar activament en la seva formació, “sobretot des d’una perspectiva pràctica. Em va guiar en la meva línia formativa i en el treball de doctorat, que va representar una aportació a l’estudi de les ampolles injectables de fàcil ruptura. Era important trobar maneres de trencar les ampolles sense la necessitat de la serreta i ho vaig aconseguir a través d’un nou sistema controlat, fàcil i sense riscos per al pacient. Va ser una aportació aplicada molt pràctica.”

El doctor Suñé Negre és professor titular de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona des del 1987. Abans havia treballat d’adjunt de farmàcia hospitalària en un hospital, després a la indústria farmacèutica fent investigació galènica i, més endavant, en fabricació. “Arran d’aquests antecedents industrials, només arribar a la Facultat vaig procurar relacionar la universitat amb el món de la indústria. Les nostres universitats s’han d’obrir al món real i establir més interaccions i col·laboracions amb el món de l’empresa i fer projectes d’investigació, transferir tecnologia i, en el cas de la farmàcia, proporcionar servei a la indústria farmacèutica. La Facultat està realitzant cada vegada més projectes fins al punt d’haver creat una planta pilot modèlica a nivell mundial. La pedrera de llicenciats en farmàcia és molt bona; s’han format grans professionals que tenen un nivell molt alt, per això altres països amb més capacitat econòmica per investigar vénen a buscar investigadors catalans. La Facultat és pluridisciplinària i aquest fet permet entendre el medicament de manera integral. Cal establir una bona relació amb el món professional i la indústria farmacèutica per millorar resultats.”

La Facultat de Farmàcia ha estat de les primeres a Espanya a apropar el pla d’estudis als nous requeriments socials. “Estem treballant per modificar el pla d’estudis actual i adaptar-lo a les normatives europees. Volem ser capdavanters també en aquest terreny.”

El doctor Suñé Negre també s’encarrega de la direcció de tesis doctorals. “No hi ha gaires llicenciats que portin endavant aquesta fase fonamental de la formació farmacèutica. Els llicenciats tenen força oferta de treball, ja sigui de l’oficina de farmàcia o de la indústria, i això fa que no es plantegin el fet de quedar-se uns anys més a la facultat per fer la tesi. Moltes persones creuen erròniament que el llicenciat en farmàcia només pot treballar en una oficina de farmàcia. De fet, hi ha molts farmacèutics que fan recerca de qualitat.”

La docència de la carrera deixa poc temps per dirigir doctorats. “He dirigit quinze tesis doctorals, un sobreesforç que no sempre és prou valorat pel doctorand. La nostra societat s’està americanitzant i això es palpa en la relació docent-alumne. Anem cap a un nivell de competitivitat i de deshumanització de les relacions professionals i humanes que no és bo.”

El doctor Suñé està especialitzat en farmàcia galènica o tecnologia farmacèutica. “El medicament no és la molècula activa –això és un fàrmac, un principi actiu–, sinó allò que està disposat en forma farmacèutica per ser administrat al pacient. La meva tasca consisteix a donar una formulació adient i una tècnica d’elaboració per assolir un medicament que pugui ser eficaç, segur, estable i de qualitat.”

La recerca aplicada en farmàcia, doncs, és un àmbit de treball de vital importància en què s’aconsegueix que un medicament es pugui administrar. “Hi ha línies d’investigació molt importants tant pel que fa a síntesi (trobar nous fàrmacs, tasca desenvolupada als departaments de bioquímica, química farmacèutica, química orgànica…), com a investigació farmacològica (descobrir els mecanismes d’acció dins de l’organisme). El meu departament es dedica a fer la preparació farmacèutica final, la que porta la molècula activa a convertir-se en un xarop, un comprimit o un injectable. Això representa fer una formulació, moltes vegades complexa, per aconseguir que la molècula activa actuï allà on és necessari, en la quantitat adequada i de forma segura. La recerca aplicada és molt important i dóna lloc a una gran transferència de tecnologia al món farmacèutic.”

La ciència farmacèutica evoluciona constantment. Els canvis se succeeixen sense parar, i per això cal actualitzar coneixements i estudiar tota la vida. “Els professionals de la farmàcia estem generant canvis constants, i en aquest sentit cal fer esment del món de la genòmica. Sorgiran noves terapèutiques fruit de les línies de recerca en genòmica i proteòmica i hi haurà un canvi radical en les formes d’administració dels medicaments. La formulació magistral continuarà existint perquè sempre hi haurà una variabilitat interindividual.” La passió que transmet el doctor Suñé Negre per la ciència farmacèutica rep el reconeixement de la seva família, de la seva esposa Lali i també dels seus fills David i Marc, encara joves, que potser en un futur optaran pel món farmacèutic, un camp ple d’enigmes i on encara queda molt per descobrir i aplicar a l’àmbit de la salut.