PC, 20è VOLUM. Empenta i Coratge

JOSEP PÉREZ I ROSSELLÓ

GLOBAL TALENT- FUNDACIÓ CATALANA PER A LA RECERCA I LA INNOVACIÓ

Text del 11-1-2010

“Una de les poques sortides airoses de la recessió, que tenim com a país, és un canvi de model econòmic, que indefectiblement passa per la ciència i la innovació i per la seva comunicació”

Llicenciat en Ciències Econòmiques per la UB i MBA per l’IESE, Josep Pérez i Rosselló és avui director de Global Talent, “un diari digital de ciència, economia i societat, punta de llança d’una plataforma de comunicació. El 2008, el conseller Huguet, des del Departament d’Universitats, Empreses i Innovació, acordà impulsar, per als propers 15 anys, el Pacte Nacional de Recerca i Innovació en col·laboració amb els diferents agents socials. Un dels punts del pla que es va considerar bàsic, per dotar-lo de més visibilitat, fou la creació d’un mitjà de comunicació propi.”

Global Talent és un diari online amb estil ben definit, criteris generalistes i alhora un tractament específic sobre la innovació i la recerca. “L’equip de redacció, amb personal propi i amb col·laboradors, està constituït per grans professionals d’experiència contrastada; és un tipus de producte gairebé inexistent al mercat i, per això, amb moltes possibilitats d’incidència i representativitat.”

La creació d’aquest mitjà de comunicació fou encarregada a la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació, l’entitat que promociona i dinamitza la investigació catalana. “Un cop muntat l’equip periodístic, la Fundació considerà que havia d’incorporar a Global Talent algú amb experiència en màrqueting i comunicació, que no necessàriament provingués de l’àmbit científic. I pensaren en mi.”

El mes de febrer del 2009 Global Talent ja va quedar ben definit. “Vam acordar-ne l’estructura, amb tres grans àrees: news and views, multimèdia i sistema català. També decidírem que seria trilingüe (anglès, català i castellà), per ser un altaveu a nivell internacional d’allò que aquí es fa en recerca i innovació. Apostàrem per un tractament multimèdia molt potent, que el fes atractiu al públic més jove, i, quant als continguts, ens proposàrem combinar el rigor i la reflexió dels articles d’opinió amb cobrir qualsevol notícia significativa del sistema de ciència i innovació català.”

El mes de juny el projecte va ser introduït al conseller Huguet, i al setembre ja fou presentat en públic a l’IMAX de Barcelona, davant 400 persones. “Després de tres mesos de posada en marxa, a www.globaltalentfcri.com hem aportat un aire nou a la comunicació de la ciència i la innovació. Global Talent no és un mitjà a l’ús. Tenim ja un nivell de visites molt important, disposem d’un blog i s’ha creat al nostre entorn una comunitat internauta on conflueixen tant investigadors avançats com públic interessat en la ciència, sobretot l’aplicada.”

El seu target no es restringeix al personal de R+D de centres, institucions i empreses. “Busquem que ens llegeixi gent interessada per la ciència i la innovació de tots els departaments i àrees, estudiants o professionals.”

Global Talent funciona també com a agència informativa. “Cobrim tots aquells actes que se celebren al país que tinguin a veure amb la ciència i la innovació, des d’una entrevista a un premi Nobel en la seva estada a Catalunya fins a la presentació d’un seminari de transferència tecnològica.”

Un altra de les seves prestacions és la d’agència de comunicació al servei dels centres de recerca, universitats, xarxes i empreses. “Els webs que tenen la majoria de centres són corporatius i poc connectats amb les xarxes socials. Una de les opcions que oferim és muntar un canal de notícies als seus webs, per nodrir-se dels continguts propis, dels de Global Talent i de fonts externes, on l’entitat recomana i selecciona els temes i debats més rellevants.”

Tot l’esforç que es fa en recerca es en va si no es fa visible. “Global Talent és l’eix de visibilitat que les institucions i entitats de recerca del país necessiten. No hi ha prou amb què les coses es facin. Cal, també, que molta gent sàpiga que es fan aquí i amb projecció internacional.”

En un futur, Global Talent no descarta traslladar la seva experiència a nivell espanyol. Actualment, la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació és el soci inversor de Global Talent. “L’objectiu immediat és consolidar un model de negoci que sigui capaç de generar ingressos alternatius al finançament públic de la Fundació. L’horitzó és que el 2011 ens puguem autofinançar. El pressupost que teníem definit per a l’exercici 2009-2010 s’està executant com estava previst, tot i que hem hagut d’avançar el model de negoci per fer-lo ja viable el 2010.”

És cabdal implementar un nou model d’economia basat en el desenvolupament tecnològic. “Les universitats han de vehicular que els estudiants evolucionin a través del coneixement. Això no obstant, experiències recents demostren que, en general, els coneixements i els mètodes que aporten les noves fornades d’estudiants que se’ns incorporen arriben devaluats.”

Però no tot és negatiu. “Les noves generacions, tanmateix, tenen alhora molta habilitat tecnològica, flexibilitat en l’aprenentatge i estan molt introduïdes en el tema de les xarxes socials. Són molt conscients del paper de la comunicació i reclamen un perfil més proper i divulgador de les universitats i els centres de recerca.”

D’altra banda, les dinàmiques internes empresarials són molt canviants en funció del moment econòmic. “Al llarg de la darrera dècada, de molta expansió, els bons resultats econòmics han eclipsat la dinàmica interna de les empreses. Però l’últim any, el control dels marges i les restriccions pressupostàries han fet que hi hagi un auge del focus financer i administratiu en detriment del de comunicació, màrqueting i innovació.”

Abordar la crisi amb eficàcia és fer triomfar el nou model econòmic que Josep Pérez i el seu equip defensen i desenvolupen. “Una de les poques sortides airoses que tenim com a país de la recessió és un canvi de model econòmic, que indefectiblement passa per la ciència i la innovació.”

Els nous temps demanen també un estil nou de comunicació com el que està implantant Global Talent. “La comunicació serà determinant per a una sortida eficient de la crisi.”