Sr. Rafael Madueño Real
PC, 20è VOLUM. Empenta i Coratge

RAFAEL MADUEÑO REAL

ENGINYERIA EMSER

Text del 19/10/09

Fem tota l’enginyeria tècnica de locals en l’àmbit de les telecomunicacions; abastem des del projecte fins a la instal·lació, dins l’estricte seguiment de la legalitat i amb l’optimització dels recursos econòmics.

Volem especialitzar-nos en qüestions ecoenergètiques, perquè el valor mediambiental dóna una qualitat social afegida al nostra tasca.

Les mesures anticrisi preses per les administracions públiques es dirigeixen cap al sector de la construcció, quan caldria fomentar un altre tipus de model econòmic, perquè no es pot ressuscitar allò que no ha funcionat.

Els treballadors han de tenir garantits uns drets inqüestionables, però s’ha de procurar que un excés de proteccionisme dels empleats no faci perdre la fortalesa econòmica d’una empresa.

Rafael Madueño Real és gerent de l’empresa Enginyeria EMSER, S.L., una petita companyia que es va crear amb voluntat de servei, d’oferir un valor afegit als clients. “Som una sèrie de professionals que provenim del sector de les telecomunicacions i que ens dediquem, bàsicament, a l’enginyeria industrial enfocada a aquesta àrea. El nostre origen es remunta al boom que va haver-hi a finals de la dècada dels 90 i principis dels anys 2000 en aquest àmbit, i la nostra especialitat és solucionar els problemes que es poden presentar en el projecte d’un client. Fem, de la manera més eficient possible, tota l’enginyeria tècnica de locals; aquesta eficiència abasta des de l’estricte seguiment de la legalitat fins a l’optimització dels recursos econòmics.”

A banda de dissenyar projectes, l’empresa va obrir-se des d’un principi cap a un ventall de serveis més ampli, per tenir capacitat de resposta professional i garantir d’aquesta manera la satisfacció dels seus clients. “Si els clients ens ho demanem, no només projectem, sinó que també realitzem la solució material del projecte. Cobrim des de les telecomunicacions fins a la climatització, l’electricitat o l’aigua.”

L’experiència del senyor Madueño com a professor d’electrònica de formació professional li proporcionà la clau per assentar els fonaments de l’èxit de la companyia. “Com a docent vaig aprendre que has de creure en allò que estàs explicant, perquè serà aquesta sensació la que transmetràs. I així ho fem amb els nostres clients. Una altra virtut que justifica l’èxit de la nostra enginyeria és la formació continua, ja que la tecnologia i la normativa al respecte sempre estan canviant.”

Per aquest motiu, “al personal nou li deixem molt clar en quina empresa està treballant i com volem que treballi. Sobretot incidim en què tota feina està orientada cap al client. A la plantilla tenim enginyers, gent procedent de la formació professional i estudiants en pràctiques. Els que provenen de la FP han tingut una formació amb bases molt teòriques; paradoxalment, la FP no està enfocada a la feina pràctica, una part essencial que caldria incentivar decididament.”

L’anticipació és un factor que resulta indispensable a l’hora de crear i d’aconseguir un projecte que s’ajusti a les demandes del client. “Quan penses en climatització, ja has detenir en compte el respecte al medi ambient; quan instal·les una xarxa de telecomunicacions, ja has de preveure deixar tubs lliures per quan arribi la FTTH (fiber to the home), etc. Estem equipats per satisfer totes les necessitats dels nostres clients i estem totalment orientats a ells. Hem de tenir clar que un projecte mai és idèntic a un altre i, per tant, no es pot copiar. Ha de ser exclusiu, original i fet a mida.”

Enginyeria EMSER compta entre els seus principals clients amb grans companyies de telecomunicacions i serveis nacionals i internacionals. “Assessorem a grans empreses. A l’Estat espanyol, les petites empreses com la nostra acaben, finalment, treballant amb aquest tipus d’entitats, que realment són intermediàries entre l’Administració i nosaltres. En general, els concursos públics estan muntats perquè guanyin aquestes multinacionals; i després elles subcontracten les PIME.”

La impossibilitat d’accedir a aquestes ofertes directament es deu al nivell d’exigència demanat a les empreses. “Tenim limitacions per aconseguir entrar a competir en la oferta pública tal i com aquesta està enfocada, ja que demanen unes solvències tècniques i financeres que moltes vegades són difícils de complir per companyies de la nostra mida.”

A una empresa de les característiques d’Enginyeria EMSER són cabdals conceptes com innovació i recerca. Rafael Madueño concreta aquesta afirmació: “En l’època que vivim, tothom parla d’innovar com a solució de la recessió. Per a nosaltres, replantejar-se el model del negoci i de la gestió de l’empresa ja suposa una innovació. I això és el que hem decidit fer: hem incentivat l’oferta dels projectes posant l’accent en l’estalvi que els suposarà als nostres clients a mitjà i llarg termini, i no fixant-nos tant en el seu cost inicial. Aquest canvi ha estat un gran pas per obrir-nos nous camins.”

Un altre factor innovador, que hauria de formar part dels objectius de qualsevol empresa, “és el creixement mediambiental. Abans, els empresaris tenien clar que una empresa havia de ser rentable i havia de créixer econòmicament i també socialment, és a dir, que tot negoci té una responsabilitat social envers als seus treballadors, que depenen per viure d’un salari. Avui dia cal afegir a aquest binomi el valor mediambiental.”

En el cas concret d’Enginyeria EMSER, la seva aportació més important en aquest àmbit és un projecte que estan desenvolupant, basat en l’eficiència energètica. “Estem treballant en un projecte ecoenergètic sobre la climatització. Hi hem posat molta il·lusió, perquè ens sembla molt útil i atractiu. Intentem aconseguir climatitzar una sala, no a partir d’equips per refrigerar convencionals, sinó de màquines que introdueixen l’aire de l’exterior. D’aquesta manera, no es produeix el tan nociu CO2.”

Aquest sistema de gestió energètica tan innovador “l’estem homologant i ja el venem. Però hi ha altres sistemes de gestió energètica que hem encetat. A tall d’exemple: ens dediquem a l’elaboració de les documentacions tècniques d’una gran companyia de telecomunicacions. Abans les donàvem en paper, amb tota la despesa que això suposava, però vam decidir fer-les online, a través d’una web. Ara es descarrega i això facilita la feina als instal·ladors.”

El desig de Rafael Madueño per al futur de l’empresa està molt relacionat amb aquest tema. “Espero que la nostra empresa s’especialitzi en qüestions ecoenergètiques. Crec que és una manera d’aconseguir una fita per a la nostra societat. Un altre tema en el que volem ser capdavanters, i que aquí a Espanya i a Catalunya no està gaire desenvolupat, és el project management.”

La visió del responsable d’Enginyeria EMSER sobre el moment que es travessa ara aireja certs punts que les administracions haurien de variar. “El rumb que estan seguint les administracions públiques, pel que fa a les solucions contra la crisi, es dirigeix cap al sector de la construcció, quan de fet s’hauria de començar a anar cap a un altre tipus de model econòmic, perquè no es pot ressuscitar quelcom que no ha funcionat. Els treballadors de la construcció es podrien reciclar per a sectors avui en expansió, com, posem per cas, el turisme rural.”

El nombre de tancaments d’empreses o d’acomiadaments de treballadors evidencien la urgent necessitat d’una reforma laboral. “El Govern central i la CEOE s’haurien de plantejar plegats com es pot fer perquè les empreses puguin ser més rentables i no tanquin o emigrin cap a països a on els costos són més baixos perquè no hi ha regulacions laborals. Els treballadors han de tenir garantits uns drets inqüestionables, però s’ha de procurar que un excés de proteccionisme dels empleats no faci perdre la fortalesa econòmica d’una empresa.”