Sr. Juan Antonio Herrero i Moreno
Sr. Juan Antonio Herrero i Moreno
TH, 6è VOLUM. Crisi i Perspectiva

JUAN ANTONIO HERRERO MORENO

Quonext Group

Text del 30-07-2013

La informàtica canvià la vida d’aquest empresari nat i arquitecte tècnic de formació, que avui encapçala una empresa del sector de les TIC; un dels seus principals clients és Microsoft, amb una metodologia que serveix de model a companyies punteres a tot el món. Al seu parer, el difícil encaix entre Catalunya, Espanya i Europa és allò que no deixa desenvolupar el talent emprenedor autòcton, a banda d’una banca que ha deixat de complir amb la seva tasca: finançar.

Autodidacte en l’àmbit de les noves tecnologies

Em considero un autodidacte en el sector de les noves tecnologies, perquè no vaig estudiar Telecomunicacions ni Enginyeria Informàtica, que són les carreres més habituals entre els que treballen al sector. I també em considero emprenedor: el 1986, després d’una primera experiència empresarial amb un taller de confecció –que vaig muntar amb només 18 anys, mentre completava els estudis–, vaig veure molt clara l’oportunitat d’engegar un negoci en el sector de la informàtica aprofitant l’eclosió dels PC. Aquest àmbit m’atreia perquè em semblava una disciplina eminentment pràctica: una eina que ens faria la vida més fàcil. Des del principi, vaig centrar la meva activitat en qüestions relacionades amb maquinari i programari, més que no pas en els components físics dels ordinadors.

Format també en gestió empresarial

Arran de les dificultats sorgides en els primers anys, vaig començar a interessar-me pels aspectes organitzatius i de gestió de l’activitat empresarial, i vaig fer un curs de postgrau de Direcció i Administració d’Empreses a l’Institut Català de Tecnologia que em va fornir dels coneixements necessaris en aquests àmbits. D’altra banda, sempre he estat partidari del treball en equip, i he considerat prioritari buscar companys de viatge, socis o directius, i implicar-los en els meus projectes.

Un model de negoci complet dins el sector de les TIC

L’any 1999 vam tenir l’oportunitat de vendre un projecte empresarial fruit de la nostra iniciativa i la suma de diferents fusions a Catalunya, que aglutinava una plantilla de 120 persones; el va adquirir un grup multinacional danès seduït pel nivell d’organització que oferíem, tant pel que fa a l’administració i les finances com per la part relativa al màrqueting i les vendes. Es pot dir que vam desenvolupar un model de negoci complet. Des de llavors, i durant els darrers 14 anys, el nostre repte ha estat fer pedagogia dintre el sector tecnològic sobre quines són les expectatives del client final.

Metodologia versus processos

A l’àmbit de les TIC, les empreses poden definir molt bé els processos que s’empren per tal d’arribar al client final, però nosaltres considerem que amb això no n’hi ha prou, sinó que cal tenir molta cura de la metodologia aplicada perquè els processos puguin arribar a triomfar. Així, pensem que la metodologia va per sobre dels processos, i que aquesta metodologia és fruit del coneixement de les persones i de la interpretació que es fa de les eines de què es disposa. Seguint aquesta premissa, hem desenvolupat 4 versions de metodologia que han donat la volta al món.

De la consultoria tecnològica al control de dades i l’optimització informativa

Ens satisfà molt el fet que alguns dels nostres clients, que a principis dels anys 2000 tenien empreses d’una desena d’empleats, actualment disposen de plantilles de centenars de persones i són algunes de les entitats més reconegudes del sector. Tanmateix, l’any passat vam donar adonar-nos que com a consultoria tecnològica havíem arribat al nostre límit i vam ampliar el nostre negoci en convertir-nos en majoristes de productes i serveis entre el fabricant i el client final, passant a donar suport a un canal de distribució que ja compta amb més de 2.000 clients a l’Estat espanyol. També gestionem i millorem el control administratiu de les empreses, les dades relatives a producció, logística, vendes, gestió de clients, etc. A partir d’aquest cabal d’informació, obtenim els indicadors que hem consensuat amb diferents escoles de negoci donant fruit a un quadre de comandaments mòbil i on-line. Per a l’empresari, el control rigorós de la informació és de summa importància, perquè la presa de decisions s’efectuarà a partir de la interpretació d’aquestes dades i no de l’ús de la tecnologia.

Desplegament internacional

Gràcies a les oficines que vam obrir a Mèxic DF i Sao Paulo 13 anys enrere hem pogut entrar en el mercat llatinoamericà i arrencar projectes a Colòmbia, Brasil, Argentina i Xile. El nostre principal client durant els darrers anys ha estat Microsoft Corporation, amb seu a Seattle, una fita que, per a una companyia catalana com la nostra, és un autèntic orgull. Aquest desplegament internacional ens ha permès de ser l’empresa del sector que el 2012 va créixer més al mercat espanyol, i avui la conformem un equip humà internacional i multidisciplinari.

Més que tecnologia, oferim coneixement de la tecnologia

Venem, més que tecnologia, coneixement de la tecnologia, i, en un sector tan canviant com el nostre, és imprescindible que els nostres professionals estiguin permanentment actualitzant-se i formant-se. Per poder seguir oferint un servei d’elit, i també per satisfer les expectatives dels nostres professionals, hem dissenyat plans de carrera per als nostres empleats, i els recomanen l’itinerari formatiu que han de seguir; i és que si volem vendre coneixement calen els professionals més ben preparats i de més de talent.

Haver prioritzat la formació universitària ha deixat el país sense bons professionals

Es dóna la paradoxa que, en un país amb una taxa d’atur del 25%, tenim dificultats per trobar personal qualificat. Penso que hi ha hagut un error greu de planificació pel que fa a la realitat del mercat laboral: durant molt temps s’ha donat prioritat a la formació universitària, i la realitat ens mostra que, per exemple, són tan necessaris un paleta i un mecànic com un arquitecte i un enginyer (i, en funció de la llei de l’oferta i la demanda, pot passar que els primers estiguin més ben remunerats). Fóra bo que els estudis superiors es planifiquessin tenint més en compte quines són les necessitats del mercat laboral, i caldria donar més pes a la formació professional.

Internacionalització: No obrar mai amb la supèrbia del colonitzador

Per a les empreses espanyoles i catalanes, l’Amèrica Llatina ofereix unes possibilitats engrescadores, i a més –i en gran part degut a això– la llengua i la cultura fan que, d’alguna manera, considerem que es tracta del nostre mercat natural. Però, abans de llançar-se a emprendre negocis a països d’Iberoamèrica, els empresaris haurien de pensar que les diferències culturals entre allí i aquí són més grans del que sembla, que fins i tot la llengua és diferent, i que, un cop decidits a fer el pas, han de ser molt conscients que ho han de fer sempre des del respecte i el coneixement; en definitiva, que cap empresari no hauria d’obrar mai amb la supèrbia del colonitzador.

Una banca rescatada amb diner públic però no obligada oferir a canvi contraprestacions a la societat

La política de restricció econòmica que els governs estan imposant ens està passant factura. La banca, que durant anys ha obtingut grans beneficis, ha estat rescatada amb diner públic, però no se li ha exigit que compensés la societat fent fluir el crèdit a les empreses i als consumidors, que és l’única via per reactivar l’economia. El més preocupant del cas és que ningú no dóna informació sobre quant temps ha de passar perquè es restauri el funcionament del sistema bancari espanyol. Caldria prendre mesures com més aviat millor, perquè el nostre teixit productiu no pot assumir el tancament de més empreses.

El tipus de canvi de l’euro és perjudicial per al país

Sóc partidari de la moneda única europea, però la gestió econòmica que es fa des de Brussel·les hauria de ser una altra, ja que l’euro, ara mateix, només afavoreix els països més potents. En el cas de la nostra entitat, el canvi en relació al dòlar ens ha fet reduir la competitivitat en un 33%, un handicap important si s’opera en mercats com el nord-americà. Sense voler entrar en grans lectures macroeconòmiques, no buscar la paritat entre l’euro i el dòlar és una opció perjudicial de cara a fer atractius els productes europeus al món.

Catalunya, Espanya i Europa: un integració difícil que no fomenta l’activitat empresarial

Molts empresaris ens hem distanciat de l’activitat política, i fins i tot hem deixat de seguir-la, perquè no veiem que es duguin a terme accions decidides que abordin les grans qüestions que afecten la nostra democràcia; qüestions com ara el finançament dels partits polítics o l’exercici del dret a decidir sobre allò que la ciutadania consideri adient. Vivim en un espai que es diu Catalunya, integrat en un espai que es diu Espanya, que està integrat alhora en un espai que es diu Europa, i l’alineació que hi ha entre tots tres no és la millor perquè les empreses puguin desenvolupar la seva activitat.

Una consulta pactada com a solució del dilema sobiranista

Pel que fa al procés sobiranista català, com a persona i com a empresari provo de mantenir una opinió coherent, tant a dins com a fora de Catalunya. Indiscutiblement, una societat democràtica no pot impedir el dret a votar sobre un aspecte tan important. I no pot ser que una manifestació popular d’èxit desbordant com la de l’Onze de Setembre del 2012 no sigui tinguda en compte, sobretot després de veure’s traslladada al Parlament de Catalunya en forma de majoria política en les darreres eleccions autonòmiques. Hem arribat a un punt en què només una consulta pactada pot resoldre el conflicte plantejat, perquè no ens podem permetre una ruptura.