Sr. Juan Naranjo Guerrero
Sr. Juan Naranjo Guerrero
PC, 19è VOLUM. Impuls immobiliari

JUAN NARANJO GUERRERO, ORLANDO PÉREZ CARREIRAS, SERGIO RECIO CAÑADAS

BROKER’S FINANCE

Text del 2007

“Els principals valors que ens inspiren són la professionalitat, la transparència i la innovació”

Fill de Granollers, jove i emprenedor, Juan Naranjo Guerrero és un dels tres socis fundadors de Broker’s Finance. “Vam crear Broker’s Finance, a Granollers, l’any 2000, amb l’objectiu de cobrir un nínxol del món financer que encara estava sense desenvolupar. La banca tradicional havia jugat un paper important en l’economia espanyola, però en certa mesura es va oblidar de donar un servei personalitzat als consumidors. A finals de 1999, el finançament hipotecari solament es podia assolir mitjançant la banca, les entitats financeres reconegudes o els prestadors. Aquesta circumstància possibilità que aparegués la nostra figura d’intermediaris financers. Nosaltres acabàvem oferint els productes dels bancs, però abans escoltàvem quina era la situació particular dels possibles prestataris. Mitjançant els nostres serveis hem pogut ajudar molta gent a comprar l’habitatge que desitjava.”

Tots tres socis formen un equip molt ben avingut. “A Orlando Pérez Carreiras, Sergio Recio Cañadas i a mi ens anomenaven als inicis els tres nois de Granollers. Ens compenetrem molt i tenim les idees molt clares. Els principals valors que ens inspiren són la professionalitat, la transparència i la innovació. Una de les nostres característiques és que hem estat ambiciosos però no pas avariciosos.”

En començar, els tres socis se centraren en l’oferta de finançament per a la compra d’habitatges. “La compra d’un immoble cada dia es feia més difícil, ja que els sous no havien pujat proporcionalment a l’increment dels preus, especialment els dels pisos. Per tant, la dificultat per estalviar obligava la gent a sol·licitar finançament per sobre del 80% recomanat pel Banc d’Espanya. La dificultat a l’hora de trobar avaladors fou un altre dels motius que va empènyer la gent a recórrer a figures intermediàries com la nostra.”

Broker’s Finance va ser de les primeres empreses a oferir el servei d’agrupament de crèdits amb garantia hipotecària. “A principis de 2000, vam conèixer persones que, tot i que disposaven d’habitatge en propietat, arribaven a situacions d’impagament dels crèdits hipotecaris o personals. Davant la impossibilitat de fer front a les quotes i el consegüent risc d’embargament de l’habitatge, vam estudiar aquest mercat i començàrem a oferir també el servei d’agrupament de crèdits, per poder donar una segona oportunitat a la gent i ajudar-la a continuar pagant sense angoixes financeres. La cultura bancària espanyola no hi estava acostumada. La gent no entenia per què s’havien d’utilitzar aquests tipus de crèdits a llarg termini. En aquest sentit vam ser pioners a Espanya.”

La companyia aplega 150 treballadors, amb una mitjana d’edat al voltant dels 30 anys. “Mantenint la nostra seu central a Granollers, l’any 2003 vam iniciar una forta expansió fora de Catalunya i actualment comptem amb 26 oficines pròpies obertes al públic i un call center que atèn les demandes a tot el territori espanyol. Oferim un telèfon gratuït perquè creiem que hem de donar facilitats. Quan el client hi truca, es posa en marxa tot un procés: primer, fem un estudi personalitzat i, a partir d’aquí, si desitja els nostres serveis i els troba convenients, fem el tràmit amb l’entitat de crèdit que tingui el producte més adequat per satisfer les seves necessitats.”

Amb els anys, Broker’s Finance s’ha convertit en una empresa dirigida essencialment als particulars. “Als inicis treballàvem dues vessants: l’empresa i el particular. Buscàvem el finançament adequat per poder aconseguir la hipoteca destinada a la compra d’habitatges i també intentàvem trobar línies de descompte i crèdits per a les empreses. A poc a poc, però, hem anat dirigint els nostres serveis cap als particulars.”

Broker’s Finance ha aconseguit ser un punt de referència diferenciat dintre d’un mercat financer monopolitzat per les entitats de crèdit. “Sovint ens pregunten per què la gent demana els nostres serveis en lloc d’anar directament a les entitats bancàries. La resposta és molt senzilla i ha esdevingut el nostre lema: creiem que sabem escoltar i, com que escoltem, oferim solucions.. Nosaltres no lliurem els diners, però sí oferim l’atenció. Així, el client, ben informat, pot escollir entre un ampli ventall de productes aquell que millor s’adeqüi a les seves necessitats. Igual que necessitem un agent de la propietat immobiliària per comprar immobles, la societat espanyola ha entès que dins del mercat financer necessita algú que l’assessori i que l’aconselli sobre quina és la millor solució a les seves demandes. La banca al final serà el nostre proveïdor de producte, però fins a arribar a aquesta fase, hem orientat el client i li hem estalviat confusions davant el maremàgnum de publicitat existent en aquest sector.”

L’empresa ha anat obrint el ventall de productes. “A part d’oferir hipoteques i agrupació de deutes o de crèdits, també tenim una tarja de crèdit amb una imatge pròpia, amb la qual podem donar un finançament petit si algú el necessita,. També intercedim en els préstecs personals i oferim serveis d’assegurances.”

En el futur, els tres nois de Granollers es plantegen continuar consolidant l’empresa i promovent-ne l’expansió territorial. “Estem molt satisfets de la marxa que ha tingut l’empresa durant l’any 2006. Continuarem amb l’expansió que vam emprendre el 2003 amb l’obertura de deu oficines més i treballarem colze a colze amb les associacions i altres companyies del sector per professionalitzar més la nostra figura.”

L’Associació de Professionals Assessors d‘Inversió i Finançament ha reconegut el senyor Juan Naranjo Guerrero per la seva activitat. “Em sento molt agraït i content pel fet que m’hagi reconegut com el soci més actiu pel que fa a la promoció de la figura de l’assessor. Que públicament et valorin la feina agrada i ajuda força, però no és la nostra principal fita. No busquem premis, sinó fer bé la nostra tasca.”