Sr. León Benmayor Vivas
Sr. León Benmayor Vivas
PC, 19è VOLUM. Impuls immobiliari

LEÓN BENMAYOR VIVAS

FREE POWER, S.L.

Text del 2008

L’energia solar millora el benestar dels llocs on s’instal·la i preserva el medi ambient.

Les incerteses planen sobre el futur del nostre planeta. En aquest context, l’aposta per les energies renovables és un dels grans reptes de les societats modernes. Després d’anys d’utilitzar energies combustibles i contaminants, de generar residus i de posar en perill la salut del planeta, comencen a sorgir iniciatives per canviar polítiques energètiques inadequades. Free Power és una empresa catalana dedicada al disseny i la instal·lació de solucions basades en l’aprofitament de la llum solar, un dels recursos naturals dels quals disposa la humanitat per generar energia neta. Saber treure un rendiment òptim d’aquesta font energètica és fonamental per al futur de la població mundial. León Benmayor Vivas fundà Free Power l’any 2001, i des d’aleshores la progressió d’aquesta enginyeria ha estat molt positiva.

Les principals activitats de Free Power s’organitzen en dues divisions. Per una banda, la divisió fotovoltaica s’encarrega de la fabricació i la distribució d’inversors de corrent continu a altern, de la realització d’instal·lacions clau en mà de vessament a xarxa i de la distribució de material fotovoltaic. Per l’altra banda, la divisió tèrmica du a terme la projecció i l’execució d’instal·lacions de col·lectors i d’acumuladors tant en obra domèstica com en obra industrial. També comercialitza tot el material dels equips d’energia solar tèrmica. “Tots aquests productes relacionats amb l’energia solar milloren el benestar dels llocs on s’instal·len i preserven el medi ambient. Fem instal·lacions de plaques solars de connexió a xarxa de tipus domèstic, en habitatges particulars, en sostres de naus industrials i en parcs o horts solars. Les que tenen més sentit són les que s’instal·len en sostres de construccions, perquè els punts de consum són a prop dels generadors.”

Els professionals de Free Power posen un especial èmfasi a proporcionar informació precisa al client sobre les tecnologies pioneres que l’empresa ofereix. “Per tal d’assessorar correctament, comptem amb un equip de professionals qualificats, la majoria enginyers, que poden explicar les característiques de cada producte amb precisió. Els productes que comercialitzem compleixen els màxims estàndards de qualitat i asseguren els millors resultats del mercat. Proporcionem les garanties més llargues i completes en tota la nostra àmplia gamma de productes, tant els fotovoltaics com els tèrmics.”

L’aplicació de les noves tecnologies a aquestes instal·lacions per aprofitar l’energia provinent del sol ha estat fonamental per trobar solucions en matèria energètica. D’altra banda, la possibilitat de vessar a la xarxa elèctrica l’energia sobrant és un clar avantatge per als usuaris. “Una instal·lació de vessament a la xarxa és un conjunt de panells fotovoltaics que transformen la llum del Sol en electricitat. La utilització de l’energia solar no sols és saludable des del punt de vista mediambiental, sinó que s’acaba convertint en una forma d’inversió per als usuaris dels sistemes de panells solars. La llum, que no es pot emmagatzemar, es ven a la companyia distribuïdora, que ha de pagar un preu sis vegades més alt que el que costa al client adquirir-la. Hi ha una llei que obliga les distribuïdores elèctriques a comprar tota l’electricitat. S’estima que la vida útil d’aquests panells és d’uns 40 anys.”

Per instal·lar aquesta tecnologia respectuosa amb el medi ambient es necessiten 10 m2 per kw instal·lat amb bona orientació al sud. “En els darrers anys, les cèl·lules solars han guanyat en eficiència, la qual cosa ha permès que les instal·lacions siguin rendibles. No produeixen ni sorolls ni molèsties i es poden integrar perfectament en edificis o, fins i tot, es poden exposar per ser vistes.” Els sistemes solars tèrmics permeten aprofitar l’energia solar per escalfar l’aigua sanitària o l’aigua de la piscina i també aporten part de l’energia necessària per escalfar un habitatge durant l’hivern. Els formen captadors solars, unes plaques generalment de color negre per captar l’energia solar, i acumuladors d’aigua.

Free Power s’encarrega de realitzar els tràmits administratius per legalitzar les instal·lacions. “No és una tasca senzilla. Les administracions acostumen a alentir molt la concessió d’una obra. Desgraciadament, les lleis sempre van per darrere de les indústries i les societats, encara que creïn un benefici social i mediambiental. En el camp de l’energia solar fotovoltaica, quan fa quatre anys vam començar a fer les primeres instal·lacions, vam trobar-nos que als ajuntaments desconeixien la normativa perquè encara no hi havia regulació. Això ha provocat retards en l’execució d’obres.”

Les administracions estan encara poc assabentades sobre les possibilitats dels sistemes de plaques solars. “Per una banda, s’està fent un esforç important per fomentar les energies renovables; però, per l’altra, alguns departaments de les administracions central i autonòmica hi posen traves. A Free Power ens preocupa el medi ambient i només proposem instal·lacions en zones que ja han estat malmeses per l’actuació de l’ésser humà. Quasi totes les ubicacions fotovoltaiques de l’Estat espanyol són fora de Catalunya, on és més fàcil aconseguir llicències. Val a dir que a la resta de països europeus hi ha més interès per aplicar les energies renovables.”

León Benmayor s’ha format àmpliament en temes relacionats amb les energies renovables, és doctor en Micromecànica i màster en Sistemes d’Energia. Confia plenament que en els propers anys les instal·lacions fotovoltaiques i els sistemes solars tèrmics s’implantin cada vegada més al nostre país. L’emissió de gasos de combustió a l’atmosfera, la majoria contaminants, ha estat molt perjudicial per al medi ambient. La confiança en els panells solars i els sistemes solars tèrmics per generar energia elèctrica són un primer pas per reduir les emissions dels gasos causants de l’escalfament global.