Sr. Llorenç Deumal i Pujol et alia
Sr. Llorenç Deumal i Pujol et alia
PC, 20è VOLUM. Empenta i Coratge

LLORENÇ DEUMAL I PUJOL, JAUME DEUMAL I CLAPÉS, MARGARIDA DEUMAL I CLAPÉS

CONSTRUCCIONS DEUMAL

Texto del 13-7-2009

Fa 30 anys que diversifiquem. Així els alts i baixos, que sempre n’hi ha, no t’afecten tant.

Treballar amb asfalt té algunes limitacions, ja que el material es fabrica a una temperatura aproximada de 170º i s’ha d’estendre a temperatura òptima.

En una obra cada vegada hi intervé més gent. Costa posar-se d’acord sobre qualsevol tema, per no parlar de la burocràcia.

La gent sol voler feines més còmodes. Nosaltres, en canvi, ens hi posem d’hora i pleguem tard. És una feina sacrificada, però que compensa quan veus la feina feta i la millora en l’entorn.

A nosaltres, concretament, la crisi no ens ha afectat massa, perquè portem molts anys en el ram i a més el Pla del Govern Estatal ha dinamitzat el sector de les empreses que treballem en obra pública.

Construccions Deumal, S.A., és una empresa familiar del sector de la construcció fundada l’any 1989. Actualment dóna feina a una cinquantena de persones i és presidida per en Llorenç Deumal i Pujol. “L’empresa va ser fundada com a societat a finals de la dècada dels anys 80, però tant jo com abans el meu pare, en Segimon Deumal, ja ens dedicàvem a aquesta professió. De jove vaig aprendre l’ofici amb ell, al poble de Montseny, d’on procedim.” Amb Llorenç Deumal hi treballen els seus fills, en Jaume i la Margarida Deumal i Clapés.

Construccions Deumal no és una simple empresa constructora. Ja fa molt de temps va decidir diversificar les seves activitats. “Fem una mica de tot: treballs d’edificació, com ara la construcció de tot tipus d’habitatges; reformes i rehabilitacions, treballs de manteniment, reparacions, etc.”

També es dediquen a urbanitzar. “Obrim carrers i hi posem les vorades, les rigoles i els serveis (clavegueram, aigua, enllumenat, telefonia, gas…), inclosa, per exemple, la jardineria.”

Igualment, s’encarreguen de l’asfaltat. “Disposem de planta d’aglomerat en calent, fabriquem asfalt, venem asfalt i asfaltem; en aquests moments, aquesta és la nostra activitat principal.”

L’oferta de serveis de Construccions Deumal es completa amb moviments de terres i excavacions i amb un servei de manteniment, tant de carreteres com d’edificis i indústries, de 24 hores els 365 dies de l’any. En aquest sentit, els Deumal fan cas a l’adagi popular que diu No es poden tenir tots els ous en el mateix cistell. “Fa 30 anys que diversifiquem. D’aquesta manera, els alts i baixos, que sempre n’hi ha, no t’afecten tant.”

En el tema de l’asfaltat, l’àrea d’actuació de l’empresa es concentra bàsicament a les províncies de Barcelona i de Girona. “Treballar amb asfalt té algunes limitacions, ja que el material es fabrica a una temperatura aproximada de 170º, i s’ha d’estendre a temperatura òptima. Per tant, una valoració important a l’hora d’estudiar una obra és la distància d’aquesta amb la nostra planta.”

Tot i diversificar molt, Construccions Deumal no ha fet mai, posem per cas, promocions. “Hem fet alguns blocs d’habitatges però per encàrrec. El nostre client principal és l’Administració, amb qui ens sentim molt a gust duent a terme tot tipus d’obra.”

La manera de treballar amb l’Administració és presentar-se contínuament a concursos públics d’obres. “Avui mateix ens hem presentat a varis concursos. Cada empresa fa l’oferta econòmica que creu adient i el licitador les valora. Però no tot són els números, també puntuen altres paràmetres, com la maquinària, el personal, l’impacte ambiental… També és important el fet d’haver realitzat obres similars, la seguretat i salut, etc.”

Un dels encàrrecs més importants a la història de Construccions Deumal fou estendre l’aglomerat asfàltic de part de la Ronda de Dalt de Barcelona, “des de la Trinitat fins a la Vall d’Hebron, l’any 1992, l’any olímpic.”

Una dada que cal tenir en compte des del punt de vista empresarial són els terminis habituals de l’Administració tant per adjudicar les obres com per a realitzar-les posteriorment, circumstància que fa variar contínuament la cartera de treballs de l’empresa. “Per exemple, els concursos d’obres que hem presentat avui seran adjudicats d’aquí tres o quatre mesos, i la seva execució no començarà fins aproximadament d’aquí a 10. Altres vegades, però, tot és més ràpid.”

Cadascuna de les diverses activitats que desenvolupen té una manera diferent de realitzar-se. “Els treballs d’asfaltat són ràpids i es realitzen en pocs dies i, cada cop més, solem treballar de nit, diumenges o el mes d’agost.”

Un encàrrec d’edificació, en canvi, els pot donar feina per a mesos. Quant a l’obra pública, presenta un seguit de dificultats afegides. “En una obra hi intervé cada vegada més gent: diverses administracions, empreses, particulars, representants de veïns… Costa posar-se d’acord sobre qualsevol tema, per no parlar de la burocràcia. La gestió de qualsevol tràmit sol ser complexa i més o menys llarga.”

Avui dia a qualsevol obra se li exigeix l’obertura d’un centre de treball i un pla de seguretat i salut que més tard ha de ser aprovat. “Quan t’adjudiquen una obra comença la feina només per poder-la executar, ja que prèviament s’ha de complir amb tots els temes que t’obliga la llei.”

Igualment, amb l’objectiu d’aconseguir més obres i realitzar-les cada vegada millor, Construccions Deumal se sotmet a l’acompliment de diverses normes ISO. “Estem auditats sobre l’acompliment de les ISO de qualitat, de medi ambient i també de seguretat i salut. Ens controlen l’execució de l’obra, entre molts altres aspectes.”

De fet, l’asfaltat d’un carrer d’un poble qualsevol pot esdevenir una feina elaborada. “Primer es fan els voravius que limiten la calçada. En acabat, s’estén una capa de de tot-ú, que és una barreja de diferents àrids, i es compacta una vegada mullada. Finalment, a sobre s’hi posa un lligam bituminós i s’estén l’asfalt, bé sigui negre o de color.”

L’asfaltat no es limita als vials. “El nostre ventall d’actuacions és molt ampli. Asfaltem patis d’indústries, per fer-ne pàrquings, fem rampes d’accés a domicilis, tapem rases, carrers, autopistes… allò que el client necessiti.”

És un ofici dur. Sovint costa trobar operaris de confiança. “La gent sol voler feines més còmodes. Nosaltres, en canvi, ens hi posem d’hora i pleguem tard. És una feina sacrificada, però que compensa quan veus la tasca feta i la millora en l’entorn.”

Com a empresa del sector de la construcció, un dels més afectats per la present recessió econòmica, Construccions Deumal és un interlocutor ideal per parlar-nos sobre aquesta qüestió. “A nosaltres, concretament, la crisi no ens ha afectat gaire, perquè portem molts anys en el ram i, a més, el Plan E del Govern estatal ha dinamitzat el sector de les empreses que treballem en obra pública. El problema és que s’han incorporat al sector forces empreses promotores que han vist reduïda la seva activitat, i això ha comportat un augment impressionant de la competència. I tots tenim ganes d’agafar obres perquè l’any que ve es presenta amb molta incertesa.”

Cobrar no ha estat mai una feina fàcil. “Cobrar comporta el risc de fer-ho tard i fora de termini, especialment en aquest context. En aquest sentit, estàs a les mans del teu client.”

Hi ha obres que només s’adjudiquen si s’accepta cobrar a llarg termini. És una estratègia que s’accentua especialment en època de recessió. Els bancs sempre han estat un recurs per finançar aquests retards. “Fa molts anys que treballem amb les mateixes entitats bancàries, ens coneixen bé i no ens posen gaire entrebancs, tot i que ara, amb la crisi, hem notat que hi ha una mica més d’exigència per part seva.”

La família Deumal espera que de mica en mica la situació millori i s’afavoreixi la concessió creditícia. “No haver de recórrer als bancs és la situació ideal. Però no ens enganyem, el teixit productiu del país depèn molt, encara, de les entitats financeres.”